FaR – fysisk aktivitet på recept

Anpassad träning

Motion kan förebygga sjukdomar

FaR står för fysisk aktivitet på recept och innebär att man får ett recept på någon rörelseaktivitet som är anpassad till de förutsättningar och önskemål man själv har. Man kan få ett sådant recept på sin vårdcentral.

Rörelse sätter i gång flera hälsosamma förändringar i kroppen. Man känner sig gladare, sover bättre, kan lättare hantera stress och hålla vikten. I samråd med läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast kan motion fungera som en medicin som både förebygger och behandlar sjukdomar. Rörelse kan komplettera eller i vissa fall till och med ersätta läkemedel. Ibland är det den bästa medicinen. Aktiviteten blir en del av behandlingen.

Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga eller förbättra många olika sjukdomstillstånd, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, diabetes, benskörhet, reumatiska sjukdomar, ont i ryggen och depression. De positiva effekterna får man oavsett ålder eller träningsvana. Därför är det aldrig för sent att börja röra på sig. Den som är otränad kommer snabbt att bli fysiskt starkare.

Välj aktivitet i samråd med vårdpersonal

Man kan få träning på recept (FaR) utskrivet av till exempel läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Man får förslag på träning som är lämplig vid just den diagnos man har, men man får själv vara med och välja aktivitet. Det kan till exempel vara promenad, stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning eller gympapass. Det kan stå qigong, yoga eller till och med trädgårdsarbete på receptet. Dessutom står det på receptet hur länge och hur ofta man bör träna för att få det resultat man vill uppnå. Hur det har gått ska sedan följas upp av den som skrivit receptet. Grundtanken är att det ska vara en aktivitet som är tillräckligt ansträngande för att få hjärtat att slå snabbare än i vila.

Rörelse individuellt eller i grupp

Man deltar i aktiviteten på egen hand eller i grupp. Om man får recept på en gruppaktivitet kan man även få hjälp att hitta en grupp som passar. Det finns många olika aktiviteter och vissa grupper leds av speciella FaR-ledare. De är utbildade för att ta emot och stödja dem som får fysisk aktivitet på recept.

Utanför högkostnadsskyddet

Aktiviteter man får på recept finns oftast utanför sjukvården och kostnaderna ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. En del föreningar och andra som erbjuder friskvårdsaktiviteter kan däremot erbjuda ett lägre pris för deltagare med recept. Vissa arbetsgivare bekostar en del av träningen.

Vardagsmotion

Den bästa motionen är den som blir av. Därför ska man gärna använda vardagens olika tillfällen till motion. Man kan ta trapporna istället för hissen, cykla till arbetet, spela boll med barnen, promenera till affären. Vuxna behöver sammanlagt minst 30 minuters fysisk aktivitet om dagen och barn och ungdomar minst 60 minuter.

Viktigt med regelbundenhet

Man behöver varken träna hårt eller länge för att förbättra hälsan. Däremot behöver man röra sig regelbundet. Hellre dagliga kortare promenader än bara en långpromenad i veckan. Allra bäst är att röra på sig dagligen. Att röra sig så att hjärtat slår lite fortare är särskilt viktigt för hälsan. Raska promenader där man går så snabbt att man blir lite andfådd och svettig, stavgång, simning och motionsgymnastik är exempel på aktiviteter som höjer pulsen. Styrketräning är ett bra komplement.

Hur får man det att fungera?

Att ändra sin livsstil och bli mer fysiskt aktiv kan ta lite tid. Det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Man kan bara försöka igen, utan att ha dåligt samvete. Man behöver sätta sina egna mål och ha tålamod. Om man har fått ett recept på fysisk aktivitet kan man kontakta den som skrev receptet för vägledning. En bra hjälp kan vara att notera aktivitetstillfällen på receptets baksida, eller föra dagbok på annat sätt. Då är det också lättare att följa upp resultatet tillsammans med läkare, sjukgymnast eller någon annan som skrivit ut receptet.

Att använda stegräknare kan vara ett sätt att hålla reda på hur mycket man rör sig varje dag. Det kan också fungera som en morot för att fortsätta med den nya motionsvanan. Att träna tillsammans med andra kan också vara ett stöd.

Vart vänder man sig?

Om man vill få ett recept på träning, och hjälp att komma igång och röra mer på sig, kan man kontakta en vårdcentral eller en sjukgymnast.

I flera landsting kan man få ett recept på träning från andra vårdgivare, till exempel specialistmottagningar. Man kan höra efter med den läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast man brukar träffa där.

I vissa landsting och ibland hos större arbetsgivare kan det finnas friskvårdskonsulenter eller hälsopedagoger som kan ge råd om hur man kan få ett mer fysiskt aktivt liv. De kan också ge tips om vart man kan vända sig för träning.

Senast uppdaterad:
2014-09-22
Skribent:

Ingrid Stjernström Roos, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad

(Visited 8 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden