Vattkoppor

Sammanfattning

Allmänt

Vattkoppor är en vanlig sjukdom som de flesta får i barndomen. Man brukar få vätskefyllda blåsor över kroppen. Efter att blåsorna har spruckit får man små skorpor på huden som så småningom ramlar bort.

Vattkoppor orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Man kan bara få vattkoppor en gång, men viruset stannar kvar i kroppen resten av livet. Ibland kan det aktiveras igen och orsaka sjukdomen bältros. Om man får bältros beror det alltså inte på att man har smittats av någon med vattkoppor. Däremot kan viruset i en bältrosblåsa smitta en annan person så att han eller hon får vattkoppor. Det är mycket ovanligt eftersom man måste komma i direkt kontakt med vätskan i blåsan.

Om man får vattkoppor som vuxen blir man ofta sjukare än om man får vattkoppor som barn. Barn brukar bli friska efter en vecka, men för vuxna kan det ta längre tid.

Symtom

De första symtomen på vattkoppor brukar vara att man får feber, huvudvärk och känner sig trött. Efter ett par dagar kommer röda utslag på överkroppen som sprider sig till ansiktet, hårbotten, armarna och benen. Utslagen blir efter någon dag till blåsor med klar genomskinlig vätska som ofta kliar.

Behandling

För att lindra klådan kan man försöka kyla huden med alsollösning, kylbalsam eller vatten. Vissa receptfria antihistamintabletter kan också användas mot klådan. Om det inte hjälper kan man få klådstillande läkemedel på recept.

Om man får vattkoppor efter puberteten, eller om man är gravid, kan man ibland behöva behandling med läkemedel som hindrar viruset att sprida sig.

När ska man söka vård?

De flesta behöver inte söka vård eftersom sjukdomen går över av sig själv.

Om man är gravid och tror att man har smittats av vattkoppor bör man ringa sin barnmorskemottagning eller en vårdcentral. Har man nedsatt immunförsvar och blir smittad ska man kontakta en vårdcentral. Eftersom vattkoppor är så smittsamt är det bättre att ringa än att ta sig till sin vårdmottagning. Det gäller även för barn som har blivit smittade.

Om man tidigare har haft vattkoppor är man immun mot sjukdomen och det är ingen fara att träffa någon med vattkoppor. Det gäller även om man är gravid.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

Vad är vattkoppor?

En vanlig och smittsam sjukdom

Vattkoppor, varicella, är en av våra vanligaste sjukdomar. Det är en ofarlig sjukdom som är lindrigare ju tidigare i livet man får den. Sjukdomen smittar redan innan man märker att man har blivit sjuk, och därför kan en hel förskolegrupp eller skolklass lätt få vattkoppor.

Om man får vattkoppor efter puberteten är det fortfarande ofarligt, men själva sjukdomsförloppet kan bli svårare.

Blåsor och klåda vanliga tecken

Det tar ungefär tio till tjugo dagar från tillfället då man har smittas till dess att sjukdomen bryter ut. Man brukar få röda utslag på överkroppen, som sedan sprider sig till ansiktet, armarna och benen. Efter någon dag utvecklas utslagen till vätskefyllda blåsor som ofta kliar. Blåsorna spricker efter hand och lämnar kvar små skorpor som så småningom ramlar bort. Man brukar inte få några ärr efter dem.

Vattkoppsvirus kan ge bältros senare

Vattkoppor och bältros orsakas av samma virus, varicella zoster. När man smittas första gången får man vattkoppor. Ett virus fångas för det mesta upp av känselnerverna och förs in till nervstrukturerna nära ryggmärgen. Där ligger sedan viruset under resten av livet.

Ett virus kan vakna och återaktiveras, vilket oftast inte sker förrän i femtioårsåldern eller senare. Orsaken till att ett virus återaktiveras kan till exempel vara stress, en annan sjukdom eller behandling som försvagar immunförsvaret.

Viruset tar sig då ut från nervstrukturerna, via samma känselnerv som tidigare, till den del av huden där känselnerven slutar. Utslagen kommer tillbaka, men är denna gång inte vattkoppor utan bältros. Om man får bältros så beror det alltså inte på att man har smittats av någon med vattkoppor. Däremot kan viruset i en bältrosblåsa smitta en annan person så att han eller hon får vattkoppor.

Bältros visar sig som ett band med blåsor någonstans på kroppen. Vanliga ställen är från ryggraden fram till bröstbenet, på en arm eller i ansiktet.

Vad beror vattkoppor på?

Smittsamt virus sprider sjukdomen

Vattkoppor orsakas av ett virus som heter varicella zoster. Viruset är mycket smittsamt och sprids i luften när man hostar, nyser och andas. Det är svårt att undvika att föra smittan vidare eftersom viruset sprids redan innan det finns tecken på sjukdom. Man är som mest smittsam från ett par dagar innan vattkopporna visar sig till ungefär fem dagar efter att de har börjat synas. Men, man är smittsam tills skorporna torkat ut.

Ett luftburet virus smittar först slemhinnorna i luftvägarna och i ögonen. Viruset tar sig från slemhinnorna, via blodet, ut i kroppen till levern, mjälten och lymfkörtlarna. Där ökar det i mängd för att sedan fortsätta i blodkärlen till huden, där det bildas vätskefyllda blåsor.

Hur kan man minska risken för vattkoppor?

Nio av tio smittas någon gång

Nio av tio får någon gång i livet vattkoppor. Eftersom viruset är så smittsamt får de flesta vattkoppor redan som barn, men man kan också få sjukdomen som vuxen.

Vaccin används vanligen inte i Sverige

Det finns vaccin som innehåller levande men försvagade vattkoppsvirus. Det skyddar bra mot vattkoppor och ger inte många biverkningar. I flera länder i västvärlden ingår vaccinet i den allmänna barnvaccinationen. Vaccinet finns även i Sverige men ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet. Man kan vaccinera sig om man står för kostnaderna själv. Barn som har allvarliga sjukdomar som gör att de har sämre immunförsvar brukar rekommenderas vaccination.

Symtom

Feber, vätskefyllda blåsor och klåda

Det tar så lång tid som mellan tio och tjugo dygn efter det att man har smittats innan de första tecknen på sjukdom visar sig. Det vanligaste är att det tar två veckor tills sjukdomen bryter ut.

Oftast får man först bara lite feber, lätt huvudvärk och känner sig trött. Ett par dagar senare kommer de första utslagen, oftast på överkroppen, som sprider sig till ansiktet, hårbotten, armarna och benen. Man kan få utslag överallt på huden och slemhinnorna, till exempel i munnen, på blygdläpparna och på penis. Utslagen brukar komma i omgångar under fyra till fem dagars tid. Vid varje ny omgång utslag får man ofta lite feber igen.

Utslagen börjar som röda prickar, som först utvecklas till små knottror och sedan till blåsor med en klar, genomskinlig vätska inuti. Efter någon dag brister blåsorna och en skorpa bildas istället.

Sårskorporna försvinner så småningom och man brukar inte få några ärr. Hur många blåsor man får varierar från person till person. En del får bara två eller tre blåsor medan andra får mängder av blåsor över hela kroppen. De flesta får klåda av blåsorna.

Vattkoppor när man är vuxen

Vuxna får samma symtom som barn men blir ofta sjukare. De får till exempel mer utslag och klåda. Det tar också längre tid att bli frisk.

Söka vård

Oftast blir man inte så dålig av vattkoppor att man behöver söka vård.

Men man ska söka vård om man har ett eller flera av dessa besvär:

  • Om ett barn under sex månader får vattkoppor.
  • Om ett barn med vattkoppor är mycket trött och taget.
  • Om ett barn med vattkoppor efter tre till fyra dygn fortsätter att ha feber som är över 38 grader.
  • Om ett barn med vattkoppor har feber som återkommer efter att ha varit borta något dygn.
  • Många koppor bli infekterade eller ett hudområde blir intensivt rött och gör ont.
  • Immunförsvaret är nedsatt.
  • Om man är äldre än 15 år.

Ringa till vårdmottagningen

Eftersom vattkoppor är så smittsamt ska man inte åka till vården, utan istället ringa om man behöver råd eller behandling. Man kan ringa en vårdcentral, barnavårdscentral eller en akutmottagning. Om det bedöms nödvändigt med läkarbesök kan man komma överens om att bli visad direkt till ett undersökningsrum utan att behöva gå in i väntrummet.

Om man är gravid och tror att man har smittats av vattkoppor bör man ringa sin barnmorskemottagning eller en vårdcentral.

Man kan alltid få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Behandling

Barn behöver sällan behandlas

Barn som får vattkoppor brukar inte behöva någon behandling. Sjukdomen går över av sig själv, och det har visat sig att sjukdomsförloppet bara förkortas med ett enda dygn om man får behandling.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Barnet är smittfritt när krustorna torkat in. Allmäntillståndet avgör när barnet kan återgå till barnomsorgen. Man ska meddela förskola eller skola om att barnet har vattkoppor på grund av den stora smittrisken.

Efter ungefär en vecka brukar barn vara helt friska, medan sjukdomsförloppet kan ta längre tid och vara svårare om man får vattkoppor efter puberteten.

Vuxna kan behöva behandling

Eftersom vattkoppor kan vara en svårare sjukdom om man får den som vuxen kan man bli erbjuden behandling om man är över tjugo år, och ibland redan från femton års ålder. För att behandlingen ska ge bra effekt ska den helst påbörjas redan under det första dygnet efter att blåsorna visat sig. Läkemedel som brukar användas innehåller det verksamma ämnet aciklovir, som bromsar virusets möjlighet att föröka sig.

Vissa värktabletter ska inte användas

Den som har vattkoppor kan använda läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon, för att lindra feber och värk.

Vid vattkoppor bör man inte använda så kallade cox-hämmare mot smärta och feber. Exempel på cox-hämmare är läkemedel som innehåller ibuprofen, diklofenak eller naproxen. I samband med vattkoppor kan läkemedlen öka risken för ovanliga, men allvarliga, följdinfektioner.

Barn och ungdomar som är yngre än 18 år bör inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra mot feber, framför allt i samband med vattkoppor eller influensa, utan att man först har talat med en läkare. Det finns en risk för Reyes syndrom, som är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till allvarlig hjärnskada. Exempel på sådana läkemedel är Bamyl och Treo.

Att lindra klådan kan ge stor hjälp

Det vanligaste problemet är att utslagen kliar. Man kan lindra klådan med alsollösning eller kylbalsam, som verkar avkylande på huden. Medlen finns att köpa på apotek. Man kan även kyla huden med bara svalt vatten.

Antihistaminläkemedel som används mot allergisk klåda hjälper bra. Exempel på receptbelagda läkemedel är Tavegyl tabletter eller Atarax lösning och tabletter. Man blir ofta trött av läkemedlen, men det är inte alltid en nackdel om man har svårt att somna på grund av klådan.

Vissa receptfria antihistaminer kan också användas mot klåda, till exempel Loratadin och Clarityn. Ofta finns det åldersgränser för många av läkemedlen och det står angivet i noggranna anvisningar på förpackningen.

Hydrokortisonsalva är inte lämpligt mot just klåda av vattkoppor, eftersom den kan leda till att blåsorna lättare blir infekterade av bakterier.

Håll huden ren för att förebygga infektioner

Om man kliar och river sig mycket kan det komma in bakterier i blåsorna som då blir infekterade. Det kan visa sig genom att vätskan i blåsorna blir varig och ibland kan huden bli röd runt blåsorna. Febern kan också komma tillbaka. Det är bra att hålla huden ren för att försöka undvika infektioner i blåsorna. Tvätta bara med vatten.

Ibland behövs hjälp med att bekämpa viruset

Om man har ett mycket dåligt immunförsvar, till exempel i samband med en cytostatikabehandling mot cancer, kan kroppen inte bilda tillräckligt många antikroppar som behövs för att bekämpa viruset. Det kan leda till att man blir allvarligt sjuk, med lunginflammation och hjärninflammation som följd.

För att kunna bli frisk igen tillförs kroppen färdiga antikroppar, zosterhyperimmunoglobin, som bekämpar viruset. En annan behandling kan vara med läkemedel som innehåller det verksamma ämnet aciklovir, som bromsar virustillväxten.

Om man har nedsatt immunförsvar ska man alltid kontakta sjukvården om man har varit utsatt för smitta.

Komplikationer och följdsjukdomar

Infekterade blåsor kan ge problem

Vattkoppor är i sig en lindrig barnsjukdom som inte är farlig. Den vanligaste följdsjukdomen är att det kommer in bakterier i blåsorna om man kliar eller river sig mycket. Tecken på att blåsorna har blivit infekterade är att vätskan i dem blir varig och ibland att huden blir röd runt omkring dem. Man kan också få feber igen.

Ovanliga komplikationer

Vattkoppor kan ibland, främst hos vuxna, orsaka lunginflammation. Ett tecken som kan tyda på att man fått lunginflammation är att man får feber igen och kanske hosta efter det att vattkopporna gått över. Man ska då kontakta vårdcentral eller sjukhus.

Ibland, men det är mycket ovanligt, kan vattkoppor orsaka hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation. Även när det händer brukar man bli frisk utan komplikationer.

Det finns en liten risk för skador på foster eller nyfödda barn, och därför ska man som gravid ta kontakt med sin barnmorskemottagning eller en vårdcentral om man smittas.

Vattkoppor och graviditet

Det finns en mycket liten risk för fosterskador och andra komplikationer om man är gravid och smittas av vattkoppor. Om man inte har haft vattkoppor tidigare och tror sig ha blivit smittad ska man kontakta en barnmorskemottagning eller vårdcentral. Det finns läkemedel som hejdar virusets möjligheter att sprida sig i kroppen och som gravida ibland kan få.

Vattkoppor hos spädbarn

Om en kvinna har vattkoppor under förlossningen kan viruset överföras till barnet. Mammans antikroppar som ska bryta ner viruset hinner inte föras över till barnet. Därför kan det nyfödda barnet bli mycket sjukt av viruset. Den behandling som sjukvården oftast ger är zosterhyperimmunglobulin, som innehåller färdiga antikroppar och som hjälper barnet att bekämpa viruset.

Barn som föds av mammor som har haft vattkoppor tidigare i livet får antikroppar från mamman under slutet av graviditeten. Antikropparna ger spädbarnet ett skydd mot vattkoppsinfektion upp till cirka sex månaders ålder. Efter sex månader börjar skyddet minska.

Barn som föds av mammor som inte har haft vattkoppor får inget antikroppsskydd mot sjukdomen. Ett spädbarn som inte har skydd från mamman och insjuknar under det första halvåret kan få en svår vattkoppsinfektion. Man bör i dessa fall snarast ringa en barnakutmottagning eller en infektionsklinik. Då kan man komma överens om ett besök i ett enskilt undersökningsrum för att hindra att det sjuka barnet smittar andra.

Senast uppdaterad:
2015-09-22
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carin Meller, läkare, specialist i allmänmedicin, Lund

(Visited 38 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden