Gemzar

Läkemedelsinformation

Vad är Gemzar?

Gemzar är ett läkemedel som hämmar cellernas tillväxt, ett så kallat cytostatikum, som används för behandling av olika cancersjukdomar. Läkemedlet används oftast i kombination med andra cytostatika.

Det verksamma ämnet är gemcitabin.

Så här fungerar medicinen

Gemcitabin bromsar celldelningen hos cancercellerna, och minskar därmed tumörens förmåga att växa. Eftersom cancerceller växer snabbare än friska celler, påverkas de mer av läkemedlet.

Hur tar man medicinen?

Man får medicinen som dropp av sjukvårdspersonal.

Dosering

Ett vanligt doseringsschema när man enbart får Gemzar är tre behandlingstillfällen med dropp med en veckas mellanrum. Därefter görs ett uppehåll i 2 veckor innan en ny behandlingsperiod påbörjas.

Viktigt

Om man har någon allvarligare lever- eller njursjukdom ska man inte behandlas med gemcitabin.

Om man får infektioner, till exempel feber eller ont i halsen, är det viktigt att man kontaktar en läkare.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Biverkningar

En del personer som behandlas med medicinen kan få till exempel andnöd, inflammation i tandköttet eller sömnstörningar.

Om man behandlas med gemcitabin kan antalet vita blodkroppar minska och man kan då få influensaliknande symtom som till exempel trötthet, huvudvärk, feber, hosta, minskad matlust, ont i ryggen eller i musklerna. Då är det viktigt att söka vård.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det verksamma ämnet i medicinen påverkar fostret och kan orsaka missbildningar.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det verksamma ämnet finns även i läkemedel som heter Gemcitabin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Gemcitabin Hospira.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:
2012-10-01
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

 

Granskare:

Hans Hagberg, cancerläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

(Visited 29 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden