Bricanyl

Läkemedelsinformation

Bricanyl används för att vidga luftrören vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. 
Läkemedlet tillhör en grupp läkemedel som kallas för beta-2-stimulerande läkemedel, och det verksamma ämnet är terbutalin.

Recept och högkostnadsskydd

Bricanyl finns

  • som tabletter och depottabletter
  • som lösning för nebulisator
  • som inhalationspulver.

Bricanyl finns också som injektionsvätska, som du kan få på sjukhus.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Astma är en sjukdom i de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När du har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas. Läkemedlet verkar främst i luftrören genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas.

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma, där du får andnöd anfallsvis. Du blir andfådd, kan få slemhosta och det kan väsa och pipa vid andning. Läkemedlet kan lindra symtom som till exempel andnöd. Effekten varar i upp till 12 timmar.

Hur tar jag läkemedlet?

Tabletter och depåtabletter

Svälj tabletterna och depåtabletterna med lite vatten. Läkemedlet börjar verka inom en halvtimme och ska därför inte tas vid akut astma. Effekten för tabletterna varar upp till 8 timmar och för depåtabletterna upp till 12 timmar.

Depåtabletterna är tillverkade på ett sätt som gör att det verksamma ämnet löses ut lite i taget. På så sätt får du en jämn och långvarig effekt av läkemedlet med så lite biverkningar som möjligt. Om du krossar och tuggar tabletten verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Lösning för nebulisator

Läkemedlet används i första hand för att snabbt lindra akuta besvär. Oftast får du läkemedlet på vårdcentral eller sjukhus, men du kan även ha en nebulisator för inandning hemma.

Läkemedlet börjar verka inom några minuter och effekten varar i upp till 6 timmar.

Du andas in läkemedlet med hjälp av en så kallad nebulisator. Med hjälp av övertryck och speciella ventiler finfördelas vätskan till mycket små droppar. När du andas in dropparna följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören.

För att du ska andas in rätt dos är det viktigt att följa bruksanvisningen för hur du ska inhalera. Sjukvårdspersonal visar hur du ska göra.

När du andas in läkemedlet är det viktigt att andas med jämna och lugna andetag genom nebulisatorns munstycke. Barn kan använda en ansiktsmask för att göra det lättare att klara av inandningen. Det är viktigt att masken sluter tätt.

Inhalationspulver

Läkemedlet används i första hand för att snabbt lindra akuta besvär. Det börjar verka inom några minuter och effekten varar i upp till 6 timmar.

När du andas in genom inhalatorn följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören, där det verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur du andas in läkemedlet finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om du känner dig osäker kan man be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

För att minska risken för biverkningar är det bra att skölja munnen med vatten efter inhalation.

På läkemedlets förpackning eller i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen, står hur du ska förvara läkemedlet.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av läkemedlet varierar från person till person. 

Tabletter

En vanlig dosering för vuxna vid astma är 1/2 tablett 3 gånger per dygn under de 2 första veckorna. Vid behov kan dosen sedan ökas till 1 tablett 3 gånger dagligen.
När det gäller barn med astma doseras läkemedlet efter hur mycket barnet väger.

Depåtabletter

En vanlig dosering för vuxna och barn över 8 år är 1 depåtablett i styrkan 5 milligram morgon och kväll.

Lösning för nebulisator

En vanlig dosering för vuxna och barn som väger mer än 20 kilo är innehållet i 1 endosbehållare per dag. Andas inte in innehållet ur mer än 4 endosbehållare per dygn. På sjukhus kan du få högre dos.

För barn som väger under 20 kilo är en vanlig dosering innehållet i en halv endosbehållare. Denna dos kan ges 1-4 gånger per dygn.

Inhalationspulver

Inhalationspulver 0,25 milligram per dos
En vanlig dosering för vuxna och barn över 12 år är 1-2 inhalationer vid behov. Ta inte fler än 24 inhalationer på ett dygn. En vanlig dos för barn mellan 3 och 12 år är 1-2 inhalationer vid behov. Barn får inte ta fler än 16 inhalationer per dygn.

Inhalationspulver 0,5 milligram per dos 
En vanlig dosering för vuxna och barn över 12 år är 1 inhalation vid behov. Ta inte fler än 12 inhalationer på ett dygn. En vanlig dos för barn mellan 3 och 12 år är 1 inhalation vid behov. Barn får inte ta fler än 8 inhalationer på ett dygn.

Viktigt

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av läkemedlet uteblir eller minskar ska du omedelbart kontakta läkare. Du kan behöva annan behandling.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få huvudvärk, hjärtklappning eller darrningar. Andra kan känna sig rastlösa eller få utslag på huden eller muskelkramper, särskilt i början av behandlingen. De här biverkningarna brukar försvinna när du tagit läkemedlet en tid.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid. Men tala med din läkare om du är eller planerar att bli gravid. 

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna. Tala med din läkare vid mer än tillfällig användning av terbutalin.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden