Daivobet

Läkemedelsinformation

Vad är Daivobet

Daivobet är ett läkemedel mot psoriasis.

Det innehåller de verksamma ämnena kalcipotriol och betametason, som är en typ av kortison.

Recept och högkostnadsskydd

Daivobet finns som gel och salva. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Vid psoriasis bildas nya hudceller snabbare än vanligt. Det uppstår en inflammation i huden och det övre hudlagret stöts av, vilket orsakar fjällning och rodnad.

Kalcipotriol gör att hudcellerna delar sig långsammare så att fjällningen bromsas. Betametason dämpar inflammationen och minskar besvär som rodnad, svullnad och klåda.

Man brukar märka en tydlig förbättring inom några veckor.

Hur tar man medicinen?

Man smörjer på gelen eller salvan i ett tunt lager på de ställen där man har psoriasis. Salvan kan kännas kladdig och då är det bra att använda den till natten.

Det är bra att tvätta händerna efter att man har smort på gelen eller salvan så att man inte av misstag för över medicinen till ansiktet.

Man ska inte täcka det behandlade hudområdet med till exempel bandage.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man smörjer på salvan en gång om dagen. En vanlig behandlingstid är fyra veckor.

Läkemedlet kan höja halten av kalcium i blodet, därför ska man inte använda mer än 100 gram salva per vecka.

Salvan bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Viktigt

Man ska inte använda Daivobet om man har höga halter kalcium i blodet. Om man använder läkemedel som ökar mängden kalcium i blodet ska man berätta detta för sin läkare innan man börjar använda Daivobet.

Läkemedlet ska inte användas om man har andra former av psoriasis, till exempel guttat eller pustulös psoriasis, eller om man har en allvarlig njur- eller leversjukdom.

Kortisonet i Daivobet kan förvärra en infektion i huden orsakad av till exempel virus eller bakterier. Man ska därför inte använda medicinen om inte infektionen behandlas samtidigt.

Känsliga ställen på kroppen, till exempel ansikte, ljumskar, hudveck, slemhinnor eller skadad hud, ska bara behandlas om man har allvarliga besvär och då under en kort period. Risken för biverkningar är större om man behandlar känslig hud.

Det finns risk att psoriasis blossar upp om man plötsligt slutar att använda Daivobet. Därför bör man rådgöra med en läkare om hur man ska avsluta behandlingen.

Man ska vara försiktig med att sola så länge man använder Daivobet.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Vissa personer som använder läkemedlet kan till exempel få hudutslag, klåda eller sveda. Risken för biverkningar ökar om man behandlar stora ytor under lång tid, använder läkemedlet i ansiktet eller om den behandlade hudytan täcks med förband.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. För kalcipotriol finns det inga uppgifter om det passerar över i modersmjölk. Betametason passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet. Om man ammar bör inte använda Daivobet på bröstet.

Andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena

Det finns andra läkemedel som innehåller kalcipotriol eller betametason. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom dosen då kan bli för hög.

Ett exempel på läkemedel som innehåller kalcipotriol och betametason är

  • Dovobet
  • Xamiol.

Exempel på läkemedel som innehåller betametason är

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:
2012-08-15
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

(Visited 10 times, 1 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden