Veckodagen för kirurgi påverkar överlevnad vid matstrupscancer

Karolinska Institutet har genom Jesper Lagergren, läkare och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och King’s College London, publicerat en studie i Annals of Surgery. Studien visar att operation för matstrupscancer i början av veckan – måndag eller tisdag – ökar chansen till långsiktig överlevnad.   Operationen, är krävande och tar i genomsnitt 6,5 timme
» Läs mer

1 2 3 4 12