Cancer och sexualitet

Att få en cancersjukdom ställer mycket på sin spets. Många människor förknippar cancer med ett hot mot livet och ett cancerbesked leder ofta till en personlig kris. Just då känns ofta inte sex så viktigt, utan utredningen och behandlingen kommer i första hand. När det har gått en tid är det däremot vanligt att börja reflektera över hur sjukdomen kan påverka ens sexualitet.

Alla reagerar olika

Människor hanterar kriser på olika sätt. Många känner stor oro över framtiden och har svårt att tänka på annat än sjukdomen. Du kan också bli nedstämd eller deprimerad, vilket i sig kan göra att du tappar sexlusten.

Du kan också känna att livet plötsligt blir extra värdefullt och att de närmaste relationerna blir viktigare och starkare än tidigare. Vissa kan uppleva att sex blir viktigare just på grund av det allvarliga som har hänt. Sex kan vara ett sätt för människor att bekräfta varandra och känna samhörighet. När man lever under press kan sex vara en frizon och ett sätt att koppla av.

Längtan efter närhet och sex är olika stark för olika människor. Du kan också känna ett stort behov av kroppskontakt och närhet, utan att vilja ha sex. Hur personer reagerar kan vara mycket olika och beror i grunden på hur man är som människa. Det finns inget som är rätt eller fel.

Lusten kan komma och gå

Sexlusten påverkas av hur du mår både psykiskt och fysiskt. Hormoner spelar också en viktig roll. Det är vanligt att sexlusten minskar eller försvinner helt i samband med att man går igenom en cancerbehandling. Efter behandlingen kan den ofta komma tillbaka igen.

Du behöver inte göra någoting åt att du inte känner någon sexlust, om du inte själv upplever det som ett problem. Man kan behöva olika lång tid att läka, och det kan ibland ta tid att lära sig att leva med sin förändrade kropp.

Att känna press eller krav att prestera när det gäller att ha sex brukar sällan vara någon bra utgångspunkt. Orkar du inte ha sex ska du inte tvinga dig till att ha det.

Det kan vara bra att prata om hur du upplever situationen med den eller de som du brukar ha sex med. Det blir lätt krockar i en relation om ni har olika behov av närhet och sex. Kanske har du fått mycket stöd av din partner för att du är eller har varit sjuk, och då kan det kännas svårt att säga nej till sex. Kanske är du rädd att din partner ska lämna dig om du inte vill ha sex alls, eller om du inte vill eller kan ha sex på samma sätt som innan du blev sjuk.

Det är inte skadligt att ha sex

Ur medicinsk synvinkel finns det sällan någon anledning att avstå från att ha sex. Du kan ha sex före, under eller efter en cancerbehandling. Det är inte skadligt att ha sex så länge du känner att du själv vill och har lust och att kroppen orkar med det.

Cancer smittar inte, en cancercell kan inte överleva i en annan människas kropp. 

Cytostatika kan göra dig infektionskänslig och att dina slemhinnor blöder lättare, och då är kanske inte längtan efter sex är så stor. Om du har sex och får en blödning eller någon annan komplikation är det bra om du berättar det för din behandlande läkare.

Preventivmedel är viktigt

En viktig sak att tänka på är att använda säkra preventivmedel, eftersom många cancerbehandlingar kan ge fosterskador. Det gäller oavsett kön.

Du kan vara fertil under cancerbehandlingen, och det är mycket viktigt att inte bli oplanerat gravid till exempel under behandling med strålning eller cytostatika. Spermierna kan påverkas upp till tolv månader efter avslutad behandling. Du kan läsa mer om fertiliteten efter cancerbehandlingen.

Du som har prostatacancer och får inre strålbehandling, så kallad brachyterapi, behöver vara extra noga med att använda skydd om du har sex under behandlingen. Brachyterapi innebär att du har fått en strålingskälla inopererad. Strålingskällan är  radioaktiva korn som läggs in i prostatan. Kornen är radioaktiva under några veckor, men därefter försvinner radioaktiviteten.

Att tycka om och vara stolt över sin kropp

Det kan ibland vara svårt att lära sig att lita på och tycka om sin kropp igen efter att man har haft cancer. Det är vanligt att man känner att kroppen har svikit en i och med att man har blivit sjuk. Det kan också kännas svårt att acceptera att kroppen har förändrats i och med cancerbehandlingen och att du inte ser ut som du gjorde förut. 

Lustkänsla är starkt förknippat med självbild och självförtroende. Det är vanligt att detta påverkas när man får cancer och går igenom sin behandling. Då kan du behöva påminna dig om att alla möjliga människor lever ut sin sexualitet och det är inte utseendet som är det viktiga. Sexualiteten är ett behov hos alla människor, oavsett ålder, utseende, sexuell inriktning eller relationsstatus.

Det går också att se saker från ett annat håll. Sällan blir du så medveten om din kropp som under en cancerbehandling. Plötsligt inser du hur alla system fungerar och att det är något man bara har tagit för givet tidigare. Kombinerat med att livet känns värdefullt kan detta göra att du känner en stolthet och en glädje över att du faktiskt finns. Eventuella kroppsliga bekymmer kan bli mindre viktiga och du kan känna glädje över allt du klarar av. Att ha “perfekt sex” är inte så viktigt, i jämförelse.

Vanliga biverkningar och besvär efter cancerbehandlingen

Besvär på kort eller lång sikt

När du går igenom behandling mot cancer kan du få olika typer av sexuella biverkningar, under kort eller lång tid. Vissa går över av sig själv efter en tid medan andra är mer eller mindre bestående. Vissa besvär går också att behandla. Det kan vara bra att i förväg fråga hur olika behandlingar kan påverka kroppen när det gäller den sexuella funktionen.

Om du har blivit opererad

Kroppen ha påverkats på olika sätt om du har blivit opererad. Ibland tas en del av ett organ eller ett helt organ bort där en tumör har suttit. Det kan lämna ärr och göra att kroppens utseende förändras på ett permanent sätt. Operationer kan ge skador på nerver och blodkärl, vilket kan påverka könsorganens förmåga att svara på sexuell stimulering. En operation kan också påverka på ett sätt som inte är synligt men ändå påverkar din självbild och därmed din sexualitet.

Om till exempel äggstockarna eller livmodern har tagits bort kan känseln och fuktigheten i slidan påverkas.

Operationer i ändtarmsområdet eller i prostatan kan påverka både blodkärl och nerver till könsorganen, vilket kan göra det svårt att få och behålla ståndet. De svårigheterna kan antingen går över efter en tid eller blir bestående. Om hela prostatan tas bort kan det ske en förbättring av erektionen under två år efter ingreppet.

Det är kanske lätt att förstå att operationer i närheten av sexuellt viktiga zoner som bröst, prostata och underliv kan ha en inverkan på sexualiteten. Men även att bli opererad på andra ställen kan förändra både utseendet och självbilden, och därmed innebära att sexualiteten påverkas.

Känseln kan också försvinna eller förändras på det ställe där du har blivit opererad, vilket du kanske inte har varit förberedd på. Till exempel kan det kännas svårt att hantera förlusten av känseln i ett bröst efter ett mindre ingrepp i samband med bröstcancer, trots att den utseendemässiga förändringen inte är så stor. Med tiden sker ofta en läkning, vilket gör att känseln så småningom kommer tillbaka, helt eller delvis.

De läkare som utför operationer är mycket medvetna om risken att skära i nerver som påverkar den sexuella funktionen, och försöker i möjligaste mån att undvika det. På senare år har tekniken utvecklats för att skona sådana nerver, exempelvis vid prostatacancer. Ändå finns det lägen då det inte är möjligt att ta bort en tumör utan att skada viktiga nerver. Om det är så har du rätt att informeras om det av din läkare.

Om du har fått cytostatika

Om du har blivit behandlad med cytostatika kan det påverka din sexualitet både på kort och på lång sikt. Under behandlingsperioden kan du få olika biverkningar som gör att lusten minskar och att du har svårt att ha sex. Slemhinnorna kan ofta bli torra och lättbristande, du kan må illa, få ont och känna dig trött och sjuk. Du blir också känsligare för infektioner.

Det kan också vara påfrestande för självbilden eftersom utseendet påverkas av behandlingen. Dels för att du tappar hår på huvudet och på kroppen och dels för att du kan svullna upp av kortisonet som ofta ingår i cytostatikakuren. Det kan göra att du inte riktigt känner igen dig själv i spegeln. När du avslutar behandlingen brukar dessa förändringar gå tillbaka.

Cytostatikabehandlingen kan också påverka sexualiteten på längre sikt.

Behandlingen kan göra att du kommer in i ett för tidigt klimakterium. Det kan visa sig genom bland annat torra och sköra slemhinnor, svettningar, så kallade blodvallningar, sömnproblem, humörsvängningar och minskad sexlust.

Hos biologiska män är det vanligt att produktionen av det hormonet testosteron minskar efter både cytostatika och strålbehandling. Det kan påverka sexuell lust och förmåga, liksom humör och fysisk förmåga. Hormonbalansen kan bli vanlig igen men det finns en ökad risk för att långt senare drabbas av kvarstående hormonbrist. Du kan behöva behandling om du får brist på testosteron och får symtom av det.

Om du har blivit strålbehandlad

Om du får strålbehandling kan du få biverkningar på kort och lång sikt. I samband med själva behandlingen blir ofta kroppen röd och irriterad på det ställe där du har blivit strålad. Vilka besvär du får beror på var du har blivit behandlad. Om du till exempel strålas mot magen är det vanligt att bli illamående, om det är huden som har strålats kan du få blåsor.

På sikt läker kroppen även efter strålning, men behandlingen kan lämna ärr. Vävnad som har strålbehandlats brukar också vanligtvis dra ihop sig och bli mindre elastisk än tidigare.

Om du har strålbehandlats mot bäckenet eller ändtarmen kan det påverka sexualiteten på olika sätt. Du kan få problem att få och behålla ståndet. Slidan kan påverkas och drar då ihop sig och blir trängre än tidigare. Oavsett kön kan strålbehandlingen göra att du kan få svårt att hålla urin och avföring. Du kan också känna dig kissnödig och behöva kissa ofta under lång tid efter behanlingen.

Strålbehandling mot huvudet kan påverka hormonsystemet. Det kan leda till hormonbrist efter en tid, vilket ofta påverkar produktionen av könshormoner oavsett vilket kön du har.

Strålbehandling kan göra att du tappar håret på det ställe som har strålats. Till skillnad från när man tappar håret i samband med cytostatikabehandling, växer håret inte alltid ut igen efter strålbehandlingen. Om du strålas mot bäckenet eller underlivet kan du tappa hår även där, och det kan hända att det inte växer ut igen.

Om du får hormonbehandlingar

Vissa tumörer behöver hormoner för att kunna växa, som till exempel prostatacancer och vissa former av bröstcancer. Då kan man ibland få ett läkemedel som blockerar hormonerna, så att tumörcellerna hindras i sin tillväxt.

Om du behandlas för prostatacancer är det hormonet testosteron som blockeras, motsvarande för bröstcancer är östrogen. Behandlingen kan pågå under en kortare eller längre tid. För biologiska män kan behandlingen ofta påverka både sexuell lust och erektionsförmåga. För biologiska kvinnor brukar biverkningarna främst bestå av att slemhinnorna i underlivet blir torra och sköra, medan lusten i sig oftast inte påverkas.

Det kan kännas svårt med de biverkningar som hormonförändringarna ger. Men eftersom behandlingen är mycket effektiv mot cancern är det viktigt att inte sluta med dem. I stället kan du försöka behandla besvär, som till exempel att det är svårt att få stånd, med andra läkemedel. När hormonbehandlingen är över brukar besvären försvinna av sig själv.

Övriga biverkningar

Har du blivit opererad eller strålbehandlad så att ett lymfkärl har skadats kan du få så kallade lymfödem, vilket gör att den kroppsdelen svullnar upp. Oftast handlar det om en arm, ett ben eller en del av ansiktet.

Det är också vanligt att få kortison i samband med cytostatikabehandlingen. Kortisonet kan ge biverkningar i form av ansiktssvullnad, hudutslag och liknande, men dessa brukar läka ut och försvinna en tid efter att du har avslutat cytostatikabehandlingen.

Ibland får man ärr på kroppen efter katetrar och kanyler som man har haft under behandlingen. Det gäller till exempel om du har haft en så kallad subkutan venport. Även om inte ärren försvinner helt brukar de blekna med tiden.

Vilken hjälp eller behandling kan jag få?

Våga fråga

Ofta brukar läkaren ta upp frågor som rör sexualiteten i samband med behandlingen, men det är inte alltid som det sker. Om du inte tycker att du har fått tillräcklig information av din behandlande läkare ska du fråga själv.

Exakt vilka besvär du ska söka hjälp för, och vilka som löser sig av sig själv, kan vara svårt att bedöma själv. Men egentligen räcker det att du känner början till oro. Om du har många funderingar och besvären känns jobbiga kan det vara bra att söka hjälp i tid, innan problemet har vuxit sig för stort.

Att få en förändring i sin sexuella funktion kan vara svårt att hantera. Det kan också leda till konflikter i en relation. När man får ett problem som rör sexualiteten känns det kanske inte självklart hur man ska uttrycka sig. Det kan gälla såväl gentemot den eller de man har sex med som till sjukvårdspersonal. Men om du kan komma över den ovana känslan att prata om sexuella problem är mycket vunnet, eftersom du då kan få hjälp att göra någonting åt problemet.

Fler personer som du kan prata med

När det gäller att prata om sex kan det kännas viktigt att du får prata med någon du känner förtroende för och som du kan kommunicera med. Många läkare är i dag vana att prata om sexualitet, biverkningar och intima frågeställningar.

Om du hellre vill kan du prata med någon annan i vårdteamet, som en sjuksköterska eller kurator. Ibland kan du behöva träffa en annan läkare, till exempel en gynekolog eller urolog. Ibland behöver du få en remiss, ibland kan du söka direkt, beroende på var i landet du bor.

Det finns utbildade sexologer och psykoterapeuter som kan hjälpa till med rehabilitering och ge både patienter och eventuell eller eventuella partner hjälp att finna vägar tillbaka till sexuell intimitet. Ibland kan du behöva söka andra alternativ än vad den offentligt finansierade vården erbjuder. Om du söker hjälp på en privat klinik får du dock bekosta behandlingen själv.

Hjälp från vården

Det finns ofta en lösning på det problem som cancern eller behandlingen har orsakat. Här kommer några övergripande råd, men när det gäller din egen situation är det bäst att prata med en läkare eller sjuksköterska som du har förtroende för. Då kan du få mer detaljerade förslag till hjälp.

Att undvika smärta

Om det gör ont att ha samlag på grund av exempelvis förändringar efter strålbehandling kan det vara bra att avstå ett tag från att ha samlag. Ni kan i stället ha munsex, kyssas eller ha smeksex under en period, så att inte sex börjar förknippas med obehag. En del smärta kan försvinna med tiden och en del går att behandla på olika sätt.

Torra slemhinnor

Ett problem för många är att slemhinnorna i underlivet blir torra, av hormonbrist eller som en följd av till exempel strålbehandling. Då finns en rad krämer och geler som kan hjälpa som du kan få på recept. Ibland kan du också få östrogen, antingen i tablettform eller som en kräm, för att återställa slemhinnans tjocklek.

Om slidan drar ihop sig

Under och efter en strålbehandling mot underlivet kan du förebygga att vävnaden i slidan drar ihop sig genom att använda en speciell plaststav. En sådan stav kallas för en dilatator. Utprovning och hjälp med hur du ska använda dilatatorn får du av personalen på strålbehandlingsavdelningen.

Problem med erektionen

Om du har fått besvär med att få stånd under eller efter en cancerbehandling finns det ett antal hjälpmedel. Många har bra effekt, antingen i sig själv eller i kombination med något annat hjälpmedel. Du kan behöva pröva dig fram innan du hittar rätt.

Vid operation av prostatacancer kan du få behandling med kärlvidgande läkemedel redan tidigt efter operationen. Läkemedlen gör att läkningsprocessen förbättras och den egna förmågan att få stånd kommer tillbaka. Du kan antingen ta läkemedlet i tablettform eller i form av en spruta direkt i penisen. Syftet med behandlingen är att hjälpa svällkropparna att behålla sin förmåga att vidgas och göra så att penisen blir hård. Behandlingen kräver inte att du har sex under behandlingstiden.

Plastikkirurgisk behandling

Vissa besvär efter cancer eller cancerbehandling kan man behandla med hjälp av plastikkirurgi. Det kan vara bra att prata med en plastikkirurg och få en personlig bedömning, även om det inte alltid visar sig vara en möjlig väg. Du behöver då få en remiss från din cancerläkare.

Att återerövra sin sexualitet

Att hitta tillbaka till sin sexualitet kan ibland kräva mod. Du kan behöva konfronteras med att saker har förändrats och att du kanske inte njuter av saker på samma sätt som tidigare. Det som tidigare har varit en självklarhet kanske är omöjligt efter cancerbehandlingen.

Mycket handlar om att vara öppen för förändringar. Har du tidigare haft sex på ett sätt som inte längre fungerar så kan du pröva nya saker. Du kan upptäcka zoner på kroppen som du inte har brytt dig om förut.

Du kan utforska nya sätt att vara med den eller de du har sex med eller att njuta på egen hand. Även om det inte blir exakt som det var förut kan du hitta sätt att fungera och njuta av livet.

Råd och tips om vad du kan göra själv

Det finns mycket att lära av andras erfarenheter. Här följer några råd och tips på saker som har fungerat för andra.

  • Om det känns jobbigt att visa upp kroppen för en partner kan du prova att klä dig så att du känner dig fin, bekväm och sexig. Någon kanske vill använda en snygg t-shirt, scarf eller vacker behå som får sitta på när man har sex. Gradvis ökar självförtroendet och när man vågar mer åker ofta plagget av.
  • Saker som känns som att de är i vägen; slangar, katetrar och stomipåsar, kan du tejpa mot huden eller dölja i klädesplagg så att de inte rör sig så mycket. Stomiterapeuter är duktiga på att föreslå olika lösningar och det finns nu för tiden mönstrade höljen som förskönar eller döljer stomier.
  • Du kan pröva att dagligen göra någonting som får kroppen att må bra. Att ta en promenad, simma eller ta ett bad och sedan smörja in kroppen med en kräm eller kroppsolja och låta fingrarna vänja sig vid den “nya” kroppen kan hjälpa.
  • Om du letar efter en ny partner och ditt självförtroendet har försämrats kan det vara lättare att nätdejta.
  • Du kan försöka hitta tillbaka till din egen lust på egen hand innan du delar den med någon annan. Det kan vara lättare att ha sex med någon när du har lärt känna din nya kropp ensam först. 
  • Du kan prova att onanera, använda hjälpmedel eller bilder, filmer eller texter som du tycker är stimulerande eller upphetsande och i lugn och ro ta reda på hur kroppen reagerar efter behandlingen.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden