Om innehållet på Våga berätta

Våga berätta är framtaget på uppdrag av Sveriges alla landsting och regioner, i syfte att minska och förebygga psykiska ohälsan hos barn. Temat är direkt riktat till barn i ålder 8-12 år med fakta, råd och stöd kring psykisk hälsa. Syftet är att stärka barn att våga berätta om det som är jobbigt, så att de kan få hjälp att förbättra sin situation. 

Innehållet har tagits fram i samarbete med NKA (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga), Socialstyrelsen, SKL och landstinget i Jönköping. Värdefullt har också varit kontakter med olika organisationer som arbetar för att hjälpa och stärka barn.

Projektets referensgrupp har bestått av skolpsykolog, skolsköterskor, barnrättsstrateg, skolkurator, specialpedagog samt representant för Barn som anhöriga (NKA). Dessutom har barn i målgruppen själva agerat referensgrupp under utvecklingen.

Fakta bygger i huvudsak på granskat och publicerat material på 1177.se och UMO.se, men har omarbetats utifrån målgruppens behov.

Läs mer om 1177 Vårdguiden och innehållet på 1177.se här.

Senast uppdaterad:
2015-05-13

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden