Finasterid Sandoz

Läkemedelsinformation

Finasterid Sandoz är ett läkemedel som används vid godartad prostataförstoring. Det tillhör läkemedelsgruppen 5-alfa-reduktashämmare och det verksamma ämnet är finasterid.

Recept och högkostnadsskydd

Finasterid Sandoz finns som tabletter i styrkan 5 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Dihydrotestosteron, som är den aktiva formen av det manliga könshormonet testosteron, behövs för prostatakörtelns normala funktion och tillväxt. Det bildas i prostatakörteln med hjälp av enzymet 5-alfareduktas. Finasterid hämmar detta enzym, så att det bildas mindre dihydrotestosteron, vilket leder till att prostatakörtelns storlek minskar. Detta ger till resultat att urinflödet kan förbättras och risken att inte kunna kissa minskar. Den bästa effekten har man om prostatakörteln är stor från början.

När man slutar använda läkemedlet börjar prostatakörteln ofta växa igen, och besvären kan då återkomma.

Hur tar man medicinen?

Man ska svälja tabletten hel med lite vatten. Tabletten får ej delas eller krossas.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos är en tablett, 5 milligram, om dagen som engångdos

Om man har glömt att ta en tablett ska man hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt, nästa gång det är dags.

Viktigt

Tabletter som har gått sönder ska inte hanteras av kvinnor som är eller kan tänkas bli gravida. Det verksamma ämnet kan tas upp genom huden och påverka fostrets utveckling.

Biverkningar

En del av de män som använder finasterid kan få minskad sexlust, impotens, nedstämdhet eller föstorade bröstkörtlar. I de flesta fall går detta tillbaka när man slutar med medicinen.

Om man får biverkningar som är besvärliga bör man kontakta sin läkare. Man kan då behöva någon annan form av behandling.

Andra läkemedel med samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller finasterid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Exempel på läkemedel som innehåller finasterid är

  • Proscar
  • Finasterid med tillverkarens namn som tillägg till exempel Finasterid Actavis.

Det finns också ett annat läkemedel, Propecia, som innehåller en lägre dos av det verksamma ämnet finasterid och som har ett annat användningsområde.

Andra läkemedel som verkar på samma sätt

Det finns andra läkemedel som verkar på samma sätt och som man inte ska använda samtidigt med Finasterid Sandoz

  • Avodart.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

 

Senast uppdaterad:
2015-11-27
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tareq Alsaody, kirurg, specialiserad på njurar och urinvägar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden