Elocon

Läkemedelsinformation

Vad är Elocon?

Elocon är ett starkt verkande kortisonläkemedel som används bland annat vid eksem och psoriasis. Det verksamma ämnet i medicinen är mometason.

Recept och högkostnadsskydd

Elocon finns som kräm, salva och kutan lösning. Kutan betyder att den ska användas på huden. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, mometason, dämpar inflammation och minskar därmed svullnad och rodnad. Det dämpar också klåda.

Hur använder man medicinen?

Man smörjer på medicinen i ett tunt lager på de hudområden som ska behandlas. Om det inte är händerna som ska behandlas ska man tvätta händerna efteråt för att undvika att få medicinen i ögonen.

Krämen är lämplig att använda på eksem som vätskar sig. Salvan är fetare och passar bättre på torra och fjällande eksem. Eftersom salvan är fet kan den kännas kladdig. Det kan därför vara bra att använda krämen på dagen och salvan på natten.

Lösningen passar bäst på stora hudytor eller hud där det växer mycket hår, till exempel i hårbotten.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man smörjer på medicinen en gång per dag. När huden blivit bättre kan man ofta minska dosen.

Viktigt

Det är viktigt att kombinera behandlingen med mjukgörande kräm. Då läker huden bättre.

Man ska inte använda medicinen på utslag kring munnen, på öppna sår eller vid hudsjukdomen rosacea.

Kortison kan förvärra en infektion i huden orsakad av till exempel virus eller bakterier. Man ska därför inte använda medicinen om inte infektionen behandlas samtidigt.

Risken för biverkningar är stor om man använder Elocon i ansiktet. Man ska därför inte använda medicinen i ansiktet om inte en läkare har rekommenderat det. Man ska också undvika att få medicinen i ögonen.

Känsliga områden ska bara behandlas under kort tid. Det gäller till exempel i armhålorna eller ljumskarna.

Om man avbryter behandlingen plötsligt kan hudbesvären blossa upp igen och kan då bli värre än innan behandlingen påbörjades. Därför bör man avsluta behandlingen med att gradvis trappa ner dosen.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen. Risken för biverkningar ökar om man använder medicinen på stora hudytor under lång tid eller i ansiktet. Detsamma gäller om behandlad hud täcks med förband.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel för huden som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller mometason. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne eftersom dosen då kan bli för hög.

Exempel på läkemedel som innehåller mometason är:

  • Demoson
  • Mometason Glenmark
  • Elosalic, som även innehåller även salicylsyra som är uppluckrande.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:
2012-08-14
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

(Visited 115 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden