Överdriven svettning

Den vanligaste orsaken till överdriven svettning är överaktiva svettkörtlar. Då svettas man mest på handflatorna, på fotsulorna eller i armhålorna. Det är till viss del ärftligt och finns hos ungefär en av 200 personer. Man svettas mer eller mindre i olika perioder, så kallade skov. Oftast märker man av det redan som barn eller i puberteten. Det kan bli bättre med åren.

Överdriven svettning kan också bero på övervikt, klimakteriebesvär, en rubbning i ämnesomsättningen, biverkning av mediciner eller någon sjukdom. Då svettas man oftast över hela kroppen.

Om du är i puberteten kan du också läsa mer om att svettas på umo.se

Symtom

Det finns ingen gräns mellan vad som är normal eller överdriven svettning. Det är hur du själv upplever svettningarna som avgör.

Exempel på överdriven svettning kan vara om

 • det känns svårt att ta i andra människor på grund av handsvett
 • det är svårt att hantera papper och annat i skolan eller på jobbet
 • svettningarna gör att du får hudskador eller infektioner.

Vad kan du göra själv?

Ny svett luktar nästan ingenting alls. Det är när bakterierna börjar bryta ner ämnen i svetten som den börjar lukta.

Därför kan det hjälpa:

 • Att tvätta sig, men vara försiktig med tvål eftersom den torkar ut huden.
 • Att raka bort håret i armhålorna. Då blir det mindre yta för bakterierna att växa på.
 • Att använda deodorant eller särskilt stark antiperspirant som du köper på ett apotek.

Om du har fotsvett kan du:

 • Undvika att använda strumpor i syntetmaterial. Prova hellre att använda naturmaterial som till exempel bomull, ull eller silke.
 • Ha flera par skor så att du kan byta. Låt de använda skorna torka ordentligt innan du använder dem igen. Det finns särskilda elektriska skotorkar som du kan lägga in i skorna för att de ska bli ordentligt torra.

Söka vård

Du kan kontakta vårdcentralen om du svettas så mycket att det stör dig i ditt vardagsliv, och antiperspiranter inte hjälper.

Sök vård direkt på en vårdcentral om du har kraftiga svettningar tillsammans med symtom som trötthet, hjärtklappning, långvarig feber eller att du går ner i vikt.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökningar

På vårdcentralen bedömer läkaren din sjukdomshistoria och eventuella sjukdomstecken. Om du har en vanlig ökad svettning på typiska ställen på kroppen som i handflatorna, på fötterna och i armhålorna behövs inte alltid någon större undersökning.

Om dina symtom är mindre typiska, till exempel om du svettas på natten, kan läkaren också göra en kroppsundersökning och ta blodprover. Det gör läkaren för att utesluta att svettningarna beror på någon annan sjukdom.

Om du har mycket svåra besvär skriver läkaren en remiss till en hudläkare eller en neurolog. Hudläkaren eller neurologen gör sedan en utredning och sköter din behandling.

Behandling

Om du har överdriven svettning som inte beror på någon annan sjukdom, finns flera olika behandlingsmetoder. Dessa är antiperspiranter och deodoranter, injektioner med botulinumtoxin, läkemedel, operation av svettkörtlar i armhålorna och jontofores.

Antiperspiranter och deodoranter

Antiperspiranter och deodoranter fungerar på olika sätt. Antiperspiranter minskar svettutsöndringen. Deodoranter döljer och tar bort lukt. De preparat som du kan köpa i affärerna eller på ett apotek innehåller ofta en kombination av båda sorterna.

Antiperspiranter

 • hjälper oftast bättre i armhålorna än på handflator och fotsulor
 • innehåller oftast aluminiumklorhydrat eller aluminiumklorid utspätt i vatten eller alkohol
 • med aluminiumklorid har oftast större effekt.

På ett apotek kan du köpa antiperspiranter med extra stark effekt. Följ bruksanvisningen. Biverkningar av antiperspiranter kan vara torrhet, hudirritation och hudsprickor.

Deodoranter

 • döljer lukt med hjälp av parfymer
 • innehåller ofta ämnen som minskar tillväxten av bakterier.

Antiperspiranter och deodoranter med vatten irriterar huden mindre än de som innehåller alkohol, men de torkar långsammare. De finns både med och utan parfym.

Om du blir röd och irriterad på huden kan det vara parfymen du reagerar på. Då kan du prova en antiperspirant eller deodorant utan parfym.

Injektioner med botolinumtoxin 

Om du har stora besvär av överdriven svettning i händer och armhålor kan du få injektioner med botulinumtoxin, som finns i läkemedel som till exempel Botox och Xeomin. Det är ett ämne som blockerar nervimpulserna som går till svettkörtlarna. Behandlingen brukar fungera bra och de allra flesta blir hjälpta under den period som behandlingen verkar.

Oftast finns effekten av ämnet kvar i mer än ett halvår. Om behandlingen upprepas kan den hålla i sig ännu längre. Biverkningarna av behandlingen är få, men i enstaka fall kan musklerna i området försvagas, fram för allt musklerna i tumgreppet.

Läkemedel

Så kallade antikolinerga läkemedel minskar svettning, och ibland kan läkare skriva ut en sådan tablett.  Ensamt eller i kombination med botolinumtoxin.

Jontofores

Jontofores är en mer ovanlig behandling. Den används om du har handsvett eller fotsvett, men fungerar bäst vid handsvett. 

Du lägger då händerna i vattenbad som är kopplat till en strömgenerande apparat. Svagströmmen översförs från vattnet till huden och påverkar svettkörtlarna att producera mindre svett. Man kan också lägga en liten strömförande bädd mot huden och få samma effekt.

Jontofores ger oftast inga biverkningar men du kan få irriterad och torr hud eller sprickor i huden.

I början är det vanligt att behandlas 20 min varje dag. Efter en tid kan behandlingarna glesas ut.

Behandling med jontofores tar ganska mycket tid. Detta kan vara en orsak till att behandlingen inte erbjuds på klinikerna så ofta. 

Operation av svettkörtlar i armhålorna

Operation av svettkörtlar i armhålorna är en ganska stor och ovanlig operation. Den kan göras om du har svåra besvär av överdriven svettning i armhålorna. Då opereras svettkörtlarna bort och det görs med en lokalbedövning.

Biverkningar av operationen kan vara infektioner, blödningar i operationsområdet och ärrbildning.

Vad händer i kroppen?

Alla människor svettas, både vuxna och barn. När du svettas kyler kroppen ner sig för att behålla rätt kroppstemperatur. Doften som bildas när vi svettas har förmodligen en stor betydelse för det sociala och sexuella samspelet mellan människor.

Det är inte säkert att omgivningen tycker att du luktar, även om du själv upplever att du gör det.

När svettas du?

Du svettas om du till exempel blir för varm, anstränger dig fysiskt eller har en infektion.

Om du har en infektion, till exempel en vanlig förkylning kan du svettas mer, eftersom de områden som reglerar temperatur och svettning tillfälligt påverkas. Då kan du få svettningar som kommer och går, även om du inte har feber. Svettningarna kan pågå i flera veckor.

Du kan också svettas extra mycket när du är stressad eller orolig. Det är för att kroppen har en nedärvd förmåga att förbereda sig för fysiskt försvar i stressade situationer. Då stimuleras också svettningen i handflator och fotsulor. 

Om du är vältränad svettas du antagligen mer än om du är otränad. Den som är vältränad svettas mest på överkroppen.

När du äter starkt kryddad mat kan du svettas extra mycket i ansiktet.

Två typer av svettkörtlar

Det finns två typer av svettkörtlar i huden, de så kallade ekkrina och de apokrina svettkörtlarna. 

De ekkrina svettkörtlarna är viktigast för kroppens temperaturreglering. De finns i flera miljoner utspridda över hela huden, men ligger tätast i handflator och fotsulor. Svett som tillverkas av de ekkrina svettkörtlarna består av vatten, men innehåller också spår av salter, ammoniak, mjölksyra och urinämne.

De apokrina svettkörtlarna finns framför allt i armhålorna, ljumskarna och i underlivet. Svett från dem innehåller bland annat äggviteämnen som bryts ner av bakterier som finns på huden. Då uppstår starkt doftande ämnen. 

Hur mycket svettas du?

Du förlorar normalt omkring en halv liter vätska genom huden per dag. Det styrs av det så kallade sympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet tillhör den del av kroppens nervsystem som du inte kan kontrollera med viljan.

Barn och svettning

Även barn svettas i varierande grad. Olika barn kan svettas olika mycket även om de är lika påklädda och befinner sig i samma miljö. Vissa spädbarn svettas särskilt mycket på huvudet, vilket är helt normalt.

I puberteten börjar man svettas mer och svettningen får då en påtaglig lukt, eftersom hormonförändringen påverkar svettkörtlarna. Läs gärna mer om svettning på umo.se

Överaktiva svettkörtlar orsakar ofta svettning

Den vanligaste orsaken till att svettas i stora mängder är överaktiva svettkörtlar, som också kallas för primär hyperhidros. När man har överaktiva svettkörtlar har man oftast extra mycket hand och fotsvett, men man kan också svettas mycket i armhålorna och i ansiktet.

Orsaken till överaktiva svettkörtlar är inte känd. En teori är att aktiviteten ökar i de delar av hjärnan som styr svettningen. När man sedan svettas stora mängder blir huden kall och blöt. Det kan i sin tur öka aktiviteten i den delen av nervsystemet som är känslig för stress, och göra att man svettas ännu mer.

Psykisk stress kan öka besvären, men det brukar inte vara orsaken till att svettkörtlarna är överaktiva. Tvärtom kan det ofta vara så att det är den överdrivna svettningen som gör att man mår psykiskt dåligt.

Det är ganska vanligt att personer med primär hyperhidros har någon nära släkting med samma typ av besvär. 

Andra orsaker till svettningar

Överdriven svettning kan också bero på olika sjukdomar eller hormonella förändringar i kroppen. Då brukar man svettas mer över hela kroppen. Den överdrivna svettningen kallas då för sekundär hyperhidros.

Sådana bakomliggande orsaker till överdriven svettning kan vara:

 • övervikt
 • för hög alkoholkonsumtion
 • diabetes
 • klimakteriebesvär
 • biverkningar av läkemedel
 • olika former av mer långdragna infektioner
 • social fobi
 • överproduktion av sköldkörtelhormon, hypertyreos
 • olika cancerformer.

De mer allvarliga orsakerna, som långdragna infektioner, hypertyreos och cancer, är mer ovanliga. Då brukar också andra symtom förekomma, som till exempel att man går ner i vikt, har svår trötthet, får hjärtklappning eller har långdragen och återkommande feber. Om man plötsligt börjar svettas väldigt mycket på natten kan det också i enstaka fall vara symtom på allvarlig sjukdom.

Senast uppdaterad:
2015-04-30
Redaktör:

Olga Beletski, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Filippa Nyberg, docent, specialist i hud- och könssjukdomar, Karolinska Institutet på Danderyds sjukhus (KIDS) och Hudkliniken Karolinska Sjukhuset 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden