Arthrotec och Arthrotec forte

Läkemedelsinformation

Arthrotec och Arthrotec forte är läkemedel som lindrar smärta och dämpar inflammation. Läkemedlet används under en längre tid vid reumatiska sjukdomar om du har ökad risk för sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

Arthrotec och Arthrotec forte tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare eller NSAID. Det verksamma ämnet är diklofenak. Arthrotec och Arthrotec forte innehåller även misoprostol, som skyddar slemhinnan i magen.

Arthrotec forte är starkare och innehåller mer diklofenak än Arthrotec.

Recept och högkostnadsskydd

Arthrotec finns som tabletter som innehåller 50 milligram av det verksamma ämnet diklofenak. Arthrotec forte innehåller 75 milligram diklofenak. Båda innehåller samma mängd misoprostol, 0,2 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat 2 300 kronor. Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Det verksamma ämnet diklofenak hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

När bildningen av prostaglandiner är hämmad kan du få störningar i magsäckens slemhinna eller magsår. Därför innehåller Arthrotec och Arthrotec forte även misoprostol som liknar prostaglandinerna i magen. Misoprostol hjälper till att skydda slemhinnan i magsäcken.

Hur tar jag läkemedlet?

Tabletterna ska sväljas hela med vatten. För att minska risken för magbesvär ska du ta tabletterna direkt efter måltid. Det är speciellt viktigt under de första veckorna av behandlingen.

Tabletterna är fuktkänsliga och ska förvaras i originalförpackningen.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är 1 tablett 2-3 gånger per dag.

Ta inte mer än 150 milligram diklofenak per dygn.

Viktigt

Använd inte läkemedlet om du tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Rådgör med läkare om du har kronisk nästäppa eller astma. Läkemedlet kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har kronisk nästäppa eller astma.

Om du har hjärtsvikt bör du använda läkemedel som innehåller diklofenak med försiktighet och i lägre doser. Alla cox-hämmare gör att mindre vätska utsöndras i njurarna. Hjärtat blir då ansträngt av den ökade blodvolymen och hjärtsvikten kan förvärras.

Om du tidigare har haft hjärtattack eller stroke eller har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning ska du inte använda läkemedel som innehåller diklofenak. Orsaken är att det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken är större om du använder höga doser under lång tid. Risken är mindre för vissa andra cox-hämmare, till exempel naproxen.

Rådgör med läkare om du har ökad risk för blödning, magsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller om du har någon njur- eller leversjukdom.

Använd inte läkemedlet när du är eller försöker bli gravid.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte använda läkemedlet om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel Warfarin, Waran, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis.

Rådgör med läkare om du använder vissa läkemedel mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt eller om du använder läkemedel mot depression som kallas SSRI.

Ta inte läkemedlet tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Biverkningar

En del personer som använder diklofenak kan få magbesvär som till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Diklofenak kan också öka risken för magsår
Eftersom misoprostol hjälper till att skydda slemhinnan i magsäcken är risken för magbiverkningar av diklofenak mindre än om du tar läkemedel som bara innehåller diklofenak.

Vissa kan till exempel bli yra, få ont i huvudet eller hudutslag.

I början av behandlingen kan en del personer få biverkningar av misoprostol, till exempel besvär från mage och tarm. Diarré är vanligast men kan lindras om läkemedlet tas direkt efter maten.

Äldre personer får lättare biverkningar av cox-hämmare. Detta gäller särskilt hjärtsvikt och allvarliga symtom från magen som magblödningar.

I sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner inträffat efter användning av cox-hämmare. Om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska du genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Använd inte läkemedlet när du är gravid. Misoprostol har en sammandragande verkan på livmodern.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen

Det finns fler läkemedel som innehåller diklofenak eller misoprostol. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden