Amlodipin

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet amlodipin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Amlodipin Accord
 • Amlodipin Actavis
 • Amlodipin Bluefish
 • Amlodipin Jubilant
 • Amlodipin Krka
 • Amlodipin Sandoz
 • Amlodipin STADA
 • Amlodipine Teva
 • Amlodipine Vitabalans
 • Amlodistad
 • Norvasc.

Vad är amlodipin?

Amlodipin används mot högt blodtryck och förebyggande mot kärlkramp.

Amlodipin tillhör läkemedelsgruppen kalciumflödeshämmare.

I vilka former finns amlodipin?

Amlodipin finns som tabletter i styrkorna 5 och 10 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

För att en muskelcell, till exempel i hjärtat eller i blodkärlen, ska kunna dra ihop sig krävs tillgång på kalciumsalt i blodet. När en muskelcell ska dras samman transporteras kalcium från blodet in i muskelcellerna.

Kalciumflödeshämmare minskar inflödet av kalcium till muskelcellerna. Det gör att musklerna i blodkärlens väggar slappnar av. Då vidgas blodkärlen och blodtrycket sjunker.
Amlodipin vidgar framför allt de blodkärl som finns ute i kroppen. Genom ett minskat motstånd för blodflödet från hjärtat, minskar också hjärtats arbetsbelastning. Detta sänker blodtrycket och minskar risken för kärlkramp.

Amlodipin börjar verka efter fyra till sex timmar och effekten varar minst 24 timmar.

Hur använder du amlodipin?

Svälj tabletterna med lite vatten.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos vid högt blodtryck och kärlkramp är 5 milligram om dagen.

Att tänka på när du använder amlodipin

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med kalciumflödeshämmare mot kärlkramp. Behandlingen ska alltid avslutas stegvis i samråd med läkare. Annars finns det risk för kärlkrampsanfall.

När du använder amlodipin ska du undvika att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt innehåller ämnen som kan påverka kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet. Det kan leda till en ökad mängd läkemedel i kroppen, vilket ökar risken för biverkningar.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte använda amlodipin tillsammans med läkemedel mot tuberkulos som innehåller rifampicin.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel få huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, öronsusningar eller ansiktsrodnad med värmekänsla. Dessa biverkningar hänger samman med att kroppens blodkärl vidgas och är särskilt vanliga i början av behandlingen. De går oftast över efter en tids behandling. En del personer kan också få svullna anklar efter en tids medicinering.

Om biverkningarna är besvärliga eller om bensvullnaden inte går över, bör du kontakta läkaren som skrev ut receptet.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller amlodipin och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller amlodipin tillsammans med något annat verksamt ämne. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel är Exforge som också innehåller valsartan.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden