Caverject och Caverject Dual

Läkemedelsinformation

Caverject och Caverject Dual är ett läkemedel som används vid erektil dysfunktion, det vill säga om man inte kan få eller bibehålla en erektion som är tillräcklig för att genomföra ett samlag.

Caverject och Caverject Dual innehåller som verksamt ämne alprostadil, som tillhör gruppen prostaglandiner. Alprostadil är ett ämne som finns naturligt i kroppen. Det kan sätta igång en process som vidgar blodkärlen så att blodflödet i penis kan öka kraftigt. Därmed blir det lättare att få stånd, erektion.

Recept och högkostnadsskydd

Caverject finns i styrkorna 5 mikrogram och 40 mikrogram. Caverject Dual finns i styrkorna 10 mikrogram och 20 mikrogram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Caverject och Caverject Dual är läkemedel som tas som injektioner direkt i svällkropparna i penis. När man sprutar in läkemedlet slappnar muskulaturen i blodkärlens väggar av. Blodkärlen vidgas och penis fylls med blod, vilket gör att man kan få stånd. Till skillnad från Viagra och liknande läkemedel får man erektion utan att vara sexuellt stimulerad.

Läkemedlet börjar verka efter några minuter och effekten håller oftast länge nog för att kunna genomföra ett samlag.

Hur tar man medicinen?

Både Caverject och Caverject Dual tas som sprutor, injektioner, med en tunn nål direkt in i svällkropparna i penis. Det är en fördel om en läkare eller sjuksköterska är med när man tar den första sprutan. Sedan får man lära sig hur man själv eller partnern injicerar läkemedlet i penis.

Caverject består av ett pulver och en spruta som innehåller en vätska. Vätskan och pulvret ska blandas i en separat injektionsflaska. I Caverject Dual finns både vätskan och pulvret inne i sprutan. När man skruvar in den vita kolven som finns på sprutan, blandas pulvret och vätskan.

Om man blandar lösningen eller gör i ordning sprutan i förväg ska den förvaras i rumstemperatur och är då hållbar i högst 24 timmar.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosen varierar från person till person. För de flesta män räcker en dos på 5 till 20 mikrogram.

I samråd med läkare får man ibland själv prova ut vilken dos som fungerar utan att ge för långvarig verkan.

Man bör inte använda läkemedlet oftare än en gång per dygn eller tre gånger per vecka.

Viktigt

Man ska inte använda Caverject eller Caverject Dual om man har någon sjukdom som kan öka risken för förlängd erektion, till exempel vissa blodsjukdomar.

Man ska inte heller använda läkemedlet om man har en sjukdom som gör att man bör undvika sexuell aktivitet, till exempel en allvarlig hjärtsjukdom.

Det är viktigt att man varierar insticksställe för att undvika ärrbildning i penis.

I sällsynta fall kan man få förlängd erektion under flera timmar.

Man kan då prova att duscha iskallt eller motionera. Om erektionen varar längre än fyra timmar ska man kontakta läkare. Penis kan skadas om man inte får snabb behandling.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Caverject samtidigt med annan läkemedelsbehandling mot impotens, om inte en läkare har rekommenderat det.

Biverkningar

Injektionen kan upplevas som obehaglig eller smärtsam och vissa kan till exempel få blåmärken vid stället där man ger sprutan. Om man trycker på insticksstället ett par minuter efter man har tagit sprutan, kan man undvika att få blåmärken. Medlet kan också göra att man får ont i penis.

En annan biverkning som kan förekomma är att man kan få ärrbildning i penis som kan leda till förhårdnader eller att penisen kan böja av vid erektion. Risken att få ärrbildningar minskar om man varierar insticksställe.

Graviditet och amning

Läkemedlet kan användas om partnern är gravid eller ammar. Det går också bra att använda medicinen om man planerar att skaffa barn.

Andra läkemedel som innehåller alprostadil

Det finns ett annat läkemedel som innehåller alprostadil. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Andra läkemedel som innehåller alprostadil är

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:
2015-11-26
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:
Granskare:

Tareq Alsaody, kirurg, specialiserad på njurar och urinvägar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

(Visited 10 times, 2 visits today)

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.
1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Vårdpassagen.se

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen


Fakta och råd från 1177 Vårdguiden