Aciklovir

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet aciklovir finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Anti
  • Aciklovir ABECE
  • Aciklovir Apofri
  • Aciclovir Orion
  • Aciclovir SUN
  • Aciclovir Sandoz
  • Aciclovir STADA
  • Zovirax.

Vad är aciklovir?

Aciclovir är ett läkemedel mot virusinfektioner.

Läkemedlet används vid behandling av infektioner med herpes simplex-virus i hud och slemhinnor, till exempel läppar och könsorgan, eller i ögonen. Aciklovir kan i vissa fall användas förebyggande mot herpes simplex. Aciclovir kan även användas för behandling av bältros och vattkoppor.

Så här fungerar aciklovir

Aciklovir bromsar herpesvirusets möjlighet att föröka sig. Läkemedlet förkortar sjukdomstiden och lindrar symtom som smärta.

I vilka former finns aciklovir?

Aciclovir finns som tabletter, i flytande form som du sväljer och som ögonsalva. Aciklovir finns även som kräm och stift mot munsår och den kan du köpa receptfritt. Övriga former av läkemedlet är receptbelagda.

Hur använder jag aciklovir?

Tabletter

Du kan svälja tabletterna hela eller lösa dem i en halv deciliter vatten och dricka lösningen direkt.

Kräm

Smörj krämen på hela det angripna området på läppen. Smörj inte på krämen direkt före en måltid, eftersom den då lätt kan slickas av. Tvätta händerna före och efter behandlingen för att undvika att infektionen förvärras eller sprids. Förvara krämen i rumstemperatur.

Ögonsalva

När du använder ögonsalvan lägger du ca 1 centimeter salva på insidan av nedre ögonlocket. När du har öppnat tuben med ögonsalva är den hållbar i en månad.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Oavsett vilken form av läkemedlet du använder tar du det 5 gånger om dagen med cirka 4 timmars mellanrum. Du behöver inte ta någon dos på natten. Dosens storlek och behandlingstiden varierar beroende på vad du behandlas för.

Börja behandlingen så snart som möjligt

Ju snabbare du får behandling, desto bättre verkan ger den. Helst ska du börja behandlingen redan innan blåsorna syns, exempelvis när du börjar känna av andra besvär som smärta eller klåda. Vid bältros måste behandlingen starta inom 72 timmar efter att utslaget börjat visa sig.

Om du har glömt en dos

Om du har glömt en dos tar du den så snart som möjligt och fortsätter sedan som vanligt. Ta inte ta dubbel dos om du har glömt en dos. Om du har glömt flera doser ska du kontakta läkare.

Att tänka på när du använder aciklovir

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Mängden virus i kroppen kan börja öka omedelbart om du slutar ta läkemedlet.

Om du har försämrad njurfunktion bör du berätta det för läkaren. Du behöver då en lägre dos av läkemedlet för att minska risken för biverkningar.

Om du tar höga doser, om du är äldre eller om njurarnas funktion är försämrad är det viktigt att dricka mycket under behandlingen.

Om du behandlas för herpes i underlivet bör du inte ha oskyddat sex eftersom du då kan smitta din partner. Risken att smittas är störst vid pågående herpesutbrott med blåsor.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

Vissa personer som använder tabletter eller suspension kan få magbesvär som till exempel illamående, diarré eller ont i magen. En del kan få huvudvärk, klåda, hudutslag eller trötthet.

Ögonsalvan kan ge övergående milda stickningar direkt efter att du har använt den. Några kan få inflammation i ögat.

Det är ovanligt att få biverkningar av krämen.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om läkemedlet vid graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden