Abortlagen

Abortlagen ger dig som är gravid rätt att avbryta graviditeten. Aborträtten gäller för alla som är gravida i Sverige, även för dig som inte är svensk medborgare eller inte är bosatt i Sverige. Du behöver inte tala om varför du vill göra en abort och du ska inte bli ifrågasatt i ditt beslut.

Du kan läsa mer om hur en abort går till i texten om abort.

Fri abort till och med vecka 18

Du som är gravid har rätt att själv bestämma om du vill göra abort om det inte har gått mer än 18 graviditetsveckor. Det vill säga till och med 18 veckor och noll dagar in i graviditeten.

Efter den 18:e graviditetsveckan behöver du tillstånd av Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen för att få göra abort. Då måste det finnas särskilda skäl till aborten. Exempel på skäl kan vara att du är väldigt ung, att du har problem med alkohol eller droger, att du mår psykiskt dåligt eller att fostret har någon skada eller missbildning.

Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret kan överleva utanför den gravidas kropp. Därför räknas 21 veckor och sex dagar in i graviditeten som sista dagen för abort.

Abort får endast göras av läkare. Aborter kan också göras av barnmorskor med särskild utbildning och som har fått det i uppdrag. Men det är alltid en läkare som är ansvarig för aborten.

Aborter ska utföras på sjukhus eller annan vårdinrättning som Socialstyrelsen har godkänt.

Du kan ha rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har rätt till stödsamtal

Enligt abortlagen ska du erbjudas stödsamtal med en kurator eller psykolog innan aborten. Det gäller oavsett graviditetens längd. Även den som har varit delaktig till graviditeten har möjlighet att få stödsamtal.

Du har också rätt till stödsamtal efter en abort. Det kan du få även om det har gått en längre tid sedan aborten. Det är den mottagning där du gjorde abort som har ansvar för att du erbjuds samtal.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden