Näthinneavlossning

Symtom

En näthinneavlossning kommer ofta plötsligt och det gör inte ont. Vanliga symtom är att du

  • ser ljusblixtar i ytterkanten av synfältet
  • ser grumlingar och sotflagor som rör sig i synfältet
  • ser en mörk skugga, som en gardin, i utkanten av synfältet.

Synskärpan på ögat kan också försämras men det är först när näthinnan lossnat mycket och nått den så kallade gula fläcken.

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt på vårdcentral eller akutmottagning om du har symtom. Du kan även kontakta en ögonklinik.

Utan behandling lossnar näthinnan mer och mer, synen försämras kraftigt och till slut kan du bli blind på ögat.

Om du enbart ser små rörliga punkter kan du avvakta med att söka vård.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökning vid en misstänkt näthinneavlossning

Vid en misstänkt näthinneavlossning undersöks ditt öga på olika sätt. En första bedömning kan göras av en optiker eller en läkare på vårdcentral eller akutmottagning. En fullständig ögonundersökning kan bara göras på en ögonklinik där diagnosen ställs av en ögonläkare.

Mätning av synskärpan

Synskärpan på ögat kan försämras kraftigt av en näthinneavlossning. Din synskärpa testas genom att du från några meters håll får titta på en syntavla med bokstäver i olika storlekar. Beroende på hur små bokstäver du kan se görs en bedömning av synskärpan.

Mätning av ögontrycket

Om näthinnan lossnar påverkar det trycket i ögat så att det blir lägre. När ögontrycket ska mätas blir ögat först bedövat med ögondroppar. Mätningen kan sedan göras på olika sätt. Ofta görs den med en tryckmätare i ett ögonmikroskop, eller med en tryckmätare som ser ut som en penna som läkaren eller sjuksköterskan håller i. Vid båda mätningarna sätts mätaren mot ögats hornhinna. Det gör inte ont och är över på några sekunder, men det kan kännas lite obehagligt när något vidrör ögat.

Undersökning med kontaktlinser i ögonmikroskop

Om du behöver undersöka näthinnan i ögonmikroskop får du ha en sorts hårda kontaktlinser, så kallade kontaktglas. Du får först ögondroppar för att vidga pupillerna. Sedan bedövas ögat med en annan typ av ögondroppar och en gelé läggs i ett litet kontaktglas som placeras i ögat. En del tycker att det känns obehagligt när kontaktglaset läggs på det bedövade ögat. Du kan också bli lite bländad av det starka ljuset från lampan i mikroskopet. Undersökningen tar upp till en halvtimme och när den är klar får du besked om resultatet på en gång.

Ultraljud om det är svårt att se näthinnan

Har du en blödning i glaskroppen eller andra grumlingar som gör det svårt för läkaren att se näthinnan, används ultraljud för att få en bild av ögats inre. En så kallad ultraljudspenna sätts mot de slutna ögonlocken och förs i olika riktningar. Då framträder en bild på en bildskärm där läkaren kan se eventuella förändringar i ögat. Undersökningen gör inte ont, och du får besked om resultatet direkt när den är klar.

Behandling vid en näthinneavlossning

Ibland räcker det med en laserbehandling

Den vanligaste orsaken till att näthinnan börjar lossna är att det i samband med en så kallad glaskroppsavlossning uppstår ett litet hål i näthinnan. Hålet kan ge upphov till näthinneavlossning. Det kan förhindras om hålet, i ett tidigt skede, lagas med laser.

En laserbehandling tar ungefär tio minuter och görs på en ögonmottagning. Ögat bedövas först med ögondroppar. Du får sedan sitta med huvudet i ett stöd på ögonmikroskopet medan läkaren leder korta blixtar med laserljus in i ögat. Det gör inte särskilt ont men ibland kan lätta stick kännas i ögat.

Operation om näthinnan har lossnat

Har näthinnan väl börjat lossna brukar ögat behöva opereras. Det finns flera olika typer av operation och de utförs på universitetsjukhusens ögonkliniker samt på enstaka större länssjukhus med ögonklinik.

Råd inför en operation

Ät eller drick inte sex timmar innan operationen med narkos

Ska du genomgå en enkel näthinneoperation får du ofta lokalbedövning, medan mer komplicerade operationer görs under narkos. Om du ska sövas med narkos får du inte äta eller dricka under sex timmar före operationen. Ska du få lokalbedövning är det däremot bra att ha ätit innan operationen.

Bra att sluta röka

Om du röker är vinsterna många med att sluta inför en operation. Såren läker snabbare, blodcirkulationen och konditionen förbättras så att du fortare återhämtar sig. Du bör helst sluta röka helt, men om det inte lyckas så är det bra om du kan avstå från rökning före operationen och även de första veckorna efteråt. Om du behöver hjälp att sluta röka kan läkaren berätta vilket stöd som finns att få.

Ingen hård fysisk aktivitet

Innan du är behandlad ska du tänka på att inte utföra någon hårdare fysisk aktivitet då det kan göra att näthinnan lossnar mer. Vid kontrollen, efter att ditt öga operererats, kan läkaren berätta när du exempelvis åter kan börja träna igen.

Vanliga operationsmetoder

Den vanligaste operationen vid näthinneavlossning är att ta bort glaskroppen. Grumlingar och blödningar försvinner då och hålet i näthinnan tätas med laser. Ögat fylls sedan med luft eller gas.

Enkla former av näthinneavlossning kan behandlas genom att luft eller gas sprutas in i ögat. Gasen tätar hålet i näthinnan så att vätskan under näthinnan sugs upp. Hålet stängs permanent med hjälp av laser- eller frysbehandling. Gasen försvinner av sig själv efter ungefär två till sex veckor.

En annan behandlingsmetod för näthinneavlossning är att täta hålet med silikonmaterial, en så kallad plomb som sys fast vid ögonväggen så att den buktas in och hålet i näthinnan täpps till. Läkaren fäster också ofta ett tunt band av silikon runt ögat som håller näthinnan på plats och kan även täta området kring hålen med laser eller en speciell frysteknik.

Flera operationer kan ibland behövas

Om det har gått en tid sedan näthinnan lossnade kan den skrumpna och stelna. Då kan det behövas flera glaskroppsoperationer för att få tillbaka näthinnan mot väggen. Oftast används då silikonolja som stöd för näthinnan under operationen och efteråt när ögat läker. När näthinnan läkt fast tas oljan bort genom en operation.

Efter operationen

Operationerna tar för det mesta ungefär en timme. Efter operationen vårdas du oftast en till två dagar på ögonavdelningen på sjukhus. Som regel kan du vara uppe redan operationsdagen. Det brukar inte göra så ont i ögat.

Om gas har sprutats in i ögat brukar du få sitta eller ligga med huvudet i ett speciellt läge några dagar efter operationen. Då kan gasen lägga sig över och täppa igen hålet i näthinnan. I vilket läge huvudet skall hållas beror på var hålet i näthinnan sitter.

Du kan behöva smärtlindrande ögondroppar en tid. I så fall får du recept på det med dig hem. Ögat är oftast rött och fuktigt en till två veckor efter operationen och därefter kan du för det mesta sluta med dropparna.

Efter en vecka får du oftast gå på en kontroll hos läkaren och om näthinneavlossningen har försvunnit kan du återgå till ditt vanliga liv. Har du ett kontorsarbete och allt känns bra kan du börja arbeta igen men ibland kan sjukskrivning behövas en tid. Ögat kan kännas strävt och i perioder kan det molvärka, men de besvären försvinner efter några månader.

Du får gå på kontroll hos ögonläkaren tre till fyra gånger under det första halvåret efter operationen. Materialet som är sytt på ögats innervägg tas inte bort utan får sitta kvar livet ut. Det förhindrar att det bildas nya hål på näthinnan.

Har du opererats med gas måste du undvika att flyga under två till sex veckor, tills gasen försvunnit, annars kan trycket i ögat bli högt och du kan få mycket ont. Så länge det finns gas i ögat ser du en rund mörk skugga nedåt.

Komplikationer efter operationen

Komplikationer i samband med operationen är ovanliga. I sällsynta fall kan du få en blödning i ögat. Blödningen försvinner oftast av sig själv efter ett par veckor.

Om du har gjort en operation där glaskroppen tagits bort kan ögats lins bli grumlig. Ofta går det över men i vissa fall behöver du göra en gråstarrsoperation. Detta sker oftast flera månader senare.

Om du fått ett silikonband runt ögat blir du ofta mer närsynt eftersom ögat blir smalare och lite längre. Därför brukar du behöva skaffa nya glasögon.

Det är ovanligt, men du kan se dubbelt efter en operation med band och plomb. Efter ett halvår har oftast dubbelseendet försvunnit.

Om sjukdomen kommer tillbaka

Om näthinnan lossnar en gång till görs vanligen en annan behandling än första gången. Då kan operation med gas eller flytande silikonolja ibland vara en bra metod. Gasen försvinner av sig själv efter två till sex veckor, medan silikonoljan får opereras ut efter ungefär tre månader.

Om gula fläcken lossnar flera gånger får du en bestående dålig synskärpa men oftast får du genom operationer tillbaka en del av synfältet.

Om näthinnan lossnat på ena ögat så finns det en ökad risk att också det andra ögat drabbas. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och snabbt söka vård om du åter får symtom på näthinneavlossning.

Synen efter att du behandlats

Synen på ögat efter en operation

Hur synen blir efter en näthinneavlossning beror främst på hur mycket av näthinnan som hade lossnat innan operationen. Nästan alla som har en enkel form av näthinneavlossning och får tidig behandling kan se lika bra som före operationen.

Första tiden efter operationen kan dock synen vara nedsatt på ögat. Det är också mer ljuskänsligt än vanligt och kan vara svullet och tåras lätt. Det kan göra lite ont när du rör ögat snabbt åt sidorna.

Den mörka skuggan i synfältet försvinner snart efter operationen, men synskärpan tar längre tid att återfå – ibland upp till flera månader.

Synen på ögat om gula fläcken lossnat

I centrum av näthinnan finns gula fläcken, makula. Ifall den delen av näthinnan lossnat försämras synen drastiskt.

Ibland kan en operation ge tillbaka förmågan att se vid sidan av gula fläcken. Då ser du dåligt rakt fram och kan inte läsa med ögat, men ser de yttre delarna av synfältet och kan orientera dig.

Om synen blir mycket nedsatt finns hjälp

Om du skulle få dålig synförmåga på ögat som opererats för näthinneavlossning brukar du efter några månader ofta ha vant dig och klara dig bra med synen på det andra ögat. Har du dålig syn också på det andra ögat kan du få hjälp från en syncentral med både tekniska hjälpmedel och anpassning i hemmet samt synträning.

Tema hjälpmedel kan du läsa om hur det går till att få synhjälpmedel, och hitta vilka hjälpmedel som finns att få där du bor.

Det här händer vid en näthinneavlossning

Näthinnan är viktig för synen

Ögat är till stor del fyllt av en genomskinlig gelékropp, glaskroppen. Glaskroppen omges av och sitter fast i en tunn hinna, näthinnan, där syncellerna sitter. Yttersidan på näthinnan sitter i sin tur fast vid åderhinnan som försörjer näthinnan med en stor del av det syre och den näring den behöver för att synen ska fungera bra. En frisk glaskropp ger stöd åt näthinnan och hindrar att den lossnar från åderhinnan.

När ljuset träffar näthinnan omvandlas det av syncellerna till nervimpulser. Genom synnerven leds nervimpulserna till hjärnans syncentrum och där skapas en bild av det ögat ser.

I centrum av näthinnan finns gula fläcken, makula. Med den delen av näthinnan ser du fina detaljer, som vid läsning, och där finns färgseendet. Den övriga delen av näthinnan ger förmågan att se i mörker och ha en vidsyn, ett så kallat synfält.

En glaskroppsavlossning kan ibland orsaka en näthinneavlossning

Med stigande ålder förändras glaskroppen så att den blir mindre elastisk och tappar då sin spänst och blir mer vattnig. Den kan då lossna från näthinnan, så kallad glaskroppsavlossning. Det är mycket vanligt och sällan allvarligt.

När glaskroppen håller på att lossna kan du se blixtar i utkanten av synfältet. Det beror på att glaskroppen drar i näthinnan. Om du ser stora rörliga sotflagor eller får disig syn kan det dessutom ha uppstått en liten blödning i något av näthinnans blodkärl.

I sällsynta fall kan det finnas sköra områden i näthinnan som kan brista när glaskroppen lossnar. Det blir då ett eller flera hål i näthinnan. Eftersom glaskroppen inte längre ger stöd åt näthinnan kan vätska tränga in genom hålet eller hålen så att näthinnan lossar från åderhinnan. Näthinnan förlorar då nästan hela sin blodförsörjning från åderhinnan och fungerar mycket dåligt. En mörk skugga uppfattas då i kanten av synfältet. Näthinnan brukar lossna allt mer och då växer skuggan.

Om hålet inte lagas inom ett par veckor dör de flesta syncellerna, åtminstone i gula fläcken, och du får sämre syn och kan bli blind på ögat.

Vem kan ha en ökad risk att få näthinneavlossning?

Näthinneavlossning är en ganska ovanlig sjukdom. Ungefär 1000 personer får den varje år i Sverige. Den är lika vanlig hos kvinnor som hos män.

Risken för näthinneavlossning ökar om du har någon nära släkting som har sjukdomen eller om du är 65 år eller äldre.

Lossnar näthinnan på någon som är yngre, i 20-30 årsåldern, beror det vanligen på att fler i släkten har haft sjukdomen eller på att ögat är kraftig närsynt. Vid kraftig närsynthet är nämligen ögongloben längre än vanligt och näthinnan uttänjd och skör. Det går därför lättare hål på den exempelvis vid en glaskroppsavlossning.

Det är ovanligt men näthinneavlossning kan också ske i samband med andra sjukdomar, till exempel efter förändringar i ögat som orsakats av diabetes eller efter en gråstarroperation.

Du kan få så kallad sekundär näthinneavlossning om du har en tumör eller en blodpropp i ögat, eller om ögats skadats av till exempel ett slag eller en olycka.

Senast uppdaterad:
2015-05-25
Redaktör:

Carina Wesström, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sven Crafoord, ögonläkare, Universitetssjukhuset, Örebro

(Visited 4 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden