Fritt val av hjälpmedel

Några landsting, regioner och kommuner har infört det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att den som behöver hjälpmedel har möjlighet att välja något annat än det som landstinget, regionen eller kommunen erbjuder i sitt upphandlade utbud och som man i vanliga fall får utskrivet.

Vid fritt val av hjälpmedel görs först en bedömning av vilket behov man har av hjälpmedel. Det görs av en förskrivare, det vill säga någon inom vården som bland annat utreder behovet av och skriver ut hjälpmedel. Det går till på samma sätt som annars när man får hjälpmedel. Sedan diskuterar man tillsammans om fritt val av hjälpmedel är något som passar. Om man vill göra ett eget val, och om förskrivaren bedömer att man klarar det, får man en rekvisition på en viss summa att själv köpa hjälpmedlet för.

Beloppet på rekvisitionen motsvarar kostnaden för ett liknande hjälpmedel som man skulle ha erbjudits från det upphandlade utbudet. Vill man ha ett dyrare hjälpmedel kan man själv lägga till pengar.

Man äger sedan sitt hjälpmedel och ansvarar för det på samma sätt som andra saker som man köpt. Skötsel och reparationer får man ordna själv. För vissa hjälpmedel kan man få ersättning för det. Konsumentköplagen gäller, så att den som har sålt eller tillverkat hjälpmedlet har ansvar för att åtgärda eventuella fel under garantitiden.

De landsting, regioner och kommuner som har infört fritt val har själva valt ut vilka hjälpmedelsområden det ska gälla. Några har det på många hjälpmedelsområden och andra på enstaka hjälpmedel.

Bra att veta:

Även om man inte använder sig av fritt val av hjälpmedel kan förskrivaren ansöka om hjälpmedel som är utanför det upphandlade utbudet, om behovsbedömningen visar att det är nödvändigt. Då kan man få hjälpmedlet utskrivet utan att behöva köpa det själv.

Om behoven förändras så att ett hjälpmedel man har köpt genom fritt val inte längre räcker till, har man rätt att få en ny behovsbedömning.

Publicerad:
2014-05-22
Skribent och redaktör:

Katti Björklund, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla-Britt Blomquist, arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden