Bendroflumetiazid

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet bendroflumetiazid används vid högt blodtryck. De kan även användas som ett vätskedrivande medel, även kallat diuretika. De används vid ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen.

Bendroflumetiazid finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

  • Bendroflumetiazid Alternova
  • Bendroflumetiazid Evolan
  • Salures.

Vad är bendroflumetiazid?

Bendroflumetiazid används framför allt vid högt blodtryck och då vanligtvis i en låg dos. I högre doser kan läkemedlet även användas som vätskedrivande medel vid ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen. Vätskedrivande läkemedel kallas även diuretika.

Bendroflumetiazid tillhör läkemedelsgruppen tiaziddiuretika. 

I vilka former finns bendroflumetiazid?

Bendroflumetiazid finns som tabletter i styrkorna 2,5 milligram och 5 milligram.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Bendroflumetiazid vidgar blodkärlen i kroppen. Då sjunker blodtrycket. Det sker gradvis och full effekt uppnås efter några veckors behandling.

Vid behandling av högt blodtryck är dosen vanligtvis låg. Då märker du oftast inte av någon vätskedrivande effekt. Påverkan på kroppens saltbalans är då också liten.

I dosen 5-10 milligram om dagen eller mer, har läkemedlet en lätt och jämn vätskedrivande verkan. Det gör att du kissar mer än vanligt. På så sätt blir kroppen av med överskottet på vatten. Den vätskedrivande effekten kommer cirka en till två timmar efter tablettintaget och varar upp till tolv timmar.
Du kan få vätskeöverskott i kroppen av många orsaker, till exempel hjärtsvikt.

När du tar läkemedlet i högre dos utsöndras ökade mängder av olika salter i urinen, bland annat kalium. Det kan orsaka kaliumbrist. Därför är det vanligt att också få recept på ett så kallat kaliumsparande läkemedel eller kaliumtabletter.

Hur tar jag bendroflumetiazid?

Svälj tabletten med lite vatten.

Det är bra att ta vätskedrivande läkemedel på morgonen men i de flesta fall går det att ta dem när det passar den egna dygnsrytmen bäst. Därför kan du oftast tillfälligt ändra tidpunkten för när du tar tabletterna om du behöver gå ut och vara borta några timmar. Prata med din läkare om hur du ska använda ditt läkemedel, gärna i förväg.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos vid högt blodtryck är en tablett på 2,5 milligram om dagen, på morgonen. Vid vätskeansamling i kroppen är en vanlig dosering en till två tabletter på 5 milligram på morgonen, det vill säga 5-10 milligram om dagen.

Om du har glömt en dos

Det går bra att ta tabletten senare under dagen om du har glömt att ta läkemedlet på morgonen. För att nattsömnen inte ska bli störd av extra toalettbesök bör du däremot inte ta den senare än mitt på dagen. Om du tar mer än 5 milligram om dagen bör du inte ta läkemedlet senare än ungefär klockan 17 om du brukar gå och lägga dig klockan 23. 

Fortsätt nästa dag enligt doseringsanvisningen på etiketten om du inte har tagit tabletten på en hel dag. Ta inte några extra doser.

Att tänka på när du tar bendroflumetiazid

Använd inte bendroflumetiazid om du har gikt. 

Avbryt inte långtidsbehandling utan att först ha kontaktat din läkare.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

Biverkningar är ovanliga om du tar en tablett på 2,5 milligram om dagen.
Vid högre doser kan en del personer få till exempel trötthet, muskelsvaghet, yrsel eller huvudvärk.

Kontakta läkare om du får giktbesvär, med till exempel värk i en tå.

Du som har diabetes kan upptäcka att dina blodsockervärden påverkas. Råd om detta lämnas av den sköterska eller läkare som du har kontakt med när det gäller din diabetes.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Det finns också en risk att amningen påverkas.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden