Propyless

Läkemedelsinformation

Vad är Propyless?

Propyless är ett läkemedel som används mot torr hud. Det verksamma ämnet i medicinen är propylenglykol.

Recept och högkostnadsskydd

Propyless finns som kutan emulsion och innehåller 20 procent propylenglykol och 9 procent fett. Kutan betyder att den ska användas på huden. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

För att huden ska vara mjuk och smidig behöver den innehålla en viss mängd vatten och fett. Fettet behövs för att skydda huden mot till exempel tvål och diskmedel. Om man har för lite fett i huden blir den mindre mjuk och smidig och vattenhalten sjunker. Om man har för lite vatten i huden får man torr hud, blir narig och får lätt sprickor i huden.

Det verksamma ämnet i medicinen, propylenglykol, binder vatten i huden så att torr hud blir mer normal. Propyless innehåller även andra ämnen, bland annat fett som gör huden mjuk och smidig.

Hur använder man medicinen?

Man ska smörja in emulsionen så att huden känns fuktig och mjuk, men inte kladdig. Det är bättre att smörja tunt och ofta än tjockt och sällan.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man smörjer vid behov, flera gånger om dagen.

Man ska alltid smörja in huden när man varit i kontakt med vatten. Om man har duschat eller badat bör man smörja på krämen inom några minuter, då det fortfarande finns fuktighet kvar i huden.

Viktigt

Man ska inte använda Propyless på stora och skadade hudytor eller på brännskadad hud. Man ska inte heller använda Propyless i hörselgången.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

För att barnet inte ska få i sig propylenglykol i onödan bör man inte smärja in Propyless på bröstvårtorna när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller propylenglykol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne. Exempel på läkemedel som innehåller proylenglykol är:

  • Locobase LPL, som även innehåller mjölksyra som binder fukt i huden
  • Propyderm.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:
2012-08-13
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

(Visited 21 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden