Vem gör vad?

Sammanfattning

Här kan du läsa om olika yrkeskategorier som arbetar med sex och relationer.

Allmänläkare

En allmänläkare arbetar ofta på en vårdcentral och kan ta hand om de flesta sjukdomar. En allmänläkare är specialist i så kallade allmänmedicinska sjukdomar och kallas även för husläkare eller distriktsläkare. Ibland tar läkaren själv hand om behandlingen, ibland skrivs en remiss till sjukhus eller specialistmottagning.

Barnmorska

En barnmorska arbetar oftast på en ungdomsmottagning, barnmorskemottagning (mödravårdscentral, MVC) eller förlossningsavdelning. Hon eller han är en specialutbildad sjuksköterska. Barnmorskor ger råd om, provar ut och skriver ut preventivmedel, följer graviditetens utveckling och är med vid förlossningar.

GynekologEn gynekolog är en läkare som är specialiserad på kvinnors underlivssjukdomar och graviditetsrelaterade besvär. Man kan vända sig till en gynekolog man har besvär från underlivet, vill testa sig för könssjukdomar eller är orolig av någon annan anledning.

Man kan också gå till en gynekolog för att få råd om preventivmedel. Gynekologen hjälper också till med abortrådgivning och vid cellprovsförändringar. Ibland arbetar gynekologer också på sjukhusens så kallade kvinnokliniker där de bland annat gör olika typer av operationer, till exempel kejsarsnitt och abort.

Kurator

En kurator som arbetar på en ungdomsmottagning eller på en sex- och samlevnadsmottagning ger råd och har samtalsterapi. Kuratorer har socionomutbildning och sexualrådgivningskompetens. Om man har fått en könssjukdom som omfattas av smittskyddslagen kan en kurator sköta den så kallads smittspårningen. Det vill säga han eller hon hjälper till att leta reda på och kontakta de som man har haft sex med, så att de också kan testa sig. Kuratorer har också nära samarbete med de sociala myndigheterna.

Psykolog

En psykolog kan ge stöd och hjälp vid olika krissituationer. I samtal kan man få hjälp att hitta möjliga vägar till förändring så att man kan må bättre. En psykolog utreder och bedömer vilken hjälp man kan behöva för att bättre förstå sin livssituation. Om man behöver mer omfattande terapi kan psykologen hänvisa vidare och ge en remiss. Ibland sker kortare behandlingssamtal på ungdomsmottagningen eller vårdcentralen.

Urolog

En urolog är en läkare som är specialist på urinvägarna. Urologer opererar och behandlar sjukdomar i könsorganet hos män och i urinvägarna hos män och kvinnor. De kan också ta hand om funktionsstörningar i mannens könsorgan samt undersöka och behandla besvär från prostatan och pungen.

Venerolog

En venerolog är en läkare som är specialist på hudens sjukdomar och som behandlar sjukdomar i de yttre könsorganen, ofta handlar det om sexuellt överförda infektioner. Eftersom killar ofta söker sig till hud- och venmottagningarna när de har problem med könsorganen, är venerologen van att arbeta med killars sjukdomar och deras oro för könssjukdomar.

Senast uppdaterad:
2014-01-23
Skribent:

Pernilla Hjort, webbredaktör, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Ellinor Lundmark, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ann Lundell, gynekolog, Gynekologmottagningen i Vallentuna

(Visited 3 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden