Atovakvon och proguanil i kombination

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnena atovakvon och proguanil används för att förebygga och behandla malaria.

Atovakvon och proguanil i kombination finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

 • Atovakvon/Proguanil Glenmark
 • Malarone och Malarone Junior
 • Malastad.

Vad är atovakvon och proguanil?

Läkemedel som innehåller atovakvon och proguanil används för att förebygga och behandla malaria.

I vilka former finns atovakvon och proguanil?

Läkemedlet finns som tabletter i två olika styrkor, 250/100 och 62,5/25 milligram och är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Malaria är en sjukdom som sprids till människor med myggor. Myggorna sticker och överför då parasiter till blodet. De verksamma ämnena dödar parasiterna. Du som tar läkemedlet i förebyggande syfte dödar på så sätt parasiterna innan du blir sjuk i malaria.

Hur tar jag atovakvon och proguanil?

Svälj tabletterna med ett glas vatten, helst tillsammans med mjölk eller mat. Då tar kroppen upp läkemedlet bättre och behandlingen blir mer effektiv.

Tabletterna bör sväljas hela eftersom de har en besk eftersmak. Om du har svårt att svälja tabletterna kan du krossa dem och blanda med lite söt sylt, mat eller mjölk precis innan du tar läkemedlet. Var noga med att få i dig hela dosen.

Det är bra om du kan ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Dosering för att förebygga malaria

För att förebygga malaria är dosen för vuxna och barn över 40 kilo 1 tablett dagligen av styrkan 250/100 milligram.

Doseringen för barn är 1-3 tabletter av styrkan 62,5/25 milligram beroende på barnets vikt.

Behandlingstiden längd beror på hur länge du ska vistas i ett område där malariasmittan finns.

Så här tar du dina tabletter:

 • Ta läkemedlet senast den dag du kommer till området.
 • Ta läkemedlet varje dag under hela vistelsen.
 • Fortsätt att ta läkemedlet i minst ett dygn efter att du lämnat området, för att vara säker på att alla parasiter i blodet har dött.

Du kan bli sjuk i malaria om du avbryter den förebyggande behandlingen för tidigt. Om du glömmer en dos ska du ta nästa dos så snart som möjligt. Fortsätt sedan enligt det ordinerade doseringsschemat. Ta inte dubbel dos för att ersätta en glömd dos.

Om jag har kräkningar

Du kan ta ytterligare en tablett om du kräks inom 30 minuter efter att du har tagit läkemedlet. Om du kräks efter 30 till 60 minuter tar du en halv tablett. Det beror på att det är osäkert om tabletten hinner tas upp av kroppen när du kräks och skyddet mot malaria kan minska. 

Dosering vid behandling av malaria

Du som har insjuknat i malaria får dosen bestämd av en läkare.

Att tänka på när du tar atovakvon och proguanil

Inget malarialäkemedel är absolut säkert och därför är det bra att även skydda dig mot malariamyggans stick. Malariamyggan sticker oftast på kvällen och natten och myggmedel med kräm eller sprej på huden kan hjälpa. Genom att sova under ett myggnät eller med luftkonditionering i rummet kan du minska risken att bli stucken.

Du kan få malaria även om du gjort allt du kan för att undvika smitta. Efter ett myggstick med parasiter tar det minst en vecka innan sjukdomen bryter ut. Vid vissa typer av malaria kan det ta lång tid innan du får symtom. Det kan vara månader eller till och med år efter att du blivit smittad. Sök vård direkt om du får hög feber inom tre månader efter att du har varit i ett område med malariarisk. Om du behöver söka vård är det viktigt att du berättar att du har varit i ett område med malariarisk.

Ta inte läkemedlet om du har en allvarlig njursjukdom.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Här är några exempel på läkemedel som du inte ska ta tillsammans med läkemedel som innehåller atovakvon och proguanil:

 • Läkemedel mot illamående och kräkning som innehåller metoklopramid, till exempel Primperan.
 • Vissa antibiotika som tillhör gruppen tetracykliner, till exempel Tetralysal och Tetracyklin Meda.
 • Läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin, till exempel Rimactan och Rifadin.
 • Läkemedel mot svampinfektioner som innehåller flukonazol, till exempel Diflucan.
 • Vissa läkemedel mot hiv.

Tar du någon av dessa läkemedel kan effekten av atovakvon och proguanil minska.

Börja behandlingen två veckor tidigare om du använder Waran. Kontrollera att effekten av Waran inte ändrat sig.

Biverkningar

Enstaka personer som använder läkemedlet kan få ont i huvudet, må illa, få ont i magen eller diarré. Andra personer kan bli yra, tappa aptiten, få feber, hosta eller sömnstörningar. Ofta brukar biverkningarna vara lindriga och gå över efter en tid. Kontakta en läkare omgående om du får svåra hudutslag.

Graviditet och amning

Använd inte atovakvon och proguanil som förebyggande när du är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om läkemedlet påverkar fostret och i så fall hur. Läkemedlet kan dock användas av gravida för att behandla malaria.

Du bör undvika läkemedlet när du ammar. Det ena av de verksamma ämnena passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden