Hydrokortison CCS

Läkemedelsinformation

Vad är Hydrokortison CCS?

Hydrokortison CCS är ett milt verkande kortisonläkemedel som används vid eksem. Läkemedlet kan också användas vid klåda i ändtarmsöppningen.

Det verksamma ämnet i medicinen är hydrokortison.

Recept och högkostnadsskydd

Hydrokortison CCS finns som kräm och salva. Medicinen kan köpas receptfritt i mindre förpackningar.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, hydrokortison, motverkar inflammation och minskar därmed svullnad och rodnad. Det dämpar också klåda.

Hur använder man medicinen?

Man smörjer på krämen eller salvan i ett tunt lager på de hudområden som ska behandlas.

Krämen är lämplig att använda på eksem som vätskar sig. Salvan är fetare och passar bättre på torra och fjällande eksem. Eftersom salvan är fet kan den kännas kladdig. Det kan därför vara bra att använda krämen på dagen och salvan på natten.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Man smörjer på Hydrokortison CCS 1-2 gånger per dag. När huden blivit bättre kan man ofta minska till 1 gång per dag eller 2-3 gånger i veckan.

Man ska inte använda medicinen mer än en vecka utan att en läkare har rekommenderat det.

Medicinen ska inte användas på barn under två år om inte en läkare har rekommenderat det.

Viktigt

Vid eksem är det viktigt att kombinera behandlingen med mjukgörande kräm. Då läker huden bättre.

Kortison kan förvärra en infektion i huden orsakad av till exempel virus eller bakterier. Man ska därför inte använda medicinen om inte infektionen behandlas samtidigt.

Man bör inte använda medicinen i sår eller på hudpartier nära ögonen, till exempel ögonlocken och man bör undvika att få medicinen i ögonen.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel för huden som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller hydrokortison. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne eftersom det inte ger bättre verkan.

Exempel på läkemedel som innehåller hydrokortison är:

Exempel på läkemedel som innehåller hydrokortison i kombination med annat verksamt ämne:

  • Cortimyk, som även innehåller svampmedel
  • Daktacort, som även innehåller svampmedel
  • Fenuril-hydrokortison, som även innehåller mjukgörande kräm
  • Fucidin-Hydrocortison, som även innehåller antibiotika
  • Terracortril, som även innehåller antibiotika
  • Xerclear, som även innehåller ett virushämmande medel.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:
2012-08-14
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden