Herpes i munnen

Sammanfattning

Allmänt

Herpes i munnen orsakas av ett smittsamt virus och kan ge munsår. Tre av fem vuxna bär på viruset, men många vet inte om det eftersom det inte alltid ger symtom. Herpes finns i saliven och smittar främst genom pussar och kyssar.

Viruset stannar i kroppen även efter att besvären har försvunnit. Hos ungefär en av tre återaktiveras det och ger munsår på nytt.

Munherpes kan även smitta till andra delar av kroppen, till exempel fingrarna och ögonen. Vid till exempel oralsex kan munherpes också smitta till underlivet.

Symtom

Vanliga första symtom är

  • att man får ont i eller kring munnen
  • grupper av små vätskefyllda blåsor
  • rodnad eller svullnad.

Första gången man får herpes brukar man ha mer besvär som håller i sig längre än om de kommer igen. Vid förstagångsherpes är det också vanligt att man har feber ett par dagar. Det första tecknet på ett återfall är ofta en obehaglig stickande eller dunkande känsla i huden kring munnen.

Behandling

Symtomen går vanligen över av sig själv inom en vecka och kräver ingen behandling. Det finns virushämmande tabletter och salvor att använda om man har svåra besvär eller är infektionskänslig.

Det viktigaste är att förhindra smitta, genom att undvika pussar och kyssar vid herpessymptom. Man ska tvätta händerna ofta, och undvika att dela läppsalva, bestick och mat med andra. Petar man på blåsor och skorpor kan såren bli infekterade, och läkningen ta längre tid.

När ska man söka vård?

Man kan ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral om

  • man känner sig mycket sjuk när man har herpessymtom
  • munsåren blir infekterade eller om de inte läker på två veckor
  • man får symtom i ögonen, som att ögat gör ont, blir rött eller tåras.

Är man gravid och snart ska föda och får herpes första gången ska man kontakta sin barnmorska.

Vad händer i kroppen?

Orsakas av ett virus

Munherpes, även kallat labial herpes, beror på att man har smittats av ett virus. Sjukdomen visar sig vanligtvis som munsår på läpparna eller huden runt munnen, med grupper av små vätskefyllda blåsor som ofta gör ont. Man kan också få sår inne i munnen. Huden runt blåsorna och slemhinnorna inne i munnen brukar rodna eller svullna. Det gör ofta ont och är svullet redan en eller två dagar innan blåsorna bildas. Munherpes brukar inte ge några ärr.

Viruset heter herpes simplex, och finns av två typer. Typ 1 är det som vanligen orsakar sår runt munnen, och typ 2 orsakar ofta herpes i underlivet. Men båda sorterna kan ge besvär även på andra delar av kroppen.

Kan smitta genom pussar och kyssar

Herpesvirus smittar genom direkt kontakt. Vanligast är att pussar eller kyssar överför smitta, men smittan kan också överföras när man delar bestick eller läppsalvor.

Om man har oralsex kan typ 1 av viruset smitta till underlivet. Det är numera en vanlig orsak till att man får underlivsherpes. På samma sätt kan herpes från underlivet, typ 2, smitta till munnen, men det är ovanligt.

Har man en gång blivit smittad med munherpes så har man ett visst skydd mot att få underlivsherpes. Men de olika virustyperna ger inte någon fullständig immunitet mot varandra.

Man kan också bli smittad på andra delar av kroppen. Vanligast är då att man får blåsor på fingrarna, men herpes kan också smitta till ögonen.

Första gången man får en herpesinfektion så smittar man mest de första veckorna. Efter tre veckor smittar man knappt alls. Om man senare får munsår med blåsor igen, är man mest smittsam första dygnet. När det har bildats skorpor på såren, vanligtvis efter några dagar, brukar risken för att man ska smitta någon vara låg. Det är också vanligt att viruset aktiveras utan att man har några symtom. Då kan man vara smittsam utan att man vet om det.

Viruset sprids i kroppen

Herpesvirus kommer in i kroppen genom små sår på huden eller på slemhinnan i munnen, och infekterar och skadar cellerna. Skadorna gör att det bildas blåsor och att huden rodnar och ömmar. Det brukar ta mellan ett par dagar och ett par veckor från det att man har blivit smittad tills symtomen märks.

Herpesviruset försvinner inte från kroppen efter ett utbrott. Från huden förflyttar sig viruset till nervcellerna intill ryggmärgen där det ligger vilande. Det kan aktiveras igen och ge munsår på nytt, till exempel om man är sjuk i influensa eller lunginflammation. Det kan också aktiveras om man utsätter huden för stark sol, är stressad eller har mens.

Det är vanligt att vara smittad

Herpesviruset är mycket vanligt, men det ger inte alltid symtom. Därför är det många som är smittade utan att veta om det. Redan i 15-årsåldern har ungefär hälften av alla svenskar antikroppar i blodet mot det virus som ger munherpes. Att kroppen har bildat antikroppar är ett tecken på att man har smittats av viruset någon gång.

Tre av fem vuxna bär på herpes typ 1. Men av dem har bara en av tre återkommande besvär.

Hur man skyddar sig och andra mot smitta

Om herpes har brutit ut med blåsor ska man inte pussa eller kyssa andra. Det är också viktigt att tvätta händerna ofta för att inte föra över viruset genom handkontakt med andra. Man ska inte dela bestick eller mat med andra, och bör inte heller använda gemensamma läppsalvor.

Eftersom herpesvirus kan ge en smärtsam ögoninfektion ska man försöka undvika att komma åt ögonen med fingrarna när man har ett utbrott.

Ovanligt med komplikationer

Även om det är ovanligt kan såren ibland bli infekterade av bakterier. Då brukar det bli ännu mer svullet och såren blir variga. I vissa fall kan man behöva använda antibiotika.

Om man har mycket eksem kan man vara extra känslig för munherpes. Infektionen kan spridas till eksemutslagen. Har man nedsatt immunitet mot herpesvirus, exempelvis utbredda eksem eller använder läkemedel som försämrar infektionsförsvaret, kan man behöva läkemedel som förhindrar att herpesvirus sprider sej. Det finns både salvor eller tabletter som är verksamma under förutsättning att man tar dem tidigt i sjukdomsförloppet.

Har man redan har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en svår sjukdom, kan man också få en spridd och svår herpesinfektion. Andra mycket ovanliga komplikationer är inflammation i hjärnhinnor eller hjärna. Om man blir mycket sjuk av en herpesinfektion behandlas man på sjukhus.

Är man gravid finns det en liten risk att man i samband med förlossningen överför viruset till det nyfödda barnet. Man bör kontakta sin barnmorska om man är gravid och får ett herpesutbrott för första gången, eller om man får ett utbrott under graviditetens sista tre månader.

Symtom och diagnos

Blåsor och smärta vanliga symtom

När man smittas första gången, vilket ofta händer när man är barn, kan symtomen vara väldigt olika. Många får inga besvär över huvud taget. Vanliga symtom är annars att det gör ont i eller kring munnen och att man får blåsor, rodnad eller svullnad. Man kan också ha ont i halsen, få feber, muskelvärk och svullna lymfkörtlar.

Små barn får framförallt svullet, rött och lättblödande tandkött och blåsor på tungan. De kan också få feber och svullna lymfkörtlar i halsen.

Tonåringar som får herpes för första gången kan få halsflussliknande symtom, ibland utan blåsor på läpparna.

Om man får herpesinfektionen i ögat kan det bildas sår på hornhinnan. Då gör ögat ont, blir rött och tåras. Man ska då ta kontakt med en ögonläkare för en undersökning.

Kan förväxlas

Blåsor eller sår inne i munnen kan uppstå utan att det beror på herpes. Till exempel är det vanligt med något som kallas afte, som är små återkommande sår eller blåsor som man får inne i munnen och som läker av sig själv. Orsaken till varför man får afte är okänd.

Återfall oftast lindrigare

Första gången man får herpes kan det ta upp till tre veckor innan symtomen fösvunnit helt. Om herpessymtomen kommer tillbaka går besvären oftast över på en vecka. När munherpes återkommer är det första symtomet ofta en obehagligt stickande eller dunkande känsla i huden kring munnen.

Hos läkaren

Oftast räcker det med en vanlig kroppsundersökning, och att man beskriver sina symtom, för att läkaren ska kunna avgöra om man har en herpesinfektion eller inte. Om läkaren är osäker kan ett prov från en blåsa tas för att visa om viruset finns i kroppen. Det finns också blodprov som kan avgöra om det är en förstagångsinfektion eller ett återfall.

Vård och behandling

Man kan själv försöka lindra besvären

Det finns ingen behandling som kan ta bort viruset, utan man får försöka lindra besvären och undvika att föra smittan vidare.

Såren läker av sig själv utan några läkemedel, men det finns receptfria krämer på apotek som kan ha en viss effekt, så kallade antiviruskrämer. De bromsar viruset och kan lindra smärtan och förkorta läkningen med något dygn. Krämerna fungerar bäst om de används så fort man anar att ett munsår är på gång, helst redan när den första stickande känslan börjar. Antiviruskräm kan användas av vuxna och barn över tolv år. Det finns också tabletter och särskilda munsårsplåster som kan lindra symtomen.

Om man får herpesutbrott av solning ska man skydda sig mot solen med solskyddskräm eller skärmmössa.

Har såren inte läkt på två veckor bör man kontakta sin vårdcentral. Om man får symtom i ögonen som att ögat gör ont, blir rött och tåras ska man ta kontakt med en ögonläkare för en undersökning.

Såren kan bli infekterade av bakterier

Det bästa är att låta blåsorna och skorporna vara i fred. Man ska till exempel inte sätta på täckande smink eller vanliga plåster eftersom det är bättre att såren får läka torrt.

Om man petar i såren kan de bli infekterade av bakterier, och då kan läkningen ta längre tid. Om svullnaden ökar och man får var i såren är det tecken på en bakterieinfektion. Det är mycket ovanligt, men om det händer kan man behöva behandlas med antibiotika.

Medicin i tablettform

Om det är första gången man får herpes, eller om man får kraftiga symtom, kan det kännas lugnande att få en diagnos av en läkare. Man kan vända sig till sin vårdcentral för att bli undersökt. Oftast får man ingen särskild behandling, men om man har mycket besvär kan man i vissa fall få antivirusmediciner i tablettform. Tabletterna tar inte bort själva viruset, men de kan dämpa och förkorta symtomen.

Om man har utbredda herpesutslag kan antivirustabletter hindra spridning. Hos personer som har eksem, till exempel böjveckseksem eller kontakteksem, är risken högre att herpesutslagen sprider sig, och de bör därför få tabletter.

Tablettbehandling kan också hjälpa om man får kraftiga symtom när herpes bryter ut igen, eller om man är infektionskänslig. Läkare kan skriva ut tabletter så att man har dem hemma, eftersom det är viktigt att man påbörjar medicineringen redan de första dygnen.

Om man får symtom i ögonen, som att ögat gör ont, blir rött och tåras, ska man ta kontakt med en ögonläkare för en undersökning.

Biverkningar av behandling

Antiviruskräm mot munsår kan ge en övergående brännande och stickande känsla eller göra att man tillfälligt får sämre känsel i det område man smörjer in.

Antivirusmedicin i tablettform kan ibland ge nässelutslag. Då är man allergisk mot läkemedlet och måste avbryta behandlingen. I sällsynta fall kan man drabbas av yrsel, trötthet och förvirring.

En av tre får munsår igen

Ungefär en av tre smittade får återkommande utbrott av munsår. De nya utbrotten kan komma när man har av infektioner som förkylning eller lunginflammationer. Annat som kan aktivera viruset är stress, solning och menstruation. Men nya utbrott kan också komma utan någon uppenbar orsak.

Man brukar få färre återfall ju äldre man blir.

Herpes och graviditet

Herpes påverkar inte förmågan att bli gravid, men i samband med förlossningen kan man i sällsynta fall smitta barnet när det föds. Barnet kan drabbas av en spridd och allvarlig herpesinfektion. Om man är i de sista månaderna av en graviditet och får ett herpesutbrott för första gången, ska man därför tala med sin gynekolog, barnmorska eller mödravårdscentral. Man kan lämna blodprov som visar om man har en förstagångsinfektion. Om det är så behandlas både man själv och det nyfödda barnet med antivirusmedicin.

Får man däremot återfall av munherpes under graviditeten, innebär det ingen ökad risk för att barnet ska smittas. Då har antikroppar redan hunnit föras över till barnet. Kommer återfallet i samband med förlossningen eller tiden därefter, räcker det med att tvätta händerna ofta och undvika att barnet får direkt kontakt med munsåren.

Senast uppdaterad:
2013-01-07
Skribent:

Martin Enander, läkare, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Centrum, Sundsvall.

Redaktör:

Peter Tuominen, 1177.se

Granskare:

Jan Andersson, professor i infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

(Visited 55 times, 2 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden