Adrenalin injektionspenna

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet adrenalin finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Emerade
  • EpiPen
  • EpiPen Junior
  • Jext

Vad är adrenalin?

Adrenalin är ett läkemedel som sprutas in i lårmuskeln vid svåra allergiska reaktioner, så kallade anafylaktiska reaktioner, för att minska svullnad, underlätta andningen och motverka blodtrycksfall.
Adrenalin är också kroppens så kallade “stresshormon”.

I vilka former finns adrenalin?

Adrenalin finns som injektionspenna för engångsbruk i styrkan 0,3 milligram och 0,15 milligram. Läkemedlet är receptbelagt. 

Så här fungerar läkemedlet

En anafylaktisk reaktion är en svår allergisk reaktion som kan orsakas av bland annat insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Reaktionen kommer ofta snabbt, inom minuter efter att du har varit i kontakt med det du är allergisk mot. Den kan yttra sig som till exempel klåda, nässelutslag, svullnad i ansikte, läppar och ögonlock samt andnöd.

Den allvarligaste allergiska reaktionen som kan inträffa är en så kallad anafylaktisk chock – du kan då bli väldigt sjuk mycket snabbt. Blodtrycket sjunker, du blir medvetslös och kan sluta andas.

Adrenalin vidgar luftrören och motverkar blodtrycksfall. Adrenalin lindrar också hudreaktioner och svullnad.

Hur tar jag adrenalin?

Det är viktigt att du i förväg tar reda på hur injektionspennan ska användas, så att du vet hur du ska göra om du skulle få en svår allergisk reaktion. Det är också viktigt att närstående vet hur läkemedlet används. Läs bruksanvisningen som följer med läkemedelsförpackningen noga i förväg och fråga sjukvårdspersonal eller på ett apotek om du känner dig osäker.

Adrenalin är en färglös klar lösning. Den förstörs i ljus och blir då overksam och missfärgad. Förvara därför sprutan i kartongen och kassera den om lösningen är missfärgad.

Adrenalin ska förvaras i rumstemperatur och ska skyddas mot kyla. Kyla kan fördröja den automatiska insprutningen av läkemedlet. När sprutan återfått rumstemperatur fungerar insprutningen normalt igen.

Även om det finns vätska kvar i injektionspennan efter att du har använt den kan den inte användas igen. Lägg injektionspennan i förvaringsröret och lämna in den hos sjukvården eller på ett apotek.

Kontrollera regelbundet de pennor du har hemma så att du vet när det är dags att hämta ut nya. Om du upptäcker att utgångsdatum är passerat i samband med en akut reaktion går det ändå att använda läkemedlet. Det är inte farligt men beroende på hur lång tid som gått från utgångsdatumet kan effekten bli mindre än normalt.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos för vuxna och barn som väger över 30 kilo är 1 injektionspenna i styrkan 0,3 milligram.

För barn som väger mellan 15 och 30 kilo är en vanlig dos 1 injektionspenna i styrkan 0,15 milligram.

Läkemedlet sprutas in i muskeln på lårets yttersida. Det går bra att sticka genom tunnare kläder.

Om den allergiska reaktionen inte avtar efter att du har tagit läkemedlet, kan du ta 1 injektionspenna till efter 5-15 minuter. Det är därför bra att alltid ha mer än en injektionspenna till hands.

Att tänka på när du tar adrenalin

Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus efter att du har använt adrenalin för att diskutera om du behöver vidta ytterligare åtgärder. De viktigaste läkemedlen vid behandling av en anafylaktisk reaktion är injektion av adrenalin, kortisontabletter och antihistamin tabletter. Om du är svårt allergisk kan du få läkemedel utskrivna av läkare så att de alltid finns till hands.

Om du av misstag har sprutat adrenalin i ett blodkärl ska du omedelbart kontakta sjukvården eftersom du kan få en hastig blodtrycksstegring som kan vara farlig.

Kontakta sjukvården om du av misstag råkar spruta adrenalin i handen eller foten. Då kan det uppstå syrebrist i den delen där du sprutat, vilket kan behöva behandlas.

Berätta för din läkare som skriver ut adrenalin om du har någon sjukdom som till exempel hjärt-kärlsjukdom eller diabetes.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som till exempel huvudvärk eller hjärtklappning. En del personer kan också svettas, må illa eller kräkas. Några kan bli bleka, darra och känna sig kraftlösa, bli yra, oroliga och få kalla händer och fötter.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Om du är gravid ska du dock inte tveka att använda läkemedlet i en akut situation.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden