Förbered ditt läkarbesök

Genom att förbereda dig kan du vara delaktig i din vård och tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar dig bäst. Grunden till en trygg och säker vård är en väl fungerande dialog mellan dig och vårdpersonalen. 1. Välj vilken vårdmottagning du ska gå till Du kan själv välja vilken vårdmottagning du ska kontakta
» Läs mer