Tandvård utomlands

Vad gäller?

Rätt till landets tandvårdssystem

Oavsett var i världen man befinner sig kan man få tandvård om man betalar kostnaden för de undersökningar och behandlingar man får. Men om man är i ett europeiskt land är det troligare att man får ta del av det landets socialförsäkringssystem för att minska tandvårdskostnaderna. Det gäller särskilt om man behöver akut hjälp, alltså tandvård som inte kan vänta tills man kommer hem igen.

Om du vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden från utlandet ringer du + 46 771 11 77 00. Genom att sms:a RÅD till 71160 får du telefonnummer och länkar till 1177 Vårdguiden direkt i din mobil – så att de finns där när du behöver det.

Planerad tandvård kallas det om man väljer att åka till ett EU-land, Island, Norge eller Liechtenstein för att få behandlingar. Då kan man få ersättning i efterhand av Försäkringskassan i Sverige enligt de regler som gäller i Sverige.

Förhandstillstånd från Försäkringskassan innebär att man får ett intyg att ta med till den som ger tandvård. Då får man tandvård till samma kostnad som de som bor i det vårdgivande landet. Försäkringskassan reglerar direkt kostnaderna med den som utfört tandvården.

Med ett förhandsbesked från Försäkringskassan får man veta om man har rätt till ersättning för tandvården utomlands och hur mycket man i så fall kan få tillbaka i efterhand. Man kan inte få ersättning med mer än vad staten skulle ha betalat för tandvården i Sverige.

Vad man betalar i tandvårdskostnader utomlands beror på om man befinner sig tillfälligt i ett land, bor där under en längre tid eller är utflyttad som pensionär eller studerande. Sådana livsvillkor påverkar i det flesta europeiska länder vilket socialförsäkringssystem man tillhör – det svenska eller landets som man bor i.

Det kan vara bra att veta att tandvården för barn och ungdomar ofta inte är avgiftsfri i andra länder.

Viktigt ta med EU-kortet

Den som är socialförsäkrad i Sverige har rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort, som kallas EU-kort. Det visar att man ingår i det svenska socialförsäkringssystemet och kortet garanterar att man under en tillfällig vistelse inom EU, på Island, i Liechtenstein, Norge eller Schweiz får akut tandvård till samma pris som de som är försäkrade i det land man befinner sig i.

Det är viktigt att ta med sig sitt EU-kort om man ska resa utomlands inom EU. Utöver EU-länderna har Sverige också avtal med Liechtenstein och Schweiz där EU-kortet också gäller. Man ska kunna visa upp kortet och en giltig ID-handling om man behöver akut tandvård på till exempel en semesterresa. Har man glömt sitt EU-kort eller inte hunnit skaffa det, ska man kunna visa upp ett provisoriskt intyg om att man har rätt till det.

Om man inte har vare sig EU-kort eller ett provisoriskt intyg med sig betalar man själv hela vårdkostnaden. När man kommer hem igen kan man, mot kvitto, söka ersättning hos Försäkringskassan.

Studerar man inom EU har man rätt till akut tandvård i det landet man studerar på samma villkor som landets invånare. Även då ska man ha sitt EU-kort med sig till tandläkaren.

EU-kortet beställer man från Försäkringskassan.

EU-kort behövs inte i Norden

Vid tillfällig vistelse i Norden har man rätt till akut tandvård till samma pris som den som är försäkrad i det land där vården ges, men då behövs inget EU-kort. Det räcker med att man kan visa sitt pass, sitt id-kort eller identifiera sig på något annat sätt. Man ska också tala om sin bostadsadress.

I övriga världen får man betala vad tandvården kostar. Om man är på resa kan det vara bra att ha en reseförsäkring som även täcker tandvård.

Planerad tandvård ersätts oftast i efterhand

Om man väljer att söka tandvård utomlands har man rätt att få ersättning för vården om den utfördes inom EU, i EES-länderna Island, Liechtenstein eller Norge. Den ersättningen motsvarar det man skulle ha fått om tandvården utförts i Sverige. De egna kostnaderna för vården får man som vanligt räkna in i det så kallade högkostnadsskyddet för tandvård som finns i Sverige. Man kan också använda sitt svenska tandvårdsbidrag.

Vid planerad tandvård får man i regel själv betala vad tandvården kostar och ansöker då i efterhand om ersättning från Försäkringskassan. Ansökan om ersättning måste ske senast tio år efter att man har fått behandlingen.

Man kan också få ett så kallat förhandsbesked av av Försäkringskassan. Då får man veta om man kan få ersättning i efterhand och och hur hög erättningen kan bli för just den behandling man vill ha. Det högsta ersättningsbelopp man kan få är vad samma behandling hade kostat staten om man fått vården i Sverige.

Om man däremot har ett förhandstillstånd från Försäkringskassan på tandvård inom EU eller i EES-länderna behöver man enbart ta de kostnader som de som bor i det landet betalar. Om man begär det kan Försäkringskassan räkna fram vad som är förmånligast för patienten. Det kan vara att antingen betala vad tandvården skulle kosta i Sverige eller betala som de som bor i det land där man får tandvården utförd.

Viktigt med kvitton och underlag för att få ersättning

I ansökan krävs att man lämnar noggranna uppgifter från den tandvårdsmottagning där man har fått behandlingen. Uppgifterna ska innehålla bland annat diagnosen, vilka tänder som behandlats, vad som utförts, priset och när behandlingen skett. Originalkvittot måste skickas in, eller originalfakturan om man ännu inte har betalat för behandlingen. Det finns inget krav på att den utländska tandläkaren ska ingå i det landets sjukvårdssystem för att man ska få ersättning från Försäkringskassan.

Man klagar där tandvården har utförts

Om man är missnöjd, tycker att man blivit felbehandlad eller om man har fått en skada vid behandlingen utomlands, ska man anmäla det i det land där tandvården gavs. Hur det går till och vilka möjligheter man har att få hjälp ser mycket olika ut i olika länder. Ofta är försäkringsskyddet vid skada sämre i länder utanför Norden.

Risk för utförsäkring

Om man planerar att lämna Sverige och flytta utomlands är det viktigt att veta vad som gäller för att man inte ska gå miste om ekonomiskt stöd när man flyttar tillbaka och söker tandvård i Sverige.

Man kan bli utförsäkrad beroende på varför man bott utomlands, var man har bott och hur länge man varit från Sverige. Vad som gäller just för ens egen situation kan man fråga om hos Försäkringskassan. Man ska också anmäla sig till Försäkringskassan när man kommer tillbaka till Sverige igen.

EU-kort från det nya landet

Om man som pensionär flyttar till ett EU-land, Liechtenstein eller till Schweiz ska man ta med sig ett intyg som man får från Försäkringskassan. Med det intyget får man rätt till samma tandvård som de personer som är försäkrade i det landet samt ett EU-kort från det nya landet. EU-kortet ger rätt till akut tandvård vid besök i ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz till samma kostnad som för den som är försäkrad i de länderna. EU-kortet berättigar också till ersättning för akut tandvård i Sverige, under en resa exempelvis.

Om man flyttar till något av de nordiska länderna behöver man inte ha något särskilt intyg för att få tandvård till samma avgift som de som är försäkrade i det landet.

Senast uppdaterad:
2013-10-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulrich Heiduck, verksamhetsutvecklare, enheten för generella försäkringsfrågor, Försäkringskassans huvudkontor, Stockholm

(Visited 2 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden