Alprostadil

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet alprostadil används vid erektil dysfunktion, det vill säga om du har svårt att få stånd eller att behålla ståndet.

Alprostadil finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Här är några exempel:

  • Bondil
  • Caverject
  • Caverject Dual
  • Vitaros.

Vad är alprostadil?

Alprostadil är ett läkemedel som används vid erektil dysfunktion, det vill säga om du har svårt att få stånd eller att behålla ståndet.

Läkemedlet finns i olika former som:

  • uretralstift
  • så kallad injektionsvätska, som du tar som en spruta
  • kräm.

Alprostadil tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för prostaglandiner.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar läkemedlet

Alprostadil finns naturligt i kroppen. Det kan sätta igång en process som vidgar blodkärlen i penis så att tillförande blodflöde kan öka kraftigt. Därigenom får du stånd, erektion.

Sprutor

Läkemedlet tas som injektioner direkt i svällkropparna i penis. När du sprutar in läkemedlet slappnar muskulaturen i blodkärlens väggar av. Blodkärlen vidgas och penis fylls med blod, vilket gör att du kan få stånd. Du kan få stånd av läkemedlet utan att vara sexuellt stimulerad.

Läkemedlet börjar verka efter några minuter och effekten håller oftast länge nog för att kunna genomföra ett samlag.

Uretralstift

Läkemedlet består av ett litet stift som förs in i urinröret. Där löses stiftet upp och det verksamma ämnet tränger genom urinrörets slemhinnor och ut i svällkropparna i penis. Muskulaturen i blodkärlets väggar slappnar då av, och blodkärlen vidgas och penis fylls med blod, vilket gör att man får stånd. Du kan få stånd av läkemedlet utan att vara sexuellt stimulerad.

Det tar cirka fem till tio minuter innan läkemedlet verkar och effekten håller oftast i sig tillräckligt länge för att kunna genomföra ett samlag.

Kräm

Läkemedlet består av endosbehållare med kräm som droppas in i urinrörsmynningen. Där löses krämen upp och det verksamma ämnet tränger genom urinrörets slemhinnor och ut i svällkropparna i penis. Muskulaturen i blodkärlets väggar slappnar då av, och blodkärlen vidgas och penis fylls med blod, vilket gör att du får stånd. Du kan få stånd av läkemedlet utan att vara sexuellt stimulerad.

Det tar cirka 5 till 30 minuter innan läkemedlet verkar och effekten håller oftast i sig tillräckligt länge för att kunna genomföra ett samlag.

Hur tar jag alprostadil?

Använd alltid läkemedlet enligt läkarens anvisningar.

Uretralstift

Det verksamma ämnet, alprostadil finns i ett litet stift av ett vaxliknande ämne som förs in i urinröret med hjälp av en applikator, en särskild införare. Du bör kissa innan du använder stiftet, eftersom det går lättare att föra in det om urinröret är fuktigt. När du ska föra in stiftet är det är viktigt att du noga följer bruksanvisningen som följer med förpackningen.

Läkemedlet ska förvaras i kylskåp.

Den förpackning som för tillfället används är hållbar i 14 dagar i rumstemperatur.
Lämna inte läkemedlet i en bil eller på andra platser där det kan utsättas för högre temperatur än 30° C.

Sprutor

Läkemedlet tas som sprutor, injektioner, med en tunn nål direkt in i en av svällkropparna i penis. Det är en fördel om en läkare eller sjuksköterska är med när du tar den första sprutan. Sedan får du lära dig hur du själv eller partnern injicerar läkemedlet i penis.

Sprutorna består av två varianter. Den ena varianten består av ett pulver och en spruta som innehåller en vätska. Vätskan och pulvret ska blandas i en separat injektionsflaska. I den andra varianten finns både vätskan och pulvret inne i sprutan. När du skruvar in den vita kolven som finns på sprutan, blandas pulvret och vätskan.

Om du blandar lösningen eller gör i ordning sprutan i förväg ska den förvaras i rumstemperatur och är då hållbar i högst 24 timmar.

Kräm

Krämen droppas in i urinrörsmynningen med hjälp av en endosbehållare, en särskild införare. Du bör kissa innan du använder krämen eftersom det går lättare att droppa in det om urinröret är fuktigt. När du ska droppa in krämen är det är viktigt att du noga följer bruksanvisningen som följer med förpackningen.

Läkemedlet ska förvaras i kylskåp och får ej frysas. Om du har oöppnade förpackningar i rumstemperatur är de hållbara i tre dagar.

Läkemedlet är ljuskänsligt och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Uretralstift

Dosen varierar från person till person. En vanlig dos är 500 mikrogram. Dosen kan behöva höjas till högst 1000 mikrogram om effekten blir för svag. Använd inte mer än två doser inom ett dygn.

Sprutor

Dosen varierar från person till person. För de flesta män räcker en dos på 5 till 20 mikrogram. I samråd med läkare kan du ibland få prova ut vilken dos som fungerar utan att ge för långvarig verkan. Använd inte läkemedlet oftare än en gång per dygn eller tre gånger per vecka.

Kräm

Dosen varierar från person till person. En vanlig dos är 200 eller 300 mikrogram. Använd inte läkemedlet oftare än en gång per dygn eller 2–3 gånger per vecka.

Att tänka på när du använder alprostadil

Använd inte läkemedlet om du har en infektion på penis eller i urinröret.

Använd inte läkemedlet om du har ökad risk för blodproppar eller någon sjukdom som kan öka risken för förlängd erektion, till exempel vissa blodsjukdomar.

I sällsynta fall kan du få förlängd erektion under flera timmar. Du kan då prova att duscha iskallt eller motionera. Om erektionen varar längre än fyra timmar ska du kontakta läkare. Penis kan skadas om du inte får snabb behandling.

Använd inte läkemedlet om du har en sjukdom som gör att du bör undvika sexuell aktivitet, till exempel en allvarlig hjärtsjukdom.

Om du använder sprutor är det viktigt att du varierar insticksställe för att undvika ärrbildning i penis.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Använd inte alprostadil samtidigt med någon annan läkemedelsbehandling mot impotens, om inte en läkare har rekommenderat det.

Biverkningar

Det är ganska vanligt att det svider i urinröret och gör ont i penis när du använder läkemedlet. En del personer kan få en mindre blödning från urinröret. Andra biverkningar som förekommer är till exempel värk i testiklarna, huvudvärk, yrsel och blodtrycksfall.

Om du använder kräm är vanliga biverkningar utslag, klåda, lindrig till måttlig lokal värk, brännande känsla eller smärta och rodnad, domnande känsla i penis.

Graviditet och amning

Sprutor

Läkemedlet kan användas om din partner är gravid eller ammar. Det går också bra att använda läkemedlet om du planerar att skaffa barn.

Uretralstift

Om din partner är gravid bör du använda kondom vid samlag.
Läkemedlet kan användas om din partner ammar.

Kräm

Om din partner är gravid bör du använda kondom vid samlag.
Läkemedlet bör inte användas om din partner ammar.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden