Läkemedel vid akne

Använd läkemedel på huden i första hand

De allra flesta som har lindrig eller måttlig akne kan pröva lokalbehandling, det vill säga behandling på huden där aknen finns. Det finns läkemedel i form av kräm, gel eller lösning. Lokalbehandling är grunden för all aknebehandling.

Läkemedel för huden innehåller verksamma ämnen som

 • bensoylperoxid
 • adapalen
 • azelainsyra
 • klindamycin
 • tretinoin.

Vilket eller vilka av dessa ämnen som passar bäst beror på vilken typ av akne du har. Läkemedlen angriper aknen på olika sätt.

Om du har mild akne kan du köpa läkemedel med bensoylperoxid receptfritt. Av läkare kan du få recept på adapalen eller azelainsyra.

Om du har medelsvår akne kan du behöva kombinera två ämnen. Bensoylperoxid kan kombineras med adapalen och klindamycin med bensoylperoxid eller tretinoin.

Om det inte hjälper med lokalbehandling eller vid svår akne

Ibland förbättras inte aknen trots att du har prövat olika läkemedel som smörjts in på huden. Om du inte märker något resultat efter tre månaders behandling kan du få läkemedel i form av kapslar eller tabletter. Detsamma gäller om du har svår akne.

Vanliga typer av läkemedel kan innehålla

 • tetracykliner, som är en typ av antibiotika
 • hormoner
 • det verksamma ämnet isotretinoin.

Vid svår akne eller om lokalbehandling inte hjälper kan du få prova antibiotika. En vanlig behandlingstid är tre månader. Under den tiden kan du även använda läkemedel på huden för en bättre effekt. Det är viktigt att fortsätta med det även efter att du slutat ta antibiotika för att förebygga att aknen kommer tillbaka.

Hormonläkemedel mot akne ger också skydd mot graviditet, de fungerar som p-piller. Kvinnor som behöver preventivmedel kan få hormonbehandling istället för antibiotika.

Om du har prövat antibiotika eller hormoner utan resultat, eller om du har mycket svår akne, kan du få läkemedel som innehåller isotretinoin. Isotretinoin är det mest effektiva läkemedlet mot svår akne, men det kan ge en del biverkningar och kan skada fostret om du är gravid. Det får därför endast skrivas ut av hudläkare. Du ska inte kombinera isotretinoin med behandling på huden.

Bensoylperoxid

Läkemedel som innehåller bensoylperoxid kan köpas receptfritt. Bensoylperoxid minskar mängden bakterier, och löser upp proppbildningen i talgkörtelns mynning. Läkemedlen finns som gel och tvättgel och fungerar bra mot lindrig akne. Om du har måttlig akne kan en läkare ordinera bensoylperoxid i kombination med andra verksamma ämnen.

Bensoylperoxid finns i olika styrkor. Börja alltid med den svagaste, så att huden inte blir irriterad i onödan.

Det tar flera veckor innan aknen blir bättre.

Försiktighet

Bensoylperoxid gör huden tunnare och extra känslig. Du bör inte sola när du använder bensoylperoxid. Dessutom är det bra att vänta några dagar till en vecka efter att du slutat använda läkemedlet innan du solar. Om du vistas i solen kan du skydda behandlade hudområden med solskyddsmedel eller täckande kläder.

Du bör inte använda bensoylperoxid vid samma tillfälle som aknemedel som innehåller adapalen. Bensoylperoxid och adapalen kan påverka varandra negativt så att effekten blir sämre. Dessutom verkar båda uttorkande och irriterande på huden. Ibland kan läkare ändå rekommendera både bensoylperoxid och adapalen för att få en kraftigare verkan. Du ska då använda det ena på morgonen och det andra på kvällen.

Bensoylperoxid bleker eller missfärgar textilier som kläder, handdukar och lakan.

Biverkningar

Det är vanligt att huden blir lite varm precis efter att du använt bensoylperoxid. Hos en del personer kan huden även bli lite röd, svida, klia och fjälla lite under ett par dagar. Huden kan bli extra känslig för solljus.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Men det är viktigt att inte smörja läkemedlet på brösten.

Exempel på läkemedel som innehåller bensoylperoxid

 • Basiron AC
 • Basiron AC Wash
 • Epiduo gel som även innehåller adapalen. I Epiduo ingår ett ämne som gör att de båda verksamma ämnena kan kombineras utan att påverka varandra.

Adapalen

Adapalen är ett ämne som hämmar inflammationen vid akne och normaliserar bildningen av celler i huden runt talgkörtlarna, så att talgkörtlarna inte täpps till. Det fungerar bra om du har lindrig till måttlig akne.

Adapalen finns i gel och kräm och är receptbelagt.

Det kan dröja cirka en månad innan du märker en tydlig förbättring

Försiktighet

Adapalen gör huden tunnare och extra känslig. Du bör därför inte sola när du använder läkemedlet. Om du vistas i solen kan du skydda behandlade hudområden med solskyddsmedel eller täckande kläder.

Du bör inte använda adapalen vid samma tillfälle som aknemedel som innehåller bensoylperoxid. Adapalen och bensoylperoxid kan påverka varandra negativt så att effekten blir sämre. Dessutom verkar båda uttorkande och irriterande på huden. Ibland kan läkare ändå rekommendera både adapalen och bensoylperoxid för att få en kraftigare verkan. Du ska då använda det ena på morgonen och det andra på kvällen.

Biverkningar

En del personer kan få klåda eller en brännande känsla på huden när de har smörjt på läkemedlet. Huden kan även rodna eller bli torr och fjälla och bli extra känslig för solljus. Besvären kommer för det mesta under den första månaden, och blir sedan bättre.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Du kan använda läkemedlet när du ammar. Men det är viktigt att inte smörja läkemedlet på brösten.

Exempel på läkemedel som innehåller adapalen

 • Differin, som finns som gel och kräm.
 • Epiduo gel som även innehåller bensylperoxid. I Epiduo ingår ett ämne som gör att de båda verksamma ämnena kan kombineras utan att påverka varandra.

Azelainsyra

Azelainsyra är ett ämne som både minskar proppbildningen i talgkörteln och hämmar bakterietillväxten. Det verkar långsamt i början, och kan kombineras med andra läkemedel.

Azelainsyra finns i gel och kräm och är receptbelagt.

Det brukar ta fyra veckor innan en tydlig förbättring märks.

Biverkningar

En del som använder azelainsyra upplever klåda eller en stickande eller svidande känsla i huden. Hos en del personer kan huden även bli röd, torr och fjälla lite.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas. Men det är viktigt att inte smörja läkemedlet på brösten.

Exempel på läkemedel som innehåller azelainsyra

Klindamycin

Klindamycin är ett slags antibiotika och finns i flytande form för användning på huden. Läkemedlet finns som en lättflytande lösning och som en emulsion med ungefär samma konsistens som en hudlotion.

Klindamycin minskar mängden bakterier som bidrar till akne. Du bör inte använda läkemedlet i mer än tre månader eftersom bakterien då kan bli motståndskraftig mot behandlingen.

Använd aldrig klindamycin lösning eller emulsion ensamt, utan alltid kombinera det alltid med andra läkemedel som du smörjer på huden. Du ska däremot inte kombinera klindamycin med andra antibiotika i tablettform. Läkemedlet är receptbelagt.

Det brukar ta flera veckor innan du märker en tydlig förbättring.

Biverkningar

En del personer får irritation och klåda. Lösningen innehåller alkohol vilket kan orsaka en brännande känsla på huden. Emulsionen innehåller inte alkohol.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Men det är viktigt att inte smörja läkemedlet på brösten.

Exempel på läkemedel med klindamycin och som används vid akne

Kombinationsläkemedel med klindamycin

Det finns flera kombinationsläkemedel med klindamycin, till exempel

 • Duac gel som innehåller klindamycin och bensoylperoxid.
 • Acnatac gel som innehåller klindamycin och tretinoin.

Läkemedlen är receptbelagda.

Duac

Duac innehåller klindamycin som minskar mängden bakterier som bidrar till akne. Duac innehåller också bensoylperoxid som minskar mängden bakterier och löser upp proppbildningen i talgkörtelns mynning.

Använd inte Duac längre än 12 veckor i taget.

Det kan ta 2-5 veckor innan du märker effekten av läkemedlet.

Försiktighet

Duac gör huden tunnare och extra känslig. Du bör inte sola när du använder läkemedlet. Om du vistas i solen kan du skydda behandlade hudområden med solskyddsmedel eller täckande kläder.
Bensoylperoxid bleker eller missfärgar textilier.

Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma är en brännande känsla där gelen strukits på, hudrodnad, fjällande och torr hud eller ökad känslighet för solljus.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns idag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du behöver använda läkemedlet när du ammar är det viktigt att inte stryka det på brösten.

Acnatac

Acnatac innehåller klindamycin som minskar mängden bakterier som bidrar till akne.
Acnatac innehåller också tretinoin, A-vitaminsyra, som förbättrar tillväxten av ytliga hudceller och ger en normal avstötning av de celler som täpper till hårsäcken. Tretinoin förebygger också uppbyggnad av talg och utvecklingen av pormaskar.

Använd inte Acnatac längre än 12 veckor i taget.

Det brukar ta flera veckor innan du märker en tydlig förbättring.

Försiktighet

Tretinoin gör huden tunnare och extra känslig. Du bör därför inte sola när du använder läkemedlet. Om du vistas i solen kan du skydda behandlade hudområden med solskyddsmedel eller täckande kläder.

Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma är torr hud, rodnad hud, klåda, hudutslag eller ökad känslighet för solljus.

Graviditet och amning

Använd inte Acnatac om du planerar att bli gravid eller om du är gravid, särskilt inte under de tre första månaderna av graviditeten. Det är känt att tretinoin kan skada foster när det sväljs i form av tabletter eller kapslar. Det finns idag inte tillräckliga kunskaper om tretinoin som används på huden påverkar foster. Därför är det viktigt att använda en säker preventivmetod om du använder Acnatac. Du behöver skydda dig mot graviditet under hela behandlingen, och dessutom en månad efter avslutad behandling.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om de verksamma ämnena passerar över i modersmjölken.

Tetracykliner

Tetracykliner är en grupp av antibiotika som minskar mängden bakterier och motverkar inflammationen i talgkörteln.

Tetracykliner ger god effekt mot akne först efter en till tre månader. En vanlig behandlingstid är därför tre till sex månader. Du ska inte minska dosen eller avbryta behandlingen i förtid utan att rådfråga din behandlande läkare.

Försiktighet

Tetracykliner kan göra att huden blir extra känslig för sol. Det är särskilt viktigt att tänka på om du utsätts för väldigt mycket sol, till exempel under en segling eller en solsemester utomlands. Du kan därför börja behandlingen på hösten eller göra ett uppehåll med behandlingen på sommaren.

Om du måste ta så kallade antacida mot halsbränna eller läkemedel som innehåller järn, kalcium eller magnesium under tiden du behandlas med tetracykliner ska du ta läkemedlen med cirka 3 timmars mellanrum. Annars kan effekten av tetracykliner minska. Många vitamin- och mineraltabletter kan innehålla både järn, kalcium och magnesium.

Ta inte tetracykliner och akneläkemedlet isotretinoin samtidigt. Då kan du få ett ökat tryck i huvudet med symtom som huvudvärk, illamående, kräkningar och synstörningar.

Biverkningar

Tetracykliner kan påverka den normala bakteriefloran i tarmen och underlivet. En del personer kan få magbesvär, till exempel illamående, ont i magen eller lös avföring. Kvinnor kan även få svampinfektion i underlivet.

Graviditet och amning

Tetracykliner påverkar fostret, bland annat genom att det lagras inuti det växande skelettet. Du bör därför inte använda tetracykliner under den sista hälften av graviditeten om det inte är absolut nödvändigt.

Rådgör med läkare om du kan använda tetracykliner när du ammar. De verksamma ämnena passerar över i modersmjölken.

Exempel på tetracykliner som används vid akne

Hormoner

Hormonläkemedel med två hormoner kan minska akne hos kvinnor genom att hämma effekten av de könshormoner som ofta sätter i gång akne i tonåren. Det finns receptbelagda hormonläkemedel som är aknemedicin men som även fungerar som p-piller.

Män ska inte använda hormonläkemedel mot akne.

Aknebehandlingen blir bättre om du samtidigt använder något läkemedel mot akne som du stryker på huden.

Det krävs ofta tre till fyra månaders behandling för att aknen ska förbättras.

Försiktighet

Använd inte hormonläkemedel enbart för att förhindra graviditet. Men om du använder hormonläkemedel mot akne, ska du inte använda andra preventivmedel med hormoner samtidigt. Läkemedlen skyddar mot graviditet lika bra som vanliga p-piller.

Biverkningar

I början av behandlingen kan du få småblödningar, illamående, huvudvärk och spända bröst. Besvären är oftast lindriga och brukar försvinna efter två till fyra månader. Om du får rikliga och långvariga blödningar mellan mensblödningarna bör du kontakta läkare.

En del kan få till exempel viktförändringar, nedstämdhet eller minskad sexlust.

Graviditet och amning

Du ska inte använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Om du blir gravid när du använder läkemedlet ska du sluta ta det och rådgöra med läkare.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar.

Exempel på hormonläkemedel som används vid akne

Isotretinoin

Det verksamma ämnet isotretinoin är besläktat med A-vitamin som används för att behandla svår ärrbildande akne eller akne som inte gett med sig med hjälp av annan behandling.

Isotretinoin gör att talgkörtlarna inte producerar lika mycket talg och huden blir därför torrare.

Isotretinoin kan ge flera biverkningar. Ändå används det eftersom det har mycket god effekt vid svårbehandlad akne.

Behandlingen bör pågå i minst fyra månader, men oftast i sex månader eller längre.

Försiktighet

Ta inte isotretinoin och tetracykliner samtidigt. Om båda tas tillsammans kan det orsaka ökat tryck i huvudet med symtom som huvudvärk, illamående, kräkningar och synstörningar.

Använd inte akneläkemedel på huden samtidigt med isotretinoin.

Biverkningar

Isotretinoin kan göra att huden blir rodnad, torr och ömtålig och att den fjällar och kliar. Ögonen och näsan kan bli torra och irriterade.

En del kan få inflammation i huden, läpparna, ögonen eller ögonlockskanterna, men det är mindre vanligt.

Andra biverkningar kan vara blodbrist, blödningar och att blodet levrar sig lättare. Vissa kan bli mer mottagliga för infektioner och lättare få blåmärken. Huvudvärk, smärta i lederna, musklerna eller ryggen kan förekomma.

Isotretinoin kan påverka till exempel blodfetter, levervärden och vita blodkroppar. Detta känner du inte av men din läkare kontrollerar regelbundet dina blodprover under behandlingen.

Graviditet och amning

Ta inte isotretinoin om du är gravid eftersom det kan skada fostret. Ta inte heller isotretinoin om du riskerar att bli gravid under behandlingen och en månad efter att behandlingen har upphört. Det är viktigt att använda minst en säker preventivmetod, och gärna två olika, när du använder isotretinoin. Du behöver skydda dig mot graviditet under hela behandlingen, och dessutom en månad före och efter.

Ta inte isotretinoin om du ammar. Isotretinoin går troligtvis över i bröstmjölken och kan skada ditt barn.

Exempel på läkemedel som innehåller isotretinoin

 • Isotretinoin Actavis
 • Isotretinoin Orifarm.
Senast uppdaterad:
2015-08-11
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kristina Lewis, Läkare, specialist i hud- och könssjukdomar, Cityakuten, Stockholm

(Visited 7 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden