Cardizem, Cardizem Retard och Cardizem Unotard

Läkemedelsinformation

Cardizem, Cardizem Retard och Cardizem Unotard är läkemedel som används mot högt blodtryck och för att förebygga kärlkramp.

De tillhör gruppen kalciumflödeshämmare och det verksamma ämnet är diltiazem.

Cardizem finns som vanliga tabletter. Cardizem Retard och Cardizem Unotard är långverkande tabletter, så kallade depåtabletter. Läkemedlen är receptbelagda och finns i flera olika styrkor.

Så här fungerar läkemedlet

För att en muskelcell, till exempel i hjärtat eller i blodkärlen, ska kunna dra ihop sig krävs tillgång på kalciumsalt i blodet. När en muskelcell ska dras samman transporteras kalcium från blodet in i muskelcellerna. Kalciumflödeshämmare minskar inflödet av kalcium till muskelcellerna. Det gör att musklerna i blodkärlens väggar slappnar av.

Läkemedlet påverkar både hjärtats och blodkärlens muskelceller. Den gör att pulsen sjunker, att blodkärlen vidgas och att hjärtats arbetsbelastning minskar. Det sänker blodtrycket och minskar risken för kärlkramp.

Cardizem vanliga tabletter börjar verka efter två till fyra timmar och effekten varar åtta timmar. Cardizem Retard och Unotard börjar verka efter fyra timmar och effekten varar minst tolv timmar respektive tjugofyra timmar.

Hur tar du läkemedlet?

Cardizem tabletter kan sväljas med lite vatten. De bör inte tuggas eller krossas.

Cardizem Retard och Cardizem Unotard depåtabletter ska sväljas hela med vatten. De är utformade så att det verksamma ämnet ska frisättas stegvis från tabletten under lång tid. På så sätt får du en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Om du delar eller krossar den depåtablett verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Depåtabletterna ska tas minst femton minuter före måltid.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Vid kärlkramp är en vanlig dosering med Cardizem Retard 120 milligram morgon och kväll och med Cardizem Unotard 240 milligram en gång om dagen.

Vid högt blodtryck är en vanlig dosering av Cardizem Retard 120-180 milligram morgon och kväll, och med Cardizem Unotard 240-360 milligram dagligen.

Cardizem vanliga tabletter doseras vanligen 60 milligram 3-4 gånger dagligen.

Du kan få börja med en låg dos, som trappas upp gradvis enligt läkarens anvisningar.

Högkostnadsskydd

Ibland ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet. Fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Använd inte läkemedlet om du har vissa hjärtsjukdomar, till exempel hjärtsvikt eller störningar i hjärtrytmen.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med kalciumflödeshämmare mot kärlkramp. Sådan behandling ska alltid avslutas stegvis i samråd med läkare. Annars finns det risk för kärlkrampsanfall.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte ta Cardizem, Cardizem Retard och Cardizem Unotard tillsammans med

  • Adalat eller Adalat OROS som används mot högt blodtryck och kärlkramp
  • så kallade beta-blockerare mot bland annat högt blodtryck som innehåller till exempel metoprolol, bisoprolol och karvedilol
  • läkemedel som innehåller ciklosporin, till exempel Sandimmun
  • Serdolect mot schizofreni
  • antibiotika som innehåller erytromycin, till exempel Ery-Max
  • hjärtmedicinen Cordarone
  • medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel få huvudvärk, rodnad, yrsel, illamående eller svullna anklar. Dessa biverkningar hänger samman med att kroppens blodkärl vidgas. Oftast går de över efter några dagars behandling. En del kan få förstoppning, långsam puls, klåda eller eksem.

Om biverkningarna är besvärliga eller om bensvullnaden inte går över, bör du kontakta läkaren som skrev ut receptet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden