Acetylsalicylsyra och koffein i kombination

Läkemedel som innehåller de verksamma ämnena acetylsalicylsyra och koffein finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri
 • Bamyl koffein
 • Treo
 • Treo Citrus.

Vad är acetylsalicylsyra och koffein?

Acetylsalicylsyra lindrar smärta, sänker feber och dämpar inflammation. Läkemedlet kan användas vid olika typer av smärta som till exempel huvudvärk, tandvärk, mensvärk och värk i leder och muskler.

Acetylsalicylsyra kan också användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver du inte alltid ta febernedsättande läkemedel om du bara har lätt eller måttlig feber.

Läkemedlet tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare eller NSAID.

I vilka former finns acetylsalicylsyra och koffein?

Läkemedlet finns som brustabletter med 500 milligram acetylsalicylsyra och 50 milligram koffein. Små förpackningar kan köpas receptfritt.

Så här fungerar läkemedlet

Acetylsalicylsyra hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

Acetylsalicylsyra sänker febern genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

Koffein drar ihop blodkärlen i hjärnan. Det kan utnyttjas om man behöver behandla migrän, eftersom blodkärlen då är vidgade. Koffein har även en uppiggande effekt.

Läkemedlet börjar verka inom en halvtimme och effekten är som störst efter 1-2 timmar.

Hur använder jag läkemedlet?

Brustabletter ska lösas i ett halvt glas vatten. De är känsliga för fukt och ska därför förvaras i sin originalförpackning.

Koffein kan göra att det bli svårare att somna om du tar läkemedlet på kvällen eller innan du går och lägger dig.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

En vanlig dosering för vuxna vid smärta eller feber är 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn.

Du ska inte ge läkemedlet mot smärta till barn under 14 år utan att en läkare har rekommenderat det.

När det gäller feber ska du inte ge läkemedlet till barn och ungdomar under 18 år utan att först rådgöra med läkare.

Att tänka på när du använder läkemedlet

Du får inte mer smärtlindring genom att ta en större dos än vad som står på förpackningen.

Använd inte acetylsalicylsyra om du tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Rådgör med läkare om du har kronisk nästäppa eller astma. Acetylsalicylsyra kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har kronisk nästäppa eller astma.

Om du har hjärtsvikt bör du använda acetylsalicylsyra med försiktighet och i lägre doser. Alla cox-hämmare gör att mindre vätska utsöndras i njurarna. Hjärtat blir då ansträngt av den ökade blodvolymen och hjärtsvikten kan förvärras.

Om du tidigare har haft hjärtattack eller stroke eller har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning ska du inte använda acetylsalicylsyra. Orsaken är att det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken är större om du använder höga doser under lång tid. Risken är mindre för vissa andra cox-hämmare, till exempel naproxen.

Rådgör med läkare om du har ökad risk för blödning, magsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller om du har någon njur- eller leversjukdom. Risken för magsår minskar om du samtidigt använder läkemedel som innehåller omeprazol, som också kan köpas receptfritt. Att ta omeprazol är särskilt viktigt om du även använder läkemedlet Trombyl.

Du bör inte använda acetylsalicylsyra i samband med vattkoppor eftersom det kan öka risken för ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Barn och ungdomar som är yngre än 18 år bör inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra mot feber, framför allt i samband med vattkoppor eller influensa, utan att först har talat med en läkare. Det finns en risk för Reyes syndrom, som är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till allvarlig hjärnskada.

Om du dricker alkohol när du använder acetylsalicylsyra ökar risken för biverkningar från magen.

Acetylsalicylsyra kan tillfälligt minska kvinnors möjligheter att bli gravida.

Om du använder andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte använda acetylsalicylsyra om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel Warfarin, Waran, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis.

Rådgör med läkare om du använder vissa läkemedel mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt eller om du använder läkemedel mot depression som kallas SSRI.

Ta inte acetylsalicylsyra tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel få sura uppstötningar, halsbränna och må illa. Magbesvären kan minska om läkemedlet tas med mat. Acetylsalicylsyra kan öka risken för magsår och göra att man blöder lättare.

Biverkningarna beror främst på vilken dos du tar och hur länge du behandlas. Ju högre dos och ju längre behandlingstid, desto större är risken för biverkningar. Risken för biverkningar ökar också med åldern.

Om du är överkänslig mot det verksamma ämnet spelar dosen oftast mindre roll, även en låg dos kan orsaka allvarliga reaktioner.

Koffein kan hos vissa personer ge sömnsvårigheter, hjärtklappning och darrningar.

Graviditet och amning

Under de första sex månaderna av graviditeten bör du inte använda läkemedlet utan att ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Under graviditetens sista tre månader ska du inte använda läkemedlet alls.

Rådgör med läkare om du behöver använda acetylsalicylsyra när du ammar. Läkemedlet går över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller koffein

Det finns andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller koffein. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Andra läkemedel som innehåller både acetylsalicylsyra och koffein är Treo comp, som även innehåller kodein.

Exempel på läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra är

 • Acetylsalicylsyra
 • Albyl Minor
 • Aspirin
 • Bamyl.

Acetylsalicylsyra finns även i lägre doser i andra läkemedel, till exempel Trombyl, som används för att motverka blodpropp.

Exempel på läkemedel som innehåller koffein är

 • Koffazon N
 • Koffein Meda
 • Lergigan comp
 • Lixir 
 • Malvitona
 • Paracut comp.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden