ME/CFS – kroniskt trötthetssyndrom

Sammanfattning ME/CFS innebär att du är mycket trött eller har en känsla av utmattning som inte går att vila bort. Du kan också känna dig sjuk och ha värk i kroppen. Sjukdomssymtomen går att lindra med olika metoder. Du kan få behandling mot symtom som till exempel sömnstörningar, magbesvär och smärta. ME står för myalgisk
» Läs mer

1 2 3 117