Läkemedel som du tar i ögonen

Läkemedel som du använder i ögonen finns som droppar och salva. Ögondroppar och ögonsalva kan användas mot bland annat allergier, infektioner, glaukom och torra ögon. Ögondroppar och ögonsalva innehåller verksamma ämnen som verkar på plats i ögat.

Att använda läkemedel i ögonen

Det kan skilja sig åt hur du ska använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Ögondroppar och ögonsalvor har kort hållbarhetstid. Du ska vanligen inte använda samma flaska eller tub mer än en månad efter att du har öppnat den. Därför är det bra att skriva datum på förpackningen när den du öppnar den. Droppar och salvor som inte innehåller något konserveringsmedel har ännu kortare hållbarhetstid och bör användas inom en vecka.

Engångspipetter ska du bara använda en gång även om det finns läkemedel kvar i en öppnad pipett.

Om du behöver både droppar och salva ska du ta dropparna först.

Ögondroppar

En del ögondroppar ska förvaras i kylskåp. Det kan kännas obehagligt att droppa kalla ögondroppar i ögonen. Du kan därför förvara den förpackning du för tillfället använder i rumstemperatur.

Ögondroppar på flaska har en liten pip som gör det lätt att droppa vätskan i ögonen. Många ögondroppar finns också som engångspipetter. Dosen anges i antal droppar.

Hur du använder ögondroppar

Vissa konserveringsmedel som används i ögondroppar kan missfärga mjuka kontaktlinser. Därför ska du ta ut linserna innan du tar sådana ögondroppar, och inte sätta in dem igen förrän efter 10-30 minuter. Det varierar mellan olika ögondroppar hur länge du bör vänta och ofta står det i bipacksedeln. Du kan också fråga din läkare eller på ett apotek. Ibland ska du inte använda kontaktlinser alls under behandlingstiden.

Om du ska droppa flera sorters ögondroppar i samma öga bör det oftast gå minst fem minuter emellan, men det kan skilja sig mellan olika sorters ögondroppar.

Gör så här:

  • Tvätta händerna.
  • Luta huvudet något bakåt. Rikta blicken uppåt och dra ner det undre ögonlocket.
  • Håll pipen eller pipetten rakt över och tätt intill ögat. Försök att inte nudda ögat eller ögonfransarna, för att undvika att bakterier kommer in i flaskan.
  • Droppa innanför det nedre ögonlocket. Det finns olika typer av ögondroppsflaskor och i bipacksedeln kan du läsa hur du ska trycka ut dropparna.
  • Blinka några gånger så att dropparna sprids över ögat.

Om du har svårt att pricka rätt med ögondropparna finns speciella droppstöd på apotek. Droppstöden fungerar som en sorts tratt och finns både för flaskor och för pipetter. Det finns kostnadsfria droppstöd som passar de flesta flaskor och pipetter. Några droppstöd kostar pengar, men om de förskrivs av läkare går de att få utan kostnad. Det kan också vara bra om någon annan kan hjälpa till att ge dropparna.

Ögonsalva

Ögonsalva har ofta en mer långvarig effekt än ögondroppar. Salvtuben har en lång spets så att du lättare kan lägga salvan innanför det undre ögonlocket. Ögonsalva finns också i engångspipetter. Dosen anges ofta i centimeter.

Hur du använder ögonsalva

Gör så här:

  • Tvätta händerna.
  • Stå framför en spegel.
  • Dra ner det undre ögonlocket.
  • Tryck försiktigt ut salvan i en sträng mellan undre ögonlocket och ögat. Försök att inte nudda ögat eller ögonfransarna med pipen, för att undvika att bakterier kommer in i tuben.
  • Blunda en stund och blinka några gånger så att salvan sprider sig över ögat.

Viktigt när du använder läkemedel

Följ anvisningarna

För att läkemedlet ska fungera som det är tänkt är det viktigt du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga apotekspersonalen om det är något du undrar över.

Det är också viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns det risk för att läkemedlet inte fungerar som det ska.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med förpackningen.

Viktigt att ta rätt dos

För att läkemedlet ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att du följer doseringsanvisningarna. Om du tar för låg dos kanske läkemedlet inte hjälper. Tar du i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. När du hämtar ut läkemedel på recept står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen.

Ta läkemedel med jämna mellanrum

För att få rätt effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Om du ska ta läkemedlet tre gånger dagligen betyder det tre gånger per dygn. Det innebär att du ska ta det var åttonde timme. Ska du ta läkemedlet en gång om dagen bör du försöka ta det vid samma tid varje dag. Klockslagen behöver naturligtvis inte vara exakt samma, men du bör försöka hålla ungefärliga tider.

Bra att koppla medicineringen till regelbundna vanor

Ibland kan du själv välja när du ska ta ditt läkemedel. Det är lättare att komma ihåg att ta läkemedlet om du tar det i samband med något som du gör regelbundet, till exempel när du stiger upp eller går och lägger dig eller när du äter frukost eller middag.

Läkemedel och bilkörning

Din förmågan att köra bil kan påverkas av läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller få dimsyn. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk bör du inte avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga din läkare. Ibland kan en för tidigt avbruten behandling leda till att besvären snabbt kommer tillbaka.

Ibland kan dock vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, ålder, andra eventuella sjukdomar och läkemedel. En annan person kan få oväntade biverkningar och kanske inte heller någon nytta av läkemedlet. Därför ska du aldrig ge ditt receptbelagda läkemedel till någon annan, och du ska inte heller använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Efter det datumet ska läkemedlet inte användas. Om du är osäker på hur länge ett visst läkemedel går att spara kan du fråga på ett apotek.

Vissa läkemedel kan du bara använda en viss tid efter att du öppnat förpackningen. För att kunna kontrollera att du inte använder läkemedlet efter att tiden har gått ut, kan du skriva på förpackningen när du öppnade den.

För att skydda miljön ska du inte spola ner gamla läkemedel i toaletten eller kasta dem i soporna. Alla apotek tar emot gamla läkemedel och ser till att de tas omhand på rätt sätt.

Om du är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret om du är gravid, eller överföras till barnet via modersmjölken. Du bör därför inte använda läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga din läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek.

Läkemedel till små barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel, och vissa är helt olämpliga för barn. Därför bör du fråga på barnavårdscentralen (BVC) eller på ett apotek om du är osäker. Om barnet är under sex månader är det alltid bra att rådgöra med BVC eller vårdcentralen innan du ger receptfria läkemedel.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Om du är äldre är det därför extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt och att längre tids medicinering kontrolleras regelbundet.

Senast uppdaterad:
2015-01-14
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna

(Visited 1 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden