Lamisil, Lamisil Dermgel och Lamisil Singeldos

Läkemedelsinformation

Texten beskriver Lamisil som används på huden.

Vad är Lamisil, Lamisil Dermgel och Lamisil Singeldos?

Lamisil, Lamisil Dermgel och Lamisil Singeldos är läkemedel mot svampinfektioner i huden.

Det verksamma ämnet är terbinafin.

Recept och högkostnadsskydd

Lamisil finns i olika former för användning på huden:

  • Kräm, som kan köpas receptfritt för behandling av fotsvamp mellan tårna och svampinfektion i ljumsken.
  • Gel, Lamisil Dermgel, som kan köpas receptfritt för behandling av fotsvamp mellan tårna.
  • Kutan lösning, Lamisil Singeldos, för behandling av fotsvamp. Kutan betyder att den ska användas på huden. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Svamp förekommer ofta på varma och fuktiga ställen som till exempel mellan tårna, på insidan av låren eller i ljumskarna. Svamp kan ge klåda, rodnad, fjällande hud och eksemliknande förändringar.

Det verksamma ämnet i medicinen, terbinafin, verkar genom att störa svampens ämnesomsättning. Det leder till att svampen dör.

Symtomen försvinner efter några dagars behandling men det kan ta längre tid innan huden ser normal ut igen. Om man inte blir bättre inom en till två veckor ska man rådgöra med läkare eftersom besvären då kan ha orsakats av något annat än svamp.

Hur använder man medicinen?

Man ska rengöra och torka huden noga innan man använder medicinen.

Gelen och krämen gnider man in lätt i huden. Det är viktigt att man behandlar hela det angripna hudområdet och även den hud om finns runt omkring infektionen. Svampen kan finnas där även om det inte syns.

Lamisil Singeldos stryker man på fötterna med fingrarna. Först stryker man lösningen mellan, under och över alla tår och sedan över sulan och fotens sidor. Man ska behandla båda fötterna även om tecken på fotsvamp bara syns på en fot. Då kan man vara säker på att svampen försvinner helt eftersom svampen kan finnas även på symtomfria delar av fötterna. Hela tuben ska användas till båda fötterna. Lösningen torkar på 1-2 minuter till en färglös film på huden. Man ska därefter inte tvätta fötterna på 24 timmar.

När man smörjt eller strukit på medicinen med fingrarna ska man tvätta händerna så att man inte av misstag får in medicinen i ögonen.

När man har öppnat tuben med Lamisil Dermgel är den hållbar i 16 veckor.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Lamisil kräm och Lamisil Dermgel använder man en gång om dagen. En vanlig behandlingstid är en vecka. Vid till exempel fotsvamp mellan tårna är doseringen en gång om dagen i en vecka.

Krämen kan användas i två veckor vid vissa svampinfektioner, till exempel ljumsksvamp.

Lamisil Singeldos är en engångsbehandling av fotsvamp. När man har strukit på lösningen  och den har torkat till en film förs det verksamma ämnet över till huden, där det stannar kvar i cirka två veckor.

Krämen kan användas av barn från 12 års ålder. Lamisil Dermgel och Lamisil Singeldos ska inte användas av barn.

Viktigt

Även om besvären minskat kan svampen finnas kvar i huden. Om man avbryter behandlingen för tidigt, eller om man använder medicinen oregelbundet, kan svampen börja föröka sig och infektionen kan då komma tillbaka.

Om man får någon form av allergisk reaktion, till exempel blåsor, utslag eller nässelfeber ska man avbryta behandlingen.

Medicinen kan irritera ögonen. Om man av misstag skulle få medicinen i ögonen ska man skölja noga med rinnande vatten.

Lamisil Dermgel och Lamisil Singeldos innehåller alkohol och kan därför verka irriterande på skadad hud.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra former av Lamisil

Lamisil finns även som tabletter. Tabletterna används vid svampinfektioner i naglarna och i huden när utvärtes behandling inte passar eller hjälpt.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller terbinafin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne eftersom dosen då kan bli för hög.

Exempel på läkemedel för användning på huden som innehåller terbinafin är:

Terbinafin finns även som tabletter, till exempel Lamisil och Terbinafin Hexal.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:
2012-08-14
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

(Visited 14 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden