Atenolol

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet atenolol används bland annat vid högt blodtryck och vid visa typer av oregelbunden hjärtrytm. Atenolol används även som förebyggande behandling av kärlkramp och efter hjärtinfarkt för att skydda hjärtat mot en ny infarkt.

Atenolol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

  • Atenolol Accord
  • Atenolol Actavis
  • Atenolol Mylan
  • Atenolol Orifarm
  • Atenolol Sandoz
  • Atenolol Takeda
  • Atenolol Teva.

Vad är atenolol?

Atenolol används bland annat vid högt blodtryck. Det används också som förebyggande behandling av kärlkramp och efter hjärtinfarkt för att skydda hjärtat mot en ny infarkt. Läkemedlet kan också användas vid vissa typer av oregelbunden hjärtrytm.

Atenolol tillhör läkemedelsgruppen betablockerare.

I vilka former finns atenolol?

Atenolol finns som tabletter i styrkorna 25, 50 och 100 milligram.
Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som frisätts när kroppen utsätts för stress, till exempel vid fysisk eller psykisk ansträngning. När halten av dessa hormoner ökar i blodet stiger blodtrycket.

I kroppens blodkärl och i hjärtat finns mottagare för adrenalin och noradrenalin, så kallade beta-receptorer, som hjälper till att reglera blodtrycket. Beta-blockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att hormonerna inte kan utöva sin fulla effekt på dem. På så sätt dämpas hormonernas naturliga effekter i kroppen.

Rytmen blir långsammare när adrenalin och noradrenalin hämmas från att verka fullt ut på hjärtat och i blodkärlen. Kraften i hjärtats slag dämpas också något. Hjärtat får då lättare att arbeta och behöver mindre syre. Beta-blockerare sänker på så sätt blodtrycket och minskar risken för kärlkrampsbesvär.

Det finns olika sorters beta-receptorer i kroppen, till exempel i hjärtat, i blodkärlen och i luftvägarna. Atenolol verkar specifikt på de beta-receptorer som finns i hjärtat och kallas därför för en selektiv beta-blockerare. De selektiva beta-blockerarna påverkar inte andningsvägarna lika mycket som de så kallade icke-selektiva betablockerarna.

Atenolol börjar verka efter två till fyra timmar och effekten varar i minst tjugofyra timmar.

För det mesta märker du inte själv läkemedlets effekt på hjärtat och blodtrycket.

Hur tar jag atenolol?

Svälj tabletterna med lite vatten.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Atenolol tas vanligen en eller två gånger om dagen. En vanlig dos vid kärlkramp och oregelbunden hjärtrytm är 50-100 milligram om dagen. Efter hjärtinfarkt är 100 milligram om dagen en vanlig dosering. Vid högt blodtryck är en vanlig dosering 50 milligram en gång om dagen.

Att tänka på när du använder atenolol

Använd inte atenolol om du har okontrollerad hjärtsvikt, lågt blodtryck, långsam hjärtrytm, svår astma eller svår rubbning av blodcirkulationen.

Berätta för din läkare om du har astma eller andra besvär av trånga luftrör innan du påbörjar en behandling.

Det är viktigt att aldrig själv avbryta en regelbunden behandling med ett beta-blockerande läkemedel. Gör du det kan blodtrycket höjas plötsligt och du kan få ett kärlkrampsanfall. Behandlingen ska alltid avslutas stegvis och i samråd med läkare.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Exempel på läkemedel som du inte ska ta tillsammans med atenolol är:

  • Läkemedel som används mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck som innehåller verapamil, diltiazem eller digoxin till exempel Isoptin, Cardizem och Digoxin BioPhausia.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan må illa eller få diarré. Andra kan till exempel bli trötta, få kalla händer eller kalla fötter.

Eftersom beta-blockerare fungerar som en skyddande broms på hjärtats rytm och därmed sänker pulsen, kan du märka att du orkar mindre vid ansträngning. Men att hjärtat slår långsammare är ett av behandlingens mål, och alltså en naturlig följd av behandlingen.

Rådgör med den läkare som skrev ut receptet om biverkningarna är besvärliga. Ibland kan det räcka med att byta läkemedel inom gruppen beta-blockerare eller få dosen ändrad, för att biverkningarna ska minska.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden