Åderförfettning – åderförkalkning

Åderförfettning beror på inlagringar i de blodkärl som leder blodet från hjärtat ut till kroppens olika delar. Det kan leda till blodpropp och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Kontakta din vårdcentral om du har svåra smärtor i benen som inte går över vid vila eller om du misstänker besvär från hjärtat.

Vad händer i kroppen?

När man åldras blir väggarna tjockare och stelare i pulsådrorna, de så kallade artärerna. Med tiden lagras fett, blodkroppar och bindväv på insidan av blodkärlen. När det blir för trångt får blodet svårare att passera.

Åderförfettning kallas också för åderförkalkning eller ateroskleros och kan ibland göra att det bildas blodproppar. Det kan orsaka följande allvarliga sjukdomar:

  • När blodkärlen som leder blodet till hjärtmuskeln blir för trånga kan du få kärlkramp eller hjärtinfarkt.
  • Om kärlen som leder blodet upp till hjärnan blir för trånga kan en del av hjärnan få tillfällig syrebrist. Det kan göra att du får en stroke eller transitorisk ischemisk attack, TIA.
  • Åderförkalkning i benen ger kärlkramp i benen, som också kallas fönstertittarsjuka.

Åderförfettning kan också ge problem med potensen. När åderförfettningen har börjat ge besvär i någon del av kroppen finns det oftast åderförfettning även i andra blodkärl.

De flesta får åderförfettning när man blir äldre. Män får det ofta tidigare än kvinnor, men vid diabetes minskar de här könsskillnaderna.

Riskfaktorer

Flera levnadsvanor kan göra att du riskerar att få åderförfettning även i yngre ålder. Det innebär en kraftigt ökad risk om du har flera av följande riskfaktorer:

Symtom vid åderförfettning

Åderförfettning ger till en början inga symtom. När sjukdomen gjort att ett blodkärl har fått en kraftig förträngning eller när en propp har lossnat kan du få hjärtinfarkt, kärlkramp i hjärtat eller i benen, stroke, TIA eller andra besvär.

Förebygga åderförfettning

Du kan förebygga högt blodtryck och höga blodfettshalter genom att äta nyttigt, sova ordentligt  och röra på dig regelbundet. Övervikt, fetma och framför allt rökning kan göra att du får skador i blodkärlen.

Högt blodtryck, höga halter av blodfetter och lindrig diabetes kan man ha utan att känna av det. En läkare bör kontrollera ditt blodtryck och dina halter av blodfetter om det finns flera fall av åderförfettning i din släkt. Det gäller framför allt om någon i familjen fått åderförfettning före 60 års ålder.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har höga halter av blodfetter eller symtom på åderförfettning. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får svåra smärtor i benen som inte släpper trots att du har vila. Sök vård på en akutmottagning om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen. 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning

Det går att undersöka blodkärl där läkaren misstänker åderförfettning med ultraljud eller kontraströntgen av blodkärlen, så kallad angiografi. Du kan även bli undersökt med datortomografi, isotopundersökning eller andra metoder för att läkaren ska kunna se om någon kroppsdel har tagit skada. EKG i vila eller under belastning används för att se om det finns tecken på att hjärtat är belastat.

Läkaren mäter också blodtryck, blodsocker och blodfetter för kartläggning av riskfaktorer.

Du har rätt att förstå

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få hjälp av en tolk.

Behandling vid åderförfettning

Viktigast är att du ser över din levnadsvanor och försöker minska riskfaktorerna för åderförfettning. När skadan har blivit så svår att det är nödvändigt att behandla är det viktigt att sluta röka om du gör det. Läkemedel eller operation kan aldrig kompensera en ohälsosam livsstil.

Läkemedel

Det finns läkemedel mot diabetes, högt blodtryck och höga halter av blodfetter. Blodförtunnande läkemedel kan förebygga blodproppar. Den åderförfettning som redan finns går inte tillbaka av medicineringen, men förloppet kan bromsas upp.

Operation

Att operera det blodkärl du har fått åderförfettning i kan ibland skapa bättre blodflöde.

Ballongvidgning innebär att en liten ballong förs in i det förträngda blodkärlet och sedan blåses upp för att utvidga kärlet. Bypass-operation/kranskärlsoperation innebär att andra blodkärl leder blodet förbi förträngningen. Att skrapa bort det innersta förkalkade lagret av blodkärlet är ett annat alternativ.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden