Höjdsjuka

Om du besöker platser på 2 500 meters höjd eller mer kan det ta tid innan kroppen anpassar sig till det lägre lufttrycket. Då kan du få symtom som med ett gemensamt namn kallas höjdsjuka. På lägre höjder är besvären ofta lindriga i form av illamående och svaghetskänsla, men de kan bli allvarliga.

Ju högre över havsnivån du kommer desto lägre är lufttrycket. Då innehåller inte luften lika mycket syre. Det gör att mindre syre kan tas upp i blodet och att cellerna i kroppen får syrebrist.

Symtom

Besvären varierar från person till person och beror inte på ålder eller fysisk kondition. Vanliga symtom vid höjdsjuka är

  • illamående och kräkningar
  • trötthet och orkeslöshet
  • huvudvärk
  • sömnsvårigheter.

Svårare besvär kan vara till exempel dunkande huvudvärk, ostadig gång och torrhosta med andnöd.

När ska jag söka vård?

Det är viktigt att söka vård direkt om besvären inte går över trots att du tagit dig ner till lägre höjd eller om du har svårare besvär.

Ring telefonnumret + 46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring + 46 771 – 11 77 99.

Vad kan jag göra själv?

För att minska risken för höjdsjuka kan du klättra eller bestiga höjderna långsammare så att kroppen hinner anpassa sig.

Du kan behöva stanna två, tre dagar på samma höjd för att vänja dig. Om du kommer direkt med flyg till en högt belägen stad är det bra att ta det lugnt medan kroppen anpassar sig. Det finns också ett receptbelagt läkemedel, acetazolamid som lindrar besvären och som kan tas som förebyggande.

Behandling

Det mest effektiva är att ta sig ner på lägre höjd igen. Besvären kan då avta redan inom någon timme. Om du har svårare besvär måste du söka vård. Då kan du bli behandlad med syrgas och läkemedel som minskar svullnaden i hjärnan.

Om du inte får behandling kan hjärnan svullna på grund av att den samlar på sig vätska. Det kan vara livshotande. Vätska samlas också i lungornas luftblåsor med andnöd som följd.

Senast uppdaterad:
2015-05-27
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

(Visited 11 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden