Campral

Campral är ett läkemedel som används som en del av behandling vid alkoholberoende.

Läkemedlet används för att minska risken för återfall efter att du bestämt dig för att helt sluta att dricka alkohol. Behandlingen innebär också att eventuella återfall blir kortare och mindre intensiva och därför lättare att bryta.

Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet akamprosat.

Campral finns som enterotabletter i styrkan 333 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar Campral

Alkohol påverkar signalöverföringen mellan nervcellerna i stora delar av det centrala nervsystemet. Campral påverkar vissa av signalämnena i hjärnan på samma sätt som alkohol och gör så att suget efter alkohol minskar. Läkemedlet hjälper dig att få fler alkoholfria dagar och att minska risken för återfall. Du bör fortsätta att ta läkemedlet vid ett återfall.

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj enterotabletterna hela. Det verksamma ämnet kan irritera magens slemhinnor. Tabletterna har därför en tunn hinna som gör att de löses upp först i tarmen, vilket minskar risken för biverkningar från magen. Den skyddande hinnan förstörs om tabletten krossas eller tuggas.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos är 3 tabletter 2 gånger om dagen om du väger 60 kilo eller mer. Väger du mindre tar du 2 tabletter på morgonen och sedan 1 tablett mitt på dagen och 1 tablett på kvällen.

En vanlig behandlingstid är ett år.

Högkostnadsskydd

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Viktigt

Du ska inte använda Campral om dina njurar fungerar dåligt. Använd inte heller läkemedlet om du är under 18 eller över 65 år.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få diarré, illamående, gaser eller ont i magen. Vissa kan få till exempel hudutslag, klåda, impotens och minskad sexuell lust. Biverkningarna minskar oftast när du har använt läkemedlet en tid.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden