Vinterkräksjuka (Calicivirus)

Calicivirus drabbar alla åldersgrupper. Barn drabbas mest av kräkningar och vuxna av diarré. Vissa personer får aldrig vinterkräksjuka även om de blir utsatta för viruset. Det beror troligtvis på en medfödd motståndskraft.

Symtom på vinterkräksjuka

Det finns två typer av calicivirus, norovirus, som är den vanligaste typen och sapovirus, som är mindre vanligt. Båda ger samma symtom:

 • Illamående
 • kräkningar
 • diarréer
 • ont i magen.

Symtomen kan pågå i ett till tre dygn. Du kan också ha:

 • feber
 • huvudvärk
 • muskelvärk.

Besvären brukar hålla i sig i ett till två dygn, ibland något dygn längre. Du brukar oftast inte smitta längre när två dygn har gått efter det att besvären har försvunnit. Se till att vara helt frisk innan du går tillbaka till arbete eller skola.

Sjukdomen är mest aktuell mellan november och april, med en topp mellan januari och mars. Det är därför den kallas för vinterkräksjuka. Men den kan förekomma även andra tider på året, oftast i samband med smitta via mat eller vatten.

Vinterkräksjuka kan likna andra magsjukdomar men skiljer sig från dem genom det plötsliga insjuknandet. Läs mer om andra anledningar till magsjuka med diarré och kräkningar.

Så smittar vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka är väldigt smittsam. En enda person kan smitta ner en hel arbetsplats eller förskola.

Vinterkräksjukan sprids genom

 • direkt kontakt med smittade personer.
 • indirekt kontakt med smittade personer, om någon kräks kan smittan spridas i form av små droppar i luften.
 • mat och dryck som hanterats av en person som är eller håller på att bli sjuk.
 • dricksvatten eller mat som sköljts i förorenat vatten och sedan inte kokats, till exempel djupfrysta bär och grönsaker. Calicivirus förstörs vid temperaturer över 70 grader, men inte vid frysning.
 • vissa skaldjur som förvarats i vatten, till exempel ostron.

Det tar vanligtvis mellan 12 och 48 timmar från det att du blir smittad tills du blir sjuk.

Du som haft vinterkräksjukan kan få ett visst kortvarigt skydd mot sjukdomen. Men du kan bli sjuk flera gånger.

När ska jag söka vård?

Magsjuka går oftast över av sig själv efter några dagar men kraftiga diarréer och kräkningar hos spädbarn, gamla eller personer som är medtagna av annan sjukdom kan vara allvarliga. 

Kontakta en vårdcentral eller ring och få sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 om

 • du kräks mycket och inte får i dig tillräckligt med vätska.
 • du kissar ovanligt lite.
 • ditt vinterkräksjuka barn är slött och har liten eller ingen lust att leka.

Du ska också kontakta en vårdcentral eller ringa telefon 1177 om

 • du är mycket trött och svag.
 • du har blodiga diarréer.
 • du har hög feber och fryser. 
 • du har svåra magsmärtor eller återkommande kräkningar. 
 • du är magsjuk och äter medicin mot hjärtsvikt, diabetes eller annan allvarlig sjukdom.
 • du arbetar inom vård och omsorg eller med livsmedel. Du kan behöva ta prover.
 • magsjukan har uppstått under eller direkt efter en utlandsresa, framförallt om du inte haft tillgång till rent vatten.
 • du har haft diarré i mer än en vecka.
 • kräkningarna inte börjar avta inom ett dygn.

Viktigt!

Caliciviruset är mycket smittsamt. Ring därför alltid vårdcentralen innan du åker dit. Då kan mottagningen förbereda ditt besök och se till att du inte smittar andra.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att återställa kroppens vätskebalans genom att dricka mycket. Kroppen tar upp vätskan bäst om du dricker lite i taget och ofta. Om du har svårt att dricka kan du ta vatten teskedsvis. När du känner dig bättre kan du börja äta som vanligt igen, men fortsätt att dricka ofta så länge avföringen är lös.

Om du kräks mycket eller har mycket diarréer förlorar kroppen både vätska och salter. Du kan då dricka vätskeersättning för att ersätta det vatten och de salter som din kropp blivit av med. Du kan köpa vätskeersättning på apotek eller blanda din egen.

Om ditt barn inte vill dricka vätskeersättning, försök med den vätska som barnet vill ha. Håll barnet under uppsikt och håll koll på hens allmäntillstånd och att hen kissar.

Undvik att själv bli smittad

Du kan minska risken för att själv bli smittad genom att:

 • alltid tvätta händerna noga med tvål och vatten, framför allt före måltider och efter toalettbesök.  Det räcker inte att använda handsprit, eftersom handsprit inte påverkar viruset som sprider vinterkräksjuka
 • använda flytande tvål och pappershanddukar på ställen där många samlas, till exempel skolor, förskolor, arbetsplatser och andra offentliga miljöer.
 • undvika att äta av bufféer där många personer kommer i kontakt med maten.
 • undvika att besöka magsjuka personer.

Undvik att smitta andra

Du kan minska risken för att smitta andra genom att:

 • tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • inte laga mat åt andra
 • vara extra noga med din personliga hygien
 • inte vara på platser där du kan smitta andra
 • vara hemma från förskola, skola, arbete eller andra aktiviteter minst ett dygn efter att du blivit helt symtomfri från både kräkningar och diarré. För barn på förskola gäller två dygn.

Du behöver inte stanna hemma från jobbet om någon i din familj är sjuk och du känner dig frisk. Men det är viktigt att tvätta händerna noga innan du går hemifrån och att gå hem direkt om du får symtom.

Senast uppdaterad:
2015-10-19
Skribent och redaktör:

Ida Friedmann, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bo Svenungsson, infektionsläkare, Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen.

 

(Visited 5 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden