Acetylsalicylsyra mot blodpropp

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra i låg dos används för att förhindra att blodproppar bildas i blodkärlen.

Acetylsalicylsyra finns under flera olika namn, från olika tillverkare. Här är några exempel:

 • Acetylsalicylic acid Bluefish
 • Acetylsalicylsyra Actavis
 • Acetylsalicylsyra G.L. Pharma
 • Acetylsalicylsyra Orifarm
 • Acetylsalicylsyra Teva
 • Trombyl.

Vad är acetylsalicylsyra?

Acetylsalicylsyra i låg dos är ett blodförtunnande läkemedel.

Acetylsalicylsyra kan användas vid sjukdomar och tillstånd då risken för blodpropp är ökad. Det är till exempel följande:

 • Du har kärlkramp.
 • Du har haft hjärtinfarkt eller stroke.

I vilka former finns läkemedlet?

Läkemedlet finns som tabletter i styrkorna 75 milligram och 160 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Acetylsalicylsyra kan även användas i högre dos mot värk och feber.

Så här fungerar acetylsalicylsyra

I blodet finns blodplättar, som också kallas trombocyter. När ett blodkärl skadas klumpar blodplättarna ihop sig, fäster på den skadade kärlväggen och hejdar blödningen.

Acetylsalicylsyra förhindrar att blodplättarna klumpar ihop sig och bildar blodproppar. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas trombocythämmare.

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj tabletten tillsammans med vatten och gärna i samband med måltid.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

En vanlig dos vid förebyggande behandling är 75 milligram om dagen.

Om du har glömt en dos

Om du har glömt att ta tabletten vid den tidpunkt du brukar ta den, går det bra att ta den senare under dagen. Har du glömt att ta tabletten en dag fortsätter du som vanligt nästa dag. Ta inte någon extra dos.

Att tänka på när du använder acetylsalicylsyra

Använd inte acetylsalicylsyra om du tidigare har fått kraftig snuva, astma eller utslag när du har tagit läkemedel mot smärta och inflammation, så kallade NSAID eller cox-hämmare. Exempel på NSAID är läkemedel som innehåller de verksamma ämnena ibuprofen, naproxen eller diklofenak. Exempel på sådana läkemedel är Ipren, Naprosyn och Voltaren.

Använd inte acetylsalicylsyra om du har svår hjärtsvikt, magsår eller någon sjukdom som gör att du blöder lättare.

Rådgör med din läkare om du har haft magsår tidigare eller om du får magbesvär av läkemedlet. Du kan då behöva skydda magslemhinnan med ett läkemedel som minskar produktionen av magsyra.

Du bör inte ta läkemedlet tillsammans med alkohol eftersom det ökar risken för blödningar i magen.

Avbryt inte behandlingen utan att först rådgöra med läkare. Risken för allvarliga blodproppar kan öka om du avbryter behandlingen.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Acetylsalicylsyra ska inte användas samtidigt med läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran, som är ett kraftigare blodförtunnande medel än acetylsalicylsyra.

Prata med din läkare innan du använder något av följande läkemedel eftersom risken för blödningar kan öka, speciellt i magen:

 • Vissa blodförtunnande läkemedel, till exempel Pradaxa, Xarelto, Eliquis och Lixiana.
 • Läkemedel mot depression som kallas SSRI.
 • Läkemedel mot smärta och inflammation som innehåller ibuprofen, till exempel Ipren.

Biverkningar

En del personer kan få ökad risk för blödning. Vissa kan få biverkningar som till exempel sveda i magen eller matstrupen.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken. Det är osannolikt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra

Det finns andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra i högre dos. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket. På läkemedelsförpackningen kan du läsa vilket eller vilka ämnen som ingår.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan “Lagerstatus”.

Utbyte av läkemedel på apotek – generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden