Läkemedel gratis för barn upp till 18 år

2015-12-30 / Kommentarer inaktiverade för Läkemedel gratis för barn upp till 18 år

Riksdagen har per den 9:e december fattat beslut om att från den 1 januari 2016 så blir läkemedel och varor inom läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn upp till 18 år.
Syftet är att ”möjliggöra vård på lika villkor för barn och utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper”.

Homeopatiska produkter kan inte kallas läkemedel

2015-12-10 / Kommentarer inaktiverade för Homeopatiska produkter kan inte kallas läkemedel

Idag skriver ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademin på DN debatt om att Homeopatiska produkter inte ska kallas läkemedel. Bakgrunden är att Sveriges Riksdag, som beslutar om lagar i Sverige, snart ska fatta beslut om homepatika ska införlivas i den Svenska läkemedelslagstiftningen. I artikeln, tydliggörs ståndpunkten: “Vi avråder bestämt från att dessa pseudovetenskapliga produkter ska få kallas för
» Läs mer

Läkare och forskare uttalar sig om brist på patientsäkerhet

2015-11-29 / Kommentarer inaktiverade för Läkare och forskare uttalar sig om brist på patientsäkerhet

Patientsäkerhet är livsviktigt, det är någonting som alla kan komma överens om. Däremot skiljer sig åsikter vad gäller begreppets praktiska innebörd, alltså, vad är bra patientsäkerhet och hur uppnår vi den? I DN debatt argumenterar 8 forskare och läkare att en mer vetenskapligt grundad kunskap inom området behövs för att kunna nå en högre patientsäkerhet.
» Läs mer

Veckodagen för kirurgi påverkar överlevnad vid matstrupscancer

2015-11-19 / Kommentarer inaktiverade för Veckodagen för kirurgi påverkar överlevnad vid matstrupscancer

Karolinska Institutet har genom Jesper Lagergren, läkare och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och King’s College London, publicerat en studie i Annals of Surgery. Studien visar att operation för matstrupscancer i början av veckan – måndag eller tisdag – ökar chansen till långsiktig överlevnad.   Operationen, är krävande och tar i genomsnitt 6,5 timme
» Läs mer

Läkemedelsnotan spås öka till 1,4 biljarder USD år 2020

2015-11-19 / Kommentarer inaktiverade för Läkemedelsnotan spås öka till 1,4 biljarder USD år 2020

IMS, sammanställer statistik för läkemedel. Nyligen, har de för Bloomberg presenterat en rapport som beskriver att hälso- och sjukvårdens kostnader stiger i takt med att nya läkemedel introduceras mot mer sällsynta cancerformer och andra sällsynta sjukdomar. Till och med 2020, så förväntas läkemedelskostnaden i världen öka till svindlande 1,4 biljarder dollar.   Lejonparten av den kostnaden,
» Läs mer

23 myndigheter och organisationer arbetar tillsammans för att skydda antibiotikan 

2015-11-19 / Kommentarer inaktiverade för 23 myndigheter och organisationer arbetar tillsammans för att skydda antibiotikan 

På Länsstyrelsens hemsida kan man läsa att så många som 23 myndigheter och organisationer har gått ihop för att öka informationen om vad du som individ kan göra själv för att minska resistensutveckling, och ytterst skydda antibiotikan! Gå in på denna länk för mer information!   I satsningen, beskrivs att antibiotika rätt använt räddar liv, men
» Läs mer

Nu inte längre att möjligt att köpa Alvedon i vanliga matbutiker.

2015-11-05 / Kommentarer inaktiverade för Nu inte längre att möjligt att köpa Alvedon i vanliga matbutiker.

I en artikel i mittmedia.se kan vi notera att journalisten Stefan Westrin skriver att det inte längre skall vara möjligt att köpa Alvedon i matbutikerna. Detta kommer att gälla från och med månadsskiftet, november 2015, på grund av en ny lag. Redan nu har många butiksägare också slutat fylla på lagret av värktabletter. Maria Bergman på ICA
» Läs mer