Acetylsalicylsyra mot smärta och feber

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra och som används mot smärta och feber finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

  • Acetylsalicylsyra ABECE
  • Acetylsalicylsyra Apofri
  • Albyl Minor
  • Aspirin
  • Bamyl.

Acetylsalicylsyra finns även i lägre doser i andra läkemedel, till exempel Trombyl som används för att motverka blodpropp.

Vad är acetylsalicylsyra?

Acetylsalicylsyra lindrar smärta, sänker feber och dämpar inflammation. Läkemedlet kan användas vid olika typer av smärta som till exempel huvudvärk, tandvärk, mensvärk och värk i leder och muskler.

Acetylsalicylsyra kan också användas vid feber i samband med infektion, till exempel förkylning. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver du inte alltid ta febernedsättande läkemedel om du bara har lätt eller måttlig feber.

Läkemedlet tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare, eller NSAID.

I vilka former finns acetylsalicylsyra?

Acetylsalicylsyra finns som tabletter i styrkorna 250 och 500 milligram, och som brustabletter i styrkan 500 milligram. Läkemedlet kan köpas receptfritt.

Så här fungerar acetylsalicylsyra

Acetylsalicylsyra hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

Acetylsalicylsyra sänker febern genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

Läkemedlet börjar verka inom en halvtimme och effekten är som störst efter 1-2 timmar.

Hur använder jag acetylsalicylsyra?

Svälj tabletterna med vätska, gärna efter en måltid. Bamyl tabletter kan även lösas upp i vätska, smältas i munnen eller tuggas.

Brustabletterna ska lösas i ett halvt glas vatten. De är känsliga för fukt och ska därför förvaras i sin originalförpackning.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Dosen är anpassad till dig om du har fått läkemedlet utskrivet på recept. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

En vanlig dosering för vuxna vid smärta eller feber är 1-2 tabletter på 500 milligram 1-3 gånger per dygn.

Vanlig dos för vuxna vid ledgångsreumatism är 4-12 tabletter per dygn fördelat på 3-4 doser.

Barn

Till barn doseras läkemedlet efter barnets vikt.

Ge aldrig acetylsalicylsyra mer än två dygn till barn under 14 år och aldrig till barn under 3 år utan att rådfråga läkare.

Barn och ungdomar under 18 år ska inte ta acetylsalicylsyra mot feber utan att först rådgöra med läkare.

Att tänka på när du tar acetylsalicylsyra

Du får inte mer smärtlindring genom att ta en större dos än vad som står på förpackningen.

Använd inte acetylsalicylsyra om du tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Rådgör med läkare om du har kronisk nästäppa eller astma. Acetylsalicylsyra kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har kronisk nästäppa eller astma.

Om du har hjärtsvikt bör du använda acetylsalicylsyra med försiktighet och i lägre doser. Alla cox-hämmare gör att mindre vätska utsöndras i njurarna. Hjärtat blir då ansträngt av 

Om du tidigare har haft hjärtattack eller stroke eller har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning ska du inte använda acetylsalicylsyra. Orsaken är att det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken är större om du använder höga doser under lång tid. Risken är mindre för vissa andra cox-hämmare, till exempel naproxen.

Rådgör med läkare om du har ökad risk för blödning, magsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller om du har någon njur- eller leversjukdom. Risken för magsår minskar om du samtidigt använder läkemedel som innehåller omeprazol, som också kan köpas receptfritt. Att ta omeprazol är särskilt viktigt om du även använder läkemedlet Trombyl.

Du bör inte använda acetylsalicylsyra i samband med vattkoppor eftersom det kan öka risken för ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Barn och ungdomar som är yngre än 18 år bör inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra mot feber, framför allt i samband med vattkoppor eller influensa, utan att först har talat med en läkare. Det finns en risk för Reyes syndrom, som är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till allvarlig hjärnskada.

Om du dricker alkohol när du använder acetylsalicylsyra ökar risken för biverkningar från magen.

Acetylsalicylsyra kan tillfälligt minska kvinnors möjligheter att bli gravida.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Du bör inte använda acetylsalicylsyra om du behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel Warfarin, Waran, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis.

Rådgör med läkare om du använder vissa läkemedel mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt eller om du använder läkemedel mot depression som kallas SSRI.

Ta inte acetylsalicylsyra tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Biverkningar

Vissa personer kan till exempel få sura uppstötningar, halsbränna och må illa. Magbesvären kan minska om läkemedlet tas med mat. Acetylsalicylsyra kan öka risken för magsår och göra att man blöder lättare.

Biverkningarna beror främst på vilken dos du tar och hur länge du behandlas. Ju högre dos och ju längre behandlingstid, desto större är risken för biverkningar. Risken för biverkningar ökar också med åldern.

Om du är överkänslig mot det verksamma ämnet spelar dosen oftast mindre roll, även en låg dos kan orsaka allvarliga reaktioner.

Graviditet och amning

Under de första sex månaderna av graviditeten bör du inte använda läkemedlet utan att ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Under graviditetens sista tre månader ska du inte använda läkemedlet alls.

Rådgör med läkare om du behöver använda acetylsalicylsyra när du ammar. Läkemedlet går över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra och annat verksamt ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra tillsammans med något annat verksamt ämne mot smärta. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Exempel är

  • Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri, som även innehåller koffein
  • Bamyl koffein, som även innehåller koffein
  • Treo, som även innehåller koffein
  • Treo comp, som även innehåller koffein och kodein.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden