Rökning och snusning

Vad är tobaksberoende?

Nikotin är ett starkt beroendeframkallande gift som finns i tobak. Nikotinet skapar en obalans i hjärnans belöningssystem. Det gör att man känner ett sug efter att röka eller snusa.

Beroende på olika sätt

Tobaksberoende innebär fyra olika slags beroenden:

 • Fysiologiskt beroende – nikotinbristen gör att man känner ”sug”, man får abstinensbesvär.
 • Psykologiskt beroende – man känner att man saknar något, man har en identitet som rökare.
 • Vaneberoende – man behöver röka i vissa sinneslägen eller sammanhang, exempelvis efter lunch eller då man talar i telefon. Vanan att hantera cigaretten, tobaksdoften, själva tändandet, känslan då röken träffar svalget, röken som blåses ut i rummet är sådant som rökare beskriver som njutningsfyllt.
 • Socialt beroende – man behöver röka i vissa sociala situationer som fikapauser och fester.

När är man beroende?

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är man tobaksberoende om tre eller fler av dessa kännetecken passar in:

 • Man känner ett slags tvång eller starkt sug efter tobak.
 • Man har svårt att hålla konsumtionen på en låg nivå.
 • Man får abstinensbesvär när man slutar använda tobak. Man blir irriterad, sugen, hungrig eller har svårt att koncentrera sig.
 • Man konsumerar mer över tiden, så kallad toleransutveckling.
 • Man missköter sociala förpliktelser, till exempel köper cigaretter istället för viktiga saker för familjen.
 • Man fortsätter trots att man vet att det är skadligt för kroppen.

Varför är cigarettröken så farlig?

När man drar ner cigarettröken i lungorna vid ett halsbloss kommer mer än 8000 skadliga ämnen som finns i röken snabbt in i blodet. Ett 60-tal av ämnena kan orsaka cancer.

När man röker får man ökad puls och ökat blodtryck, blodkärlen drar ihop sig och man får sämre kondition.

Varannan rökare dör i förtid och i genomsnitt förkortar rökning livet med tio år. Rökningen ökar risken för att få en rad sjukdomar och är ofta den främsta riskfaktorn för:

 • Lungsjukdomar som astma, lunginflammation, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och lungemfysem.
 • Hjärt- och kärlsjukdomar som kärlkramp i benen, åderförfettning, stroke och hjärtinfarkt.
 • Cancer i till exempel lungor, urinblåsa, matstrupe, bukspottkörtel och tarm.

Rökning ökar även risken för sjukdomar som reumatism, diabetes och benskörhet. Dessutom försämras immunförsvaret och behandlingsresultaten vid all slags behandling. Rökning kan minska möjligheten att få barn.

Risker med snusning

Det är vanligt att få skador på tandköttet om man snusar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen. Snusning ger en ökad risk för diabetes typ 2 och cancer i bukspottskörteln. Det finns också ett samband mellan snusning och skador på leder och muskler, nedsatt hörsel och minskad möjlighet att bli gravid.

Massundersökningar av svenska byggarbetare har gett upphov till misstankar om att långvarig snusning kan öka risken för död i hjärtinfarkt och stroke men definitiva bevis saknas.

Passiv rökning

Om man andas in andras tobaksrök, så kallad passiv rökning, kan man också bli sjuk. Passiv rökning kan förvärra allergi och astma. Den ökar risken för att få hjärtinfarkt, stroke och lungcancer.

Barn är känsliga för passiv rökning. De kan få allvarliga infektioner och astma. Passiv rökning är en risk för plötslig spädbarnsdöd.

Hur vanligt är tobaksberoende?

En knapp miljon människor i Sverige röker varje dag och lika många röker då och då. De som började röka som unga på 1960- och 70-talen utgör ännu idag den största gruppen rökare, men allra mest röker socialt utsatta personer.

Sluta röka i samband med operation

Det finns flera goda anledningar att sluta röka inför en operation. När man röker får kroppens vävnader mindre syre, vilket gör att operationssåret läker långsammare än normalt. Det ökar risken för att få en infektion i såret. Om man är rökfri åtta veckor före och håller upp lika lång tid efter operationen kan risken för komplikationer halveras.

Hjälp att sluta

Det finns många vinster med att sluta röka och snusa. Det viktigaste för att lyckas bryta nikotinberoendet är att man är motiverad. Råd och stöd förbättrar utsikterna att bli rök- och snusfri.

Läs mer om hjälp för att sluta röka eller hjälp för att sluta snusa.

Läkemedel ökar chansen att bli rökfri

Om man använder läkemedel som hjälp för att sluta röka kan man minst fördubbla sina chanser att lyckas. Det finns läkemedel med eller utan nikotin.

Läs mer om de olika läkemedlen mot rökning.

Sluta-röka-linjen

Sluta-röka-linjen är en nationell gratistjänst som drivs av Stockholms läns landsting med stöd av Socialdepartementet. Professionella rökavvänjare finns på plats alla vardagar och vissa kvällar. Telefonnumret är 020-84 00 00.

Rökfri och Fimpaaa

Du kan också använda 1177 Vårdguidens interaktiva tjänst Rökfri. Tjänsten är gratis och finns på webben och som app till din smarta telefon. För dig som är ung och vill sluta röka finns tjänsten Fimpaaa som är framtagen av UMO.se. 

Senast uppdaterad:
2014-03-06
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hans Gilljam, läkare, professor, tobaksexpert, Karolinska institutet, Stockholm

(Visited 11 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden