23 myndigheter och organisationer arbetar tillsammans för att skydda antibiotikan

På Länsstyrelsens hemsida kan man läsa att så många som 23 myndigheter och organisationer har gått ihop för att öka informationen om vad du som individ kan göra själv för att minska resistensutveckling, och ytterst skydda antibiotikan! Gå in på denna länk för mer information!

 

I satsningen, beskrivs att antibiotika rätt använt räddar liv, men att antibiotikaresistesen världen över är ökande. Antibiotika behövs för att bota svåra infektioner, men med en ökande resistenutveckling, kan ett tidigare behandlingsalternativ bli verkninglöst om det finns resistenta bakterier.

 

I texten nämns ett par enkla tips som alla bör ta till för att minska risk för resistensutveckling:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta

  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika kan göra nytta

  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den

 

Nedan är enkla tips vid användning av antibiotika för djur:

  • Ha alltid en god hygien

  • Använd rena skor och stövlar, kläder och utrustning i stallet och se till att transportmedel är rena.

  • Håll sjuka eller smittade djur åtskilda från friska djur för att motverka smittspridning.

  • Följ alltid veterinärens råd om när antibiotika behövs eller inte behövs.

  • Lär dig mer om smittskydd för lantbrukets djur via till exempel smittsäkra.se

  • Om en smitta drabbar stallet har SVA.se bra checklistor

  • Det är också bra att tvätta händerna före och efter besök på bondgårdar, ridskolor, djurparker och andra anläggningar där man klappar djur.

 

De myndigheter som står bakom initiativet Skydda antibiotikan, www.skyddaantibiotikan.se, är:: Arbetsmiljöverket, eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Formas, Forte, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nationell kompetensgrupp Strama, Naturvårdsverket, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och VINNOVA.