Allopurinol

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet allopurinol finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Allopurinol Nordic Drugs
  • Allopurinol Orion
  • Allopurinol Sandoz
  • Allopurinol Takeda
  • Allopurinol Teva
  • Zyloric.

Vad är allopurinol?

Allopurinol är ett läkemedel mot gikt. Det används förebyggande, för att undvika nya giktattacker. Allopurinol kan också användas om du har gikt i samband med njursjukdom eller om du har sten i urinvägarna som orsakats av urinsyra. Läkemedlet kan även användas för att förebygga höga urinsyrahalter vid behandling av vissa tumörsjukdomar.

Allopurinol tillhör en grupp läkemedel som gör att det bildas mindre urinsyra.

I vilka former finns allopurinol?

Allopurinol finns som tabletter i styrkorna 100 milligram och 300 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar allopurinol

Gikt är en ledsjukdom som orsakas av för höga urinsyrahalter i blodet. Urinsyra är ett svårlösligt ämne som kroppen gör sig av med via njurarna. Sjukdomen visar sig oftast som plötslig smärta i en led. Smärtan orsakas av en inflammation som i sin tur beror på att kristaller av urinsyra har bildats i leden.

Allopurinol sänker halten av urinsyra i blodet och urinen genom att hämma det ämne, ett så kallat enzym, som behövs när kroppen bildar urinsyra. När halten urinsyra minskar förhindras att kristaller av urinsyra bildas i leder och vävnader. Dessutom förhindras att det bildas njursten i urinvägarna.

Hur använder jag allopurinol?

Svälj tabletterna med vatten.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos är 100-600 milligram om dagen, men ibland kan upp till 900 milligram dagligen behövas.

Att tänka på när du använder allopurinol

Påbörja inte behandling med allopurinol under en pågående giktattack. Det kan förvärra besvären. Däremot ska du inte avbryta behandling med allopurinol vid en ny giktattack.

Det är viktigt att ta allopurinol regelbundet för att undvika att halten av urinsyra växlar. Det kan framkalla nya giktattacker eller njurstensanfall.

Läkemedlet lindrar inte smärta. Därför kan du behöva ta smärtstillande läkemedel om du får en plötslig giktattack. Men smärtstillande läkemedel, även receptfria, kan påverka effekten av allopurinol. Därför ska du bara använda smärtstillande läkemedel i samråd med läkare.

Om du får hudutslag ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Om du använder andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få magbesvär som illamående eller kräkningar. Vissa kan få hudutslag i samband med medicineringen. Om du får hudutslag ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Äldre personer får oftare biverkningar än yngre.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden