Skilsmässa

Sammanfattning

När man har bestämt sig för att gå skilda vägar, oavsett om man är gifta eller sammanboende, kan det bli en tid där många praktiska beslut ska tas.

Skilsmässoansökan

Om man är gifta och vill skilja sig måste man först och främst fylla i en skilsmässoansökan, som man får av kommunens familjerättsenhet eller tingsrätten. Det går också att ladda ned formuläret via Domstolsverkets hemsida. Ansökan ska undertecknas av båda och skickas in till tingsrätten tillsammans med personbevis. Man betalar också en ansökningsavgift.

Om man inte är överens och den andra inte vill skriva under ansökan, räcker det med en persons underskrift för att påbörja processen.

Barn i familjen

Om man har minderåriga barn, oavsett om de är gemensamma eller inte, är det enligt lag obligatoriskt med en betänketid på minst sex månader innan skilsmässoprocessen startar. Detta gäller även om man är helt överens om att skiljas. Syftet med betänketiden är att skydda barnen från förhastade beslut.

För gifta par utan barn finns inget krav på betänketid.

Om man bestämmer sig för att fullfölja skilsmässan när betänketiden har gått ut, brukar det dröja någon månad innan skilsmässan blir formellt klar.

Stöd och hjälp

Familjerättsenheten kan hjälpa till att hänvisa till familjerådgivningen. Det är en mottagning dit alla par, med eller utan barn, är välkomna. Familjerådgivningen är till för alla par eller familjer med relationsproblem.

Kommuner kan också hänvisa män till mansjourer och mansmottagningar och kvinnor som upplevt hot eller våld kan få hjälp att kontakta lokala kvinnojourer.

Om man mår psykiskt dåligt kan man få hjälp av familjeterapeuter eller den psykiatriska öppenvården.

Det är också vanligt att kommuner i samarbete med Advokatsamfundet erbjuder 15 minuters gratis juridisk rådgivning vid speciella Drop-in-tillfällen. När det gäller bodelning eller bostadsfrågor erbjuds ingen gratis juridisk hjälp.

Länkar

Publicerad:
2013-11-13
Redaktör:

Anna Åkerman, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gunilla Hjelm-Wahlberg, senior handläggare, Kommunförbundet Stockholms län

(Visited 7 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden