Fritt val av hjälpmedel

Några landsting, regioner och kommuner har infört det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att den som behöver hjälpmedel har möjlighet att välja något annat än det som landstinget, regionen eller kommunen erbjuder i sitt upphandlade utbud och som man i vanliga fall får utskrivet. Vid fritt val av hjälpmedel görs först en
» Läs mer