Rörelsehjälpmedel

Sammanfattning Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta om du har nedsatt förmåga att röra dig. Vanliga hjälpmedel är käppar, rollatorer och rullstolar. Läs om hur det går till att få ett hjälpmedel. Olika typer av hjälpmedel för rörelse Här följer en lista med beskrivningar av vanliga rörelsehjälpmedel. De har delats in
» Läs mer