Atrovent Nasal

Läkemedelsinformation

Atrovent Nasal är ett läkemedel som används mot rinnsnuva. Det kan till exempel användas vid pollenallergi.

Det är ett så kallat antikolinergt läkemedel och det verksamma ämnet är ipratropiumbromid.

Recept och högkostnadsskydd

Atrovent Nasal är nässprej som finns i två olika styrkor. Sprejen i styrkan 42 mikrogram per dos kan användas en kort period vid rinnsnuva orsakad av förkylning, medan den lägre styrkan, 21 mikrogram per dos, används längre tid vid långvarig rinnsnuva. Den högre styrkan är receptbelagd. Den svagare styrkan kan köpas receptfritt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

De körtlar i näsan som bildar snuva har speciella mottagarceller och på dessa cellers yta finns så kallade kolinerga receptorer. Det verksamma ämnet i läkemedlet, ipratropiumbromid, blockerar dessa receptorer. Då minskar rinnsnuvan.

Vid förkylning kommer effekten inom 2 timmar och varar upp till 6 timmar.

Vid långvarig rinnsnuva kan en viss effekt fås efter några dagar, men full verkan av läkemedlet kommer först efter flera veckors behandling.

Hur tar jag läkemedlet?

För att du ska få rätt dos är det viktigt att du följer bruksanvisningen som följer med förpackningen. Om du känner dig osäker kan du fråga på ett apotek.

Första gången du använder nässprejen, eller om du inte har använt den på ett dygn, spreja i luften ett par gånger till dess en jämn dusch kommer från sprejflaskan. Då vet du att den fungerar som det är tänkt.

Behandlingen behöver ofta pågå så länge du har besvär.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen varierar från person till person.

En vanlig dos för vuxna vid kronisk rinnsnuva är 2 sprejningar i varje näsborre 2-3 gånger dagligen, av sprejen i styrkan 21 mikrogram per dos.

En vanlig dos för snuva vid förkylning är 2 sprejningar i varje näsborre 3-4 gånger om dagen i fyra dagar, av sprejen i styrkan 42 mikrogram per dos.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedel kan få biverkningar som till exempel irritation i näsan eller näsblödningar. En del personer kan också bli torr i näsan eller munnen. Om du blir torr i munnen ökar risken för hål i tänderna. Det är därför viktigt att vara extra noga med att borsta tänderna under den tid du använder läkemedlet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller ipratropiumbromid. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket av det verksamma ämnet. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel på nässprej som innehåller ipratropiumbromid är Otrivin Comp, som även innehåller xylometazolin, ett ämne som motverkar nästäppa.

Det finns också läkemedel med ipratropiumbromid som du andas in, till exempel Atrovent och Combivent, som även innehåller salbutamol, en så kallad beta-2-stimulerare som verkar luftrörsvidgande.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden