Buprenorfin

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnet buprenorfin används för behandling av kraftig smärta, till exempel efter vissa operationer. Det har delvis liknande effekt som morfin.

Buprenorfin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

 • Bupremyl
 • Buprenorfin Actavis
 • Buprenorphine Bluefish
 • Buprenorphine G.L. Pharma
 • Buprenorphine Glenmark
 • Buprenorphine Orifarm
 • Buprenorphine Sandoz
 • Buprenorphine STADA
 • Buprenorphine Teva
 • Norspan
 • Temgesic.

Vad är buprenorfin?

Buprenorfin används för behandling av kraftig smärta, till exempel efter vissa operationer. Det har delvis liknande effekt som morfin.

I vilka former finns buprenorfin?

Läkemedlet finns i flera olika former:

 • Resoribletter i styrkorna 0,2 milligram och 0,4 milligram.
 • Depåplåster finns i olika styrkor från 5 till 40 mikrogram/timme. Det betyder att plåstren i till exempel styrkan 5 mikrogram/timme avger 5 mikrogram buprenorfin per timme under 7 dygn.
 • Injektionsvätska som kan tas med en spruta.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet är narkotikaklassat

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. Risken för beroende är oftast mindre när läkemedlet används enligt läkarordination och du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Så här fungerar buprenorfin

Buprenorfin minskar smärta genom att dämpa smärtimpulserna till hjärnan. Läkemedlet kan även påverka upplevelsen av smärtan, så att det onda inte känns lika obehagligt.

Resoribletterna börjar verka efter trettio minuter. Den smärtstillande effekten finns ofta kvar i sex till åtta timmar.

Det kan ta upp till 24 timmar innan du känner någon effekt av depåplåstret. Det kan ta 3 dygn innan du får full effekt av läkemedlet. Den smärtstillande effekten av depåplåstret kan bestå i 7 dygn. När du slutar använda plåstret tar det 3 dygn innan läkemedlet försvunnit helt ur kroppen.

Hur använder jag buprenorfin?

Resoribletter

Lägg resoribletten under tungan. Den ska ligga under tungan medan den löser upp sig, det tar ungefär fem till tio minuter. Tugga eller svälj inte resoribletten, eftersom du då inte får samma verkan.

Eftersom resoribletterna är känsliga för fukt och ljus ska de förvaras i originalförpackningen.

Depåplåster

Byt plåster vid ungefär samma tidpunkt vart 7:e dygn.
Det verksamma ämnet tas långsamt upp i kroppen genom huden så att du får en jämn koncentration av läkemedlet i blodet.

Sätt plåstret på oskadad, ren och torr hud, helst utan hår, och pressa fast det med handflatan under 30 sekunder. Det är bäst att placera det på utsidan av överarmen, övre delen av bröstkorgen, övre delen av ryggen eller på sidan av bröstkorgen. Det är bra att variera ställe där plåstret sätts. Det ska gå 3-4 veckor innan du sätter det på samma ställe igen. Det är viktigt att hela plåstret har kontakt med huden, även kanterna.

Tvätta händerna efter att du har satt på plåstret. Förbehandla huden med Hydrokortison salva några dagar där nytt plåster ska sättas om du får irritation under plåstret.

Plåstret kan sitta kvar när du badar eller duschar. Sätt genast fast ett nytt plåster på ett annat ställe om det lossnar innan du behöver byta. Använd inte samma plåster igen.

Depåplåstret ska förvaras i originalförpackningen eftersom plåstret är känsligt för ljus.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Doseringen av läkemedlet är olika från person till person och beror på hur stark smärta du har. Dosen bestäms därför av läkare och anpassas efter den som ska använda läkemedlet.

En vanlig dos för vuxna är 1 resoriblett med sex till åtta timmars mellanrum.

Plåstret ska bytas vart 7:e dygn.

Läkemedlet bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Att tänka på när du använder buprenorfin

Det är mycket viktigt att du använder läkemedlet exakt så som läkaren ordinerat. Om läkemedlet används på fel sätt ökar risken för vissa biverkningar. Höga doser i kombination med vissa andra läkemedel kan medföra livshotande påverkan på andningen. Ta inte läkemedlet om du har försämrad andningsförmåga.

Ändra inte dosen eller sluta med läkemedlet utan att först rådgöra med läkare.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Risk för beroende

Det finns en risk för att bli beroende av buprenorfin. Men när det används rätt, det vill säga vid smärttillstånd som det är avsedd för och ger en bra effekt på smärtan, är risken för beroende mindre. När läkemedlet används i berusningssyfte eller för att bli lugn är det stor risk att du blir beroende.

Du kan få så kallade abstinenssymtom om du slutar tvärt med läkemedlet. Därför är det viktigt att du minskar dosen gradvis när du ska avsluta behandlingen. Abstinens kan yttra sig som oro, kallsvettning och diarré men är medicinskt ofarligt och går över på ett par veckor. Du kan få ett schema av din läkare för hur du gradvis ska minska dosen för att kunna sluta utan att få alltför mycket abstinensbesvär.

Förvara på rätt sätt

Var alltid noga med att förvara dina läkemedel så att ingen annan kommer åt dem och att inte ge dem till någon annan. Det är speciellt viktigt att tänka på när det gäller läkemedel som delvis liknar morfin på grund av risken för beroende.

Det finns allvarlig risk för förgiftning om en person som inte är van tar en hög dos som en patient använder för långvarig kraftig smärta.

Lämna in överblivna plåster på apotek

Ett använt plåster innehåller fortfarande aktivt läkemedel. Det använda plåstret ska vikas på mitten med den klibbiga sidan inåt och helst läggas tillbaka i sin originalförpackning. Det ska därefter lämnas till ett apotek för att du ska vara säker på att plåstret tas om hand på rätt sätt som avfall.

När ska jag inte använda läkemedlet?

Eftersom värme kan medföra att en för stor mängd läkemedel tas upp genom huden bör man undvika att utsätta plåstret på huden för direkta värmekällor som bastubad, värmedynor, värmelampa, heta bad, solarium och intensivt solbad. Även feber kan öka upptaget av läkemedlet. Kontakta din läkare om du får feber.

Var försiktig med läkemedlet om du har någon krampsjukdom eller om du missbrukar eller har missbrukat läkemedel.

Använd inte läkemedlet för att behandla opioidberoende eller narkotikaabstinens, eller om du har delirium tremens, ett tillstånd som kan uppstå efter abstinens av alkohol eller beroendeframkallande läkemedel.

Ta inte läkemedlet om du har en muskelsjukdom som heter myasthenia gravis eller om du har försämrad andningsförmåga.

Buprenofin ska inte tas tillsammans med alkohol eftersom det finns en risk att läkemedlet och alkoholen förstärker varandras negativa effekter. Detta kan leda till besvär som trötthet, dåsighet och yrsel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan må illa, få kräkningar, buksmärtor eller förstoppning. Vissa kan få klåda, utslag, yrsel eller bli trötta.

Vissa kan även få huvudvärk, bröstsmärta, vätskeansamling i kroppen, vidgning av blodkärlen, ångest, förvirring och sömnproblem. En del kan få depression, myrkrypningar, kraftlöshet, svettningar eller får problem med andningsfunktionen.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena

Det finns andra läkemedel som innehåller buprenorfin. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på läkemedel som innehåller buprenorfin är

 • Espranor
 • Suboxone, som även innehåller naloxon.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden